Close

Logowanie jednokrotne w Atlassian Access

Klucz otwierający kłódkę

Co to jest logowanie jednokrotne (SSO) SAML?


Logowanie jednokrotne (SSO) SAML umożliwia użytkownikom uwierzytelnianie w produktach Atlassian w chmurze za pośrednictwem istniejącego dostawcy tożsamości w firmie. To oznacza, że użytkownicy będą mogli korzystać z dostępu do wielu narzędzi przy użyciu tego samego zestawu poświadczeń, korzystając jednocześnie z bezpieczniejszej metody uwierzytelniania niż tylko nazwa użytkownika i hasło.

Dlaczego warto korzystać z logowania jednokrotnego SAML?


Logowanie jednokrotne SAML oznacza dla pracowników oraz klientów prostszy i łatwiejszy dostęp do używanych przez nich narzędzi i pozwala administratorom wymuszać stosowanie mechanizmów kontroli bezpieczeństwa powiązanych z tożsamościami na dużą skalę, znacznie ułatwiając zabezpieczanie dużych grup użytkowników.

Jak to działa


Usługa Access umożliwia integrację z dostawcą tożsamości firmy w celu uproszczenia i usprawnienia procesu uwierzytelniania pracowników i klientów, którzy potrzebują dostępu do produktów Atlassian w chmurze.

Jeśli nie korzystasz z dostawcy tożsamości, pomożemy Ci skonfigurować taką usługę. Klienci korzystający z rozwiązania Access mogą zarejestrować się w Okta bezpośrednio z poziomu Access i bezpłatnie korzystać z oferowanej przez Okta najlepszej w swojej klasie usługi zarządzania tożsamością w chmurze z produktami Atlassian (nie obejmuje to kont klientów).

Logowanie jednokrotne SAML — zrzut ekranu