Close

Analizy dotyczące organizacji w Atlassian Access

Pęk kluczy w kształcie chmury

Co to są analizy dotyczące organizacji?


Analizy dotyczące organizacji umożliwiają administratorom śledzenie wykorzystania produktów Atlassian, a także ocenę przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez użytkowników. Ta funkcja dostarcza zestaw parametrów analitycznych dotyczących wszystkich produktów z rodziny Jira (Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management) oraz produktów Confluence Cloud powiązanych z organizacją.

Do czego służą analizy dotyczące organizacji?


Dzięki analizom administratorzy zyskują lepszy wgląd w zakres wykorzystania produktów Atlassian i mogą podejmować oparte na konkretnych danych decyzje dotyczące zwiększania tempa wdrażania lub optymalizacji zwrotu z inwestycji swoich produktów. Ponadto administratorzy mogą wyświetlać przegląd stanu zabezpieczeń swoich użytkowników, co pozwala im prowadzić bardziej aktywne działania w obszarze administrowania użytkownikami i uprawnieniami.

Jak to działa


Administratorzy mają dostęp do analiz dotyczących organizacji z poziomu sekcji Bezpieczeństwo w centrum administracyjnym organizacji. Na tej stronie administratorzy mogą:

  1. wyświetlać dane dotyczące dziennej i miesięcznej liczby aktywnych użytkowników w produktach Cloud z rodziny Jira lub Confluence powiązanych z ich organizacją;
  2. przeglądać bieżący stan wykorzystania licencji, aby lepiej analizować wydatki na produkty Atlassian;
  3. zobaczyć, ilu zarządzanych użytkowników korzysta z funkcji weryfikacji dwuetapowej lub logowania jednokrotnego.

Będziemy dodawać więcej analiz, aby zapewnić administratorom wgląd w bezpieczeństwo zachowań i wykorzystywanie produktów na poziomie organizacyjnym.

Analizy dotyczące organizacji — zrzuty ekranu