Close

Zarządzanie zależnościami dzięki Jira Align

Informacje ogólne

W Jira Align możesz tworzyć zależności między zespołami, programami i jednostkami zewnętrznymi. Wykorzystaj zarządzanie zależnościami, aby zapewnić współpracę zespołów w celu terminowego ukończenia prac.