Close

Przegląd produktu Jira Align

Informacje ogólne

Jira Align łączy pracę, którą wykonują zespoły IT, programistyczne i biznesowe, z celami i OKR-ami organizacji w jedną całość, umożliwiając kierownictwu skuteczne zarządzanie portfelem projektów z wykorzystaniem podejścia opartego na wynikach.