Close

Mechanizmy kontroli tokenów API w Atlassian Access

Pęk kluczy w kształcie chmury

Co to są mechanizmy kontroli tokenów API?


Tokeny API pozwalają użytkownikowi na uwierzytelnienie się w aplikacjach Cloud oraz pominięcie weryfikacji dwuetapowej i SSO, a także pobranie danych z instancji poprzez API REST. Mechanizmy kontroli tokenów pozwalają administratorom wyświetlać informacje dotyczące korzystania z tokenów API przez konta zarządzane, a także odwoływać tokeny.

Do czego służą mechanizmy kontroli tokenów API?


Administratorzy mogą zyskać lepszy wgląd w sposób wykorzystania kont botów i integracji oraz poprawić poziom bezpieczeństwa i kontrolę administracyjną nad dostępem za pośrednictwem interfejsów API.

Jak to działa


Administratorzy mogą wyświetlać utworzone przez członków ich organizacji tokeny API i zarządzać nimi na stronach szczegółów kont poszczególnych użytkowników w sekcji Konta zarządzane. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia i wykorzystywania własnych tokenów API przez użytkowników zawiera strona Tokeny API.

Control whether users can authenticate with a user API token
Control whether users can authenticate with a user API token
View all active user API tokens for managed accounts
View all active user API tokens for managed accounts

For external users, admins can control whether they can create new API tokens or use existing tokens by navigating to External users under security.

Allow or block external users from accessing API tokens
Allow or block external users from accessing API tokens

Read our documentation on user API token controls here