Close

Monitorowanie ryzyka

Informacje ogólne

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak używać Jira Align do monitorowania ryzyka podczas planowania przyrostu programu (PI). Dzięki tym narzędziom możesz poprawić widoczność zespołów i usprawnić ograniczanie ryzyka w organizacji.