Close
ABN AMRO + Atlassian

ABN AMRO heeft Portfolio for Jira gebruikt om zijn team te herstructureren voor een flexibele transformatie


Logo ABN Amro
Sector

Financiële diensten

Locatie

Amsterdam, Nederland

Aantal gebruikers

20.000

ABN AMRO, met meer dan 20.000 medewerkers, begon in 2011 Jira te gebruiken om de workflow van hun technische team te beheren. De invoering van de tool verspreide zich geleidelijk en snel. Het resultaat: er kwamen meerdere Jira-installaties bij, waaronder 65 beheerders, 70 issuetypen, 500 unieke statussen en meer dan 800 workflows.

Bijna tien jaar later consolideerde de bank hun Jira-instanties in een Data Center om de downtime te verminderen en hun besluit om een agile transformatie door te voeren in het hele bedrijf te vereenvoudigen om de veranderende behoeften van hun klanten te ondersteunen. Maar zoals bij elke onderneming van deze omvang, gaat dit gepaard met veel groeipijn.

Bij de overgang naar agile praktijken ontstonden er kernproblemen rondom de organisatiestructuur en complexiteit van de Jira Data Center-installatie van ABN AMRO. "Agile opschalen binnen vierhonderd teams zorgde voor een gebrek aan flexibiliteit tussen deze teams", vertelt Rik de Valk, Atlassian Product Owner bij ABN AMRO. "Tegenstrijdige agile ideologieën waren nog steeds aanwezig, zelfs toen het merendeel van de workflow via Jira verliep."

Bovendien betekende de omvang en scope van de instantie dat er geen duidelijke manier was om naar werk in meerdere teams of projecten te kijken, of om te begrijpen hoe het samenhing om de strategische doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Het gebrek aan flexibiliteit en zichtbaarheid resulteerde uiteindelijk in tegenstrijdige informatie.

Rik en zijn zakenpartner Dennis Struis namen samen een stap terug om hun processen onder de loep te nemen. Nadat ze een jaar lang de workflow van het bedrijf hadden vergeleken met bewezen best practices in de branche om agile op te schalen, kwamen ze tot een aanpak waarvoor een reorganisatie en het gebruik van Portfolio for Jira nodig was.

Teams op grote schaal reorganiseren met Portfolio for Jira

Rik en Dennis hadden een toegewijd team nodig dat een reële verandering teweeg kon brengen. Dus begonnen ze met het samenstellen van een leiderschapsteam dat bestond uit belanghebbenden vanuit het hele bedrijf. Dit team van producteigenaars, scrummasters en Jira-kampioenen werd verantwoordelijk voor de configuratie en implementatie van Jira en Portfolio for Jira voor het hele bedrijf.

Ze zorgden als eerste voor een oplossing voor het organigram en bedachten een 'blok en raster'-benadering voor teamwerk. Het bedrijf definieert een blok als een agile team van maximaal negen mensen dat alle vaardigheden in huis heeft die nodig zijn om autonoom waarde te leveren aan de klanten van de bank. Deze blokken, die ook 'squads' worden genoemd, worden in Jira als projecten weergegeven.

De reorganisatie van ABN AMRO is opgeschaald naar 5.000 ingenieurs die werkzaam zijn in 450 blokken, binnen 50 rasters en in vijf bedrijfsonderdelen. Agile, dat schaalt op.

Meerdere blokken zijn gegroepeerd in rasters met gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen en gerelateerde capaciteiten. In Jira wordt dit weergegeven als projectcategorieën. Deze rasters, ook wel 'stammen' genoemd, worden toegewezen aan een bedrijfsonderdeel. Elk onderdeel heeft specifieke doelstellingen en klantsegmenten, maar die worden allemaal ondersteund door dezelfde IT-ondersteuningssystemen. Een raster Hypotheek wordt bijvoorbeeld toegewezen aan het bedrijfsonderdeel 'retailbankieren'. De reorganisatie van ABN AMRO is opgeschaald naar 5.000 ingenieurs die werkzaam zijn in 450 blokken, binnen 50 rasters en in vijf bedrijfsonderdelen. Agile, dat schaalt op.

Illustratie teams op grote schaal reorganiseren met Portfolio for Jira

Dankzij portfolioplannen ziet ABN AMRO het hele plaatje

Hoewel Dennis, Rik en hun team van belanghebbenden een structuur hadden gevonden die agile werken binnen teams zou ondersteunen, moesten ze ook initiatieven plannen en opvolgen die zich over meerdere blokken en rasters uitstrekken. Daarom ontwikkelden ze in Portfolio for Jira aangepaste hiërarchieniveaus bovenop de klassieke epics en userstory's van Jira, die de gedeelde bedrijfsdoelstellingen van meerdere blokken of rasters weerspiegelen.

Een klein team kwam bijeen om een naamgevingsconventie te kiezen die de meest omvattende 'verhaalachtige' term gebruikte om deze nieuwe niveaus te beschrijven. ABN AMRO beheert userstory's en epics samen met wat ze nu 'afleveringen' en 'sagen' noemen. Een aflevering heeft een rasterbacklog en is eigendom van de rastereigenaar. Een sage bevindt zich op de backlog van een bedrijfsonderdeel en is eigendom van het bedrijfsonderdeel. Sagen bevinden zich op de backlog van een bedrijfsonderdeel en zijn eigendom van het bedrijfsonderdeel.

In deze hiërarchie vertaalt een raster de strategie naar doelstellingen en worden de afleveringen gedefinieerd die nodig zijn om deze te bereiken. Op de rasterbacklog in Jira kunnen producteigenaars hun afleveringen aanmaken, bijwerken, prioriteren, plannen en opvolgen. Alle backlogs van het raster en de blokken binnen een raster komen samen in een portfolioplan.

Portfolioplannen geven weer waar de blokken binnen een raster aan werken, wat zich in de backlog bevindt en hoe het werk van elk blok zich tot elkaar verhoudt. Ze zorgen uiteindelijk voor transparantie binnen de blokken, rasters en bedrijfsonderdelen.

Visualisatie van blokken, rasters en bedrijfsonderdelen

Het agile framework van ABN AMRO in actie 

Voor het succes van grote ondernemingen als ABN AMRO is het van cruciaal belang dat ze in staat zijn om bedrijfsdoelstellingen op hoog niveau snel en effectief om te zetten in werkbare items voor managers en teams. Dankzij de flexibiliteit van de sage- en afleveringscategorieën die ABN AMRO gebruikt in Portfolio, is het bedrijf beter voorbereid om belangrijke bedrijfsinitiatieven aan te pakken. Eén sage binnen ABN AMRO betreft een verplichte wijziging in de compliance, genaamd IBANnext, die ervoor zorgt dat de bank voldoet aan de internationale banknormen.

Het doel van deze sage is om ervoor te zorgen dat ABN AMRO tegen eind 2019 een eigen IBAN kan aanmaken voor nieuwe klanten. Deze verandering is cruciaal voor het succes van het bedrijf en heeft gevolgen voor systemen in 100 blokken en binnen 24 rasters over een periode van anderhalf jaar.

Zodra alle betrokken rastereigenaars waren geïnformeerd over de IBANnext-sage en inzagen wat de impact voor hun respectieve raster was, maakten zij afleveringen aan op hun backlogs. Vervolgens beoordeelden ze samen met de producteigenaars die afleveringen om te bepalen hoe de productroadmap zou worden beïnvloed. Dankzij de krachtige systemen die ze via Portfolio hadden opgezet, was de bank in staat om deze belangrijke bedrijfsdoelstelling op te splitsen in uitvoerbare items voor raster- en blokeigenaars, waardoor de complexiteit werd verminderd en de impact behouden bleef.

Portfolio for Jira heeft geholpen bij de agile transformatie van ABN AMRO

Sinds de invoering heeft Portfolio for Jira ABN AMRO geholpen bij het creëren van een structuur waarmee producteigenaars en managers het werk in meerdere teams en op verschillende niveaus kunnen faciliteren. Deze agile transformatie heeft ABN AMRO in staat gesteld om zich voor te bereiden op de toekomst door meer transparantie in het hele bedrijf te creëren en teams de kans te geven uit te blinken in hun streven om innovatieve bankdiensten aan klanten aan te bieden.

Plannen voor de toekomst in een agile wereld. Probeer Portfolio for Jira Data Center nu gratis uit!

National Bank of Canada-logo

Aangezien de behoefte aan meer transparantie en samenwerking binnen de organisatie toenam, zorgde het team dat bedrijfstools beheert dat Atlassian-producten aansloten op de ambities van de bank en er snel een uitbreidingsplan mee op te stellen was.

Klarna-logo

Het Zweedse Klarna levert betaaldiensten aan online bedrijven en heeft het vereenvoudigen van het aankoopproces tot kunst verheven.