Close

Śledzenie postępu prac

Informacje ogólne

Liderzy portfeli wykorzystują Jira Align do śledzenia postępów prac. Zobacz, jak szybko uzyskać wgląd w aktualny stan strategii, celów i elementów prac powiązanych z portfelem.