Close

Zasady uwierzytelniania w Atlassian Access

Zasady uwierzytelniania — ilustracja

Czym są zasady uwierzytelniania?


Administratorzy mogą ustawiać zasady uwierzytelniania za pomocą zarządzanych kont i stosować ustawienia uwierzytelniania do członków.

Za pomocą zasad można skonfigurować ustawienia uwierzytelniania, takie jak:

  • Logowanie jednokrotne (SSO)
  • Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa (2SV)
  • Zasady dotyczące haseł (siła hasła, okres ważności hasła)
  • Czas trwania sesji

Dlaczego warto stosować wiele zasad uwierzytelniania?


Istnieje wiele powodów, dla których istnieje wiele zasad uwierzytelniania w organizacji. Najważniejsze z nich obejmują:

  • wyznaczanie zasad do określonych podzbiorów użytkowników
  • funkcję ustawiania uwierzytelniania testowego

Jak to działa


Administratorzy mają możliwość definiowania wielu zasad uwierzytelniania i stosowania ich do różnych podzbiorów użytkowników w organizacji w celu zapewnienia, że każda grupa użytkowników ma odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Osobną zasadę uwierzytelniania można skonfigurować do testowania konfiguracji SAML, włączając jednokrotne logowanie dla małej grupy testowej przed wprowadzeniem go do całej organizacji.

Zrzut ekranu zasad uwierzytelniania
Zrzut ekranu zasad uwierzytelniania