Close

Organizacje Atlassian i weryfikacja domeny

Ilustracja globalnej sieci

Co to jest organizacja Atlassian?


Organizacja jest to warstwa zarządzania, za pomocą której administratorzy mogą wyświetlać i stosować mechanizmy kontroli do wszystkich kont Atlassian utworzonych za pomocą adresu e-mail należącego do ich firmy. Jest to najwyższy poziom w hierarchii firmowych produktów Atlassian w chmurze, gdzie zarządzanie wszystkimi użytkownikami i zawartością odbywa się centralnie. W organizacji wymienione są wszystkie witryny i produkty Atlassian, tworząc pełny obraz struktury firmowych produktów Atlassian w chmurze. Organizacja jest dostępna pod adresem admin.atlassian.com.

Schemat organizacji
Schemat organizacji

Co to jest weryfikacja domeny?


Weryfikacja domeny to proces, za pomocą którego administrator organizacji może przystąpić do centralnego zarządzania wszystkimi kontami Atlassian korzystającymi z domeny firmy. Administratorzy uprawnieni do edycji ustawień DNS lub HTTPS domeny mogą zweryfikować domenę firmy za pomocą usługi Access.

Jak przebiega weryfikacja domeny?


Załóżmy, że Twoja firma nazywa się Acme Inc. i ma domeny acme.com i acme.co.uk.

Po skonfigurowaniu organizacji można zweryfikować prawo własności do tych domen z poziomu strony Katalog > Domeny w widoku organizacji. Można przekazać plik HTML do folderu głównego witryny internetowej domeny lub skopiować rekord TXT do systemu nazw domen (DNS).

Po wykonaniu dowolnej z tych czynności można kliknąć opcję Weryfikuj. Użytkownicy produktów Atlassian w chmurze, którzy skonfigurowali swoje konta przy użyciu adresów e-mail z jednej z tych domen, np.jacek@acme.com i julia@acme.co.uk, zostaną wówczas objęci zarządzaniem w ramach organizacji.

Należy pamiętać, że po zweryfikowaniu domeny można rozpocząć zarządzanie kontami Atlassian w przypadku witryn i produktów, które obecnie nie są zarządzane. W firmie mogą na przykład funkcjonować inne zespoły lub inni pracownicy zarejestrowani w produktach Atlassian w chmurze, do których administratorzy nie mieli wcześniej bezpośredniego dostępu. Zalecamy, aby przed zweryfikowaniem domeny skonsultować się z innymi administratorami witryn lub zespołami w firmie, które korzystają z produktów Atlassian w chmurze, aby ich powiadomić o nadchodzących zmianach.

Gdy administrator z organizacji zweryfikuje jej domenę, wówczas użytkownicy Atlassian, których adresy e-mail należą do tej domeny, zobaczą wiadomość w ustawieniach swojego profilu z informacją, że od teraz ich konto jest zarządzane przez organizację.

Szczegółowe dane użytkowników w przypadku poszczególnych kont można edytować, przechodząc do strony kont zarządzanych organizacji. Jeśli zdecydujesz się zastosować zasady zabezpieczeń i zasubskrybować usługę Atlassian Access, użytkownicy posiadający konta zarządzane będą podlegali wszelkim ustalonym przez Ciebie zasadom.

Schemat rezerwowania domeny
Schemat rezerwowania domeny