Close

Nagrania wideo


Przegląd integracji z pocztą elektroniczną

Obejrzyj ten krótki film, aby się dowiedzieć, jak skonfigurować integrację z pocztą elektroniczną w Opsgenie. Integrację z pocztą elektroniczną można skonfigurować, wykorzystując dowolne narzędzie lub dowolną aplikację, która może wysyłać wiadomości e-mail. Jest to doskonały sposób na przetestowanie funkcjonalności Opsgenie po rozpoczęciu okresu próbnego.

Poznaj rozwiązanie Opsgenie

Poznaj podstawowe funkcje Opsgenie, które umożliwiają zespołom minimalizowanie zakłóceń w świadczeniu usług i zachowanie kontroli w razie wystąpienia incydentów.

Opsgenie Edge Connector

Atlassian Edge Connector for Opsgenie: połączenie z lokalnymi narzędziami monitorowania i ITSM

Atlassian Edge Connector for Opsgenie zapewnia bezpieczną komunikację z aplikacjami lokalnymi, umożliwiając pobranie większej ilości danych i wykonywanie działań naprawczych oraz diagnostycznych.

Raportowanie problemów w Opsgenie

Czy od razu wiesz, jak zgłosić błąd lub problem techniczny z krytycznym systemem w pracy? Pracownikom często brakuje kontekstu i nie mają dostępu do właściwych narzędzi, dzięki którym mogliby samodzielnie podjąć działania. Z Opsgenie i dostępną w tym narzędziu funkcją raportowania problemów, takie rozterki to przeszłość.

Przewodnik po aplikacji mobilnej Opsgenie

Skorzystaj z przewodnika po naszej aplikacji mobilnej. Zarządzaj harmonogramami dyżurów domowych, wykonuj działania w odniesieniu do alertów oraz uzyskaj dostęp do incydentów i usług bezpośrednio na telefonie.

Reguły przekierowywania w Opsgenie

Reguły przekierowywania pozwalają elastycznie skonfigurować sposób powiadamiania zespołu z wykorzystaniem różnych reguł eskalacji lub harmonogramów dyżurów domowych dla różnych alertów i o różnych godzinach.

Zasady eskalacji w Opsgenie

Zacznij korzystać z zasad eskalacji. Możesz zdefiniować zasady eskalacji, aby powiadamiać użytkowników w określonej kolejności do momentu potwierdzenia lub zamknięcia alertu.

Harmonogramy dyżurów domowych w Opsgenie

Możesz z łatwością tworzyć harmonogramy dyżurów domowych z zastosowaniem dziennej, tygodniowej lub niestandardowej rotacji. W harmonogramach dyżurów domowych można zastosować wiele reguł planowania, aby w różnym czasie stosować inne rotacje.

Przekierowywanie połączeń przychodzących w Opsgenie

Dzięki funkcji przekierowywania połączeń przychodzących w Opsgenie masz pewność, że połączenia są odbierane przez właściwą osobę, dzięki czemu nigdy nie pominiesz połączeń krytycznych.

Reguły powiadomień w Opsgenie

Obejrzyj ten film, aby się dowiedzieć, jak korzystać z reguł powiadomień w Opsgenie.

Studium przypadku: EBSCO i Opsgenie

Sprawdź, jak firma EBSCO wdrożyła Opsgenie, aby zapewnić lepszą obsługę operacji globalnych poprzez skoncentrowanie się na właściwych alertach w odpowiedni sposób.

Wyszukiwanie alertów w Opsgenie

Dowiedz się wszystkiego o wyszukiwaniu alertów w Opsgenie, łącznie z zapisywaniem wyszukiwań i eksportowaniem wyników.

Łączenie użytkowników w Slack

Wdróż środowisko ChatOps dzięki integracji z aplikacją Slack, aby korzystać z poleceń z ukośnikiem, interaktywnych menu, okien dialogowych, mapowania użytkowników czatu oraz innych funkcji.

Raportowanie i analizy w Opsgenie

Uwolnij potencjał danych operacyjnych i zapewnij możliwość samoobsługowej analizy dzięki szerokiej gamie funkcji raportowania i analitycznych w Opsgenie.