Close

Integracje z brokerami CASB dla użytkowników Atlassian Access

CASB — ilustracja

Co to jest CASB?


CASB (od ang. Cloud Access Security Broker — działający w chmurze broker zabezpieczeń dostępu) to oprogramowanie firmy trzeciej, które integruje się z produktami chmurowymi używanymi w organizacji i uzupełnia je o zaawansowane funkcje zabezpieczeń w chmurze. Oprogramowanie CASB śledzi i analizuje wszystkie informacje wysyłane i odbierane przez poszczególne produkty chmurowe. Dane te umożliwiają dostawcom CASB zapewnianie lepszej widoczności, rozwiązywanie problemów, ochronę przed zagrożeniami, zarządzanie zasadami oraz dbanie o bezpieczeństwo danych.

Dlaczego warto korzystać z brokera CASB wraz z Atlassian Access?


Integracja oprogramowania CASB McAfee MVISION Cloud z Atlassian Access zapewnia administratorom następujące korzyści:

  • scentralizowany wgląd w treści i działania użytkowników w ramach usług w chmurze, w tym produktów Atlassian Cloud
  • większe możliwości ochrony ważnych danych chmurowych Atlassian bez względu na miejsce ich przechowywania
  • usprawniona ochrona przed zagrożeniami dzięki monitorowaniu pod kątem podejrzanych działań

W połączeniu z Atlassian Access rozwiązanie McAfee MVISION Cloud rejestruje pełny zapis działań w produktach Atlassian na poziomie organizacji i wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania aktywności w celu dokładnego wykrywania zagrożeń.

Jak to działa


Scentralizuj zarządzanie swoimi produktami Atlassian Cloud za pomocą Atlassian Access, a następnie połącz się z oprogramowaniem CASB McAfee MVISION Cloud, aby korzystać z automatycznego monitorowania zabezpieczeń i analizy behawioralnej za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego McAfee MVISION Cloud.

Zrzut ekranu integracji z brokerem CASB