Close

Mechanizmy kontroli tokenów API w Atlassian Access

Ludziki wkładające klucz do zamka

Co to są mechanizmy kontroli tokenów API?


Tokeny API pozwalają użytkownikowi na uwierzytelnienie się w aplikacjach Cloud oraz pominięcie weryfikacji dwuetapowej i SSO, a także pobranie danych z instancji poprzez API REST. Mechanizmy kontroli tokenów pozwalają administratorom wyświetlać informacje dotyczące korzystania z tokenów API przez konta zarządzane, a także odwoływać tokeny.

Do czego służą mechanizmy kontroli tokenów API?


Administratorzy mogą zyskać lepszy wgląd w sposób wykorzystania kont botów i integracji oraz poprawić poziom bezpieczeństwa i kontrolę administracyjną nad dostępem za pośrednictwem interfejsów API.

Jak to działa


Administratorzy mogą uzyskać dostęp do mechanizmów kontroli tokenów API z listy Tokeny API na pulpicie usługi Access. Lista ta zawiera tokeny API utworzone przez użytkowników i pozwala zastosować do nich mechanizmy kontroli. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia i wykorzystywania własnych tokenów API przez użytkowników zawiera strona Tokeny API.

Managed accounts screenshot