Close

Zarządzanie portfelami wg zasad Lean

Informacje ogólne

Zarządzanie portfelem według zasad Lean (LPM) koncentruje się na wynikach opartych na wartości, a nie na rezultatach. Dowiedz się, jak zapewnić zgodność strategii biznesowej i rozwoju produktu dzięki nowym podejściom w zakresie finansowania, administrowania i zarządzania operacjami dotyczącymi portfela.