Close

Centrum demonstracyjne Jira Align

Access demo videos and resources and learn how to power your approach to enterprise agility with Jira Align.

Jira Align Product Overview screen

Jira Align product overview

Strategic intent and outcome alignment with Jira Align screen

Strategic intent and outcome alignment with Jira Align

Value Stream Management screen

Value Stream Management

Agile PI Planning screen

Agile PI Planning with Jira Align

Dependency Management with Jira Align screen

Dependency Management with Jira Align

Value Engineering with Jira Align screen

Value Engineering with Jira Align

Roadmaps with Jira Align screen

Roadmaps with Jira Align

Monitoring risks with Jira Align screen

Monitoring risks with Jira Align

Tracking work progress with Jira Align screen

Tracking work progress with Jira Align

Jira Software & Jira Align Integration screen

Jira Software & Jira Align Integration

Lean Portfolio Management with Jira Align screen

Lean Portfolio Management with Jira Align

Backlog Management with Jira Align screen

Backlog Management with Jira Align

Reporting and Analytics with Jira Align screen

Reporting and Analytics with Jira Align

Najpopularniejsze zasoby

Prowadzenie portfela wg zasad Lean — okładka e-booka
E-book

Prowadzenie portfela wg zasad Lean

Przewodnik objaśniający do OKR-ów — okładka
E-book

Przewodnik objaśniający do OKR-ów

Skalowanie Agile: więcej niż podstawy — okładka
E-book

Skalowanie Agile: więcej niż podstawy

Stosowanie podejścia Agile — okładka
Dokument

Użycie Jira Align do zastąpienia modelu kaskadowego praktykami Agile

Produktywne ludziki
Blog

Cztery najlepsze praktyki zapewniające skuteczne Planowanie przyrostu programu

Oficjalny dokument dotyczący NRC — okładka
Studium przypadku

NCR napędza ewolucję w dziedzinie płatności dzięki praktykom Scaled Agile i zintegrowanemu zestawowi narzędzi Atlassian

Informacje ogólne o Jira Align — miniatura wideo

Przegląd produktu Jira Align

Zgodność założeń strategicznych i wyników — miniatura wideo

Zgodność założeń strategicznych i wyników dzięki Jira Align

Zgodność założeń strategicznych i wyników — miniatura wideo

Zgodność założeń strategicznych i wyników dzięki Jira Align

Informacje ogólne o planowaniu PI — miniatura wideo

Planowanie przyrostu programu (PI) Agile w Jira Align

Zarządzanie zależnościami — miniatura wideo

Zarządzanie zależnościami dzięki Jira Align

Zrozumienie inżynierii wartości — miniatura wideo

Inżynieria wartości w Jira Align

Harmonogram — miniatura wideo

Harmonogramy w Jira Align

Monitorowanie zagrożeń — miniatura wideo

Monitorowanie ryzyka za pomocą Jira Align

Śledzenie postępu prac

Śledzenie postępów pracy za pomocą Jira Align

Integracja Jira Software i Jira Align

Integracja Jira Software i Jira Align

Zarządzanie portfelami wg zasad Lean — miniatura wideo

Zarządzanie portfolio zgodnie z metodologią lean za pomocą Jira Align

Zarządzanie backlogiem — miniatura wideo

Zarządzanie backlogiem za pomocą Jira Align

Raportowanie — miniatura wideo

Raportowanie i analiza w Jira Align


Chcesz zobaczyć spersonalizowaną demonstrację?