Close

Wymuszona weryfikacja dwuetapowa za pomocą Atlassian Access

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — ilustracja

Co to jest wymuszona weryfikacja dwuetapowa?


Wymuszona weryfikacja dwuetapowa to zasada zabezpieczeń, zgodnie z którą użytkownik organizacji musi włączyć weryfikację dwuetapową, aby zalogować się do swoich produktów Atlassian w chmurze i uzyskać do nich dostęp.

Do czego służy weryfikacja dwuetapowa?


Wymuszona weryfikacja dwuetapowa zapewnia bezpieczeństwo kont w przypadku naruszenia ochrony hasła do konta, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo informacji dostępnych z poziomu takiego konta.

Jak to działa


Jeśli ktoś ma już istniejące konto Atlassian z zastosowaną wymuszoną weryfikacją dwuetapową, zostanie wylogowany z konta i otrzyma monit o skonfigurowanie dodatkowej metody weryfikacji przy kolejnym logowaniu. Jeśli ktoś tworzy konto Atlassian po raz pierwszy, będzie musiał skonfigurować dodatkową metodę weryfikacji w ramach procesu wdrażania.

Wymuszona weryfikacja dwuetapowa — zrzut ekranu