Stosowanie właściwego podejścia do sztywnych procesów biznesowych — okładka PDF

Jak stosować metodykę Agile w projektach o typowo kaskadowym modelu?

Streszczenie dla kierownictwa


Rozszerzenie praktyk Agile na sprawozdania finansowe i audyty zgodności — zwłaszcza te wymagane przez przepisy prawa — może wydawać się bezcelowe.

Jednak kierownik, który chce zastosować metodykę Agile w działalności biznesowej, powinien najpierw przyjrzeć się tym sztywnym procesom. Dlaczego? Dlatego, że stosując zasady Agile obejmujące samodzielnie zarządzane zespoły oraz przekazywanie informacji zwrotnych i iteracje, organizacje mogą przekształcić obowiązkowy proces w korzyść biznesową.

Dzięki temu oficjalnemu dokumentowi dowiesz się, jak:
Strzałka ciągłego dostarczania

Stosować podstawowe elementy metodyki Agile i zastąpić praktyki kaskadowe w całej organizacji.

Ikona radaru

Rozpoznawać różne procesy podrzędne, które są podstawą większych, nieelastycznych wymagań.

Ikona przenoszenia zgłoszenia

Korzystać z taktyk Agile w zakresie planowania wydań w celu osiągnięcia końcowego rezultatu.

Obraz przedstawiający serce w głowie

Uwzględniać kwestie kulturowe, które mogą mieć wpływ na realizację.