Close

Planowanie przyrostu programu (PI) Agile w Jira Align

Informacje ogólne

W wydarzeniu planowania zazwyczaj bierze udział cały zespół Agile Release Train, koordynując prace wszystkich zespołów pod kątem wspólnej misji i wizji. Na tym krótkim filmie przedstawimy, jak za pomocą Jira Align zespoły mogą ustalać wspólny cel, identyfikować zależności, zarządzać ryzykiem i wyznaczać cele PI.