Close

Zgodność założeń strategicznych i wyników

Informacje ogólne

Dowiedz się, jak wyznaczać cele strategiczne, koordynować prace i ustalać priorytety inicjatyw. Zobacz, jak korzystając z narzędzi w Jira Align skutecznie połączyć strategię z realizacją, tak aby wszyscy pracowali w celu osiągnięcia tych samych wyników.