Close

Raportowanie i analiza w Jira Align

Informacje ogólne

Jira Align zapewnia możliwości raportowania i analizy na poziomie programu, portfela i firmy. Skorzystaj z tych gotowych raportów, które pomagają odpowiedzieć na typowe pytania biznesowe, lub użyj narzędzi w celu utworzenia własnych.