Close

Harmonogramy w Jira Align

Informacje ogólne

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z przeglądem harmonogramów Jira Align: wizualnej reprezentacji Twojej pracy. W tym filmie omówiono trzy główne obszary zastosowania harmonogramów:

(1) planowanie,
(2) śledzenie przebiegu prac i
(3) raportowanie.