Close

Zasoby

Dowiedz się, jak bezpiecznie zarządzać użytkownikami i skalować w chmurze

Demonstracja

Rozpoczynanie korzystania z usługi Access

Często zadawane pytania

Kiedy wziąć pod uwagę program Access? pokaż +
  

Rozwiązanie Access łączy w sobie zabezpieczenia klasy korporacyjnej i funkcje do zarządzania użytkownikami w chmurze. Dzięki rozwiązaniu Access administratorzy mogą z łatwością wdrażać zasady w zakresie uwierzytelniania, zabezpieczeń i zarządzania użytkownikami oraz zarządzać tymi zasadami we wszystkich produktach chmurowych Atlassian wykorzystywanych w organizacji. Warto zatem wziąć Access pod uwagę, jeśli firma posiada wewnętrzne lub zewnętrzne wymogi w zakresie zasad zabezpieczeń aplikacji chmurowych, przechowuje wrażliwe dane firmowe w produktach chmurowych Atlassian i/lub potrzebuje rozwiązania o większej skalowalności w celu zarządzania użytkownikami i ich obsługi administracyjnej.

Czym różnią się rozwiązania Access i Crowd? pokaż +
  

Rozwiązanie Access zabezpiecza produkty Atlassian Cloud, a Crowd jest przeznaczone dla klientów korzystających z naszych rozwiązań Server i Data Center.

Czy rozwiązanie Access współgra z produktami Atlassian Server? pokaż +
  

Nie. Usługa Atlassian Access jest zgodna z następującymi produktami chmurowymi: Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, Confluence, Bitbucket i Trello. Jeśli interesują Cię funkcje podobne do dostępnych w usłudze Access, ale korzystasz z produktów Server i Data Center, wypróbuj narzędzie Crowd.

Czy rozwiązanie Access obsługuje usługę Active Directory? LDAP? pokaż +
  

Tak! Atlassian Access obsługuje protokół LDAP i usługi AD FS za pośrednictwem dostawcy tożsamości w chmurze, aby umożliwić korzystanie z funkcji logowania jednokrotnego SAML i aprowizacji użytkowników SCIM. Wszyscy obsługiwani przez Atlassian dostawcy tożsamości oferują łączniki do dostępnego lokalnie katalogu LDAP lub serwera AD. Atlassian Access obsługuje również bezpośrednio logowanie jednokrotne SAML w Active Directory za pomocą usług AD FS.

Jak Atlassian Access współpracuje z rozwiązaniami CASB? pokaż +
  

Usługa Atlassian Access integruje się bezpośrednio z McAfee MVISION Cloud, zapewniając klientom dostęp do zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i ochrony przed zagrożeniami za pośrednictwem rozwiązania MVISION Cloud. Więcej szczegółów dotyczących integracji znaleźć można tutaj.