Close

Mechanizmy kontroli tokenów API w Atlassian Access

Pęk kluczy w kształcie chmury

Co to są mechanizmy kontroli tokenów API?


Tokeny API pozwalają użytkownikowi na uwierzytelnienie się w aplikacjach Cloud oraz pominięcie weryfikacji dwuetapowej i SSO, a także pobranie danych z instancji poprzez API REST. Mechanizmy kontroli tokenów pozwalają administratorom wyświetlać informacje dotyczące korzystania z tokenów API przez konta zarządzane, a także odwoływać tokeny.

Do czego służą mechanizmy kontroli tokenów API?


Administratorzy mogą zyskać lepszy wgląd w sposób wykorzystania kont botów i integracji oraz poprawić poziom bezpieczeństwa i kontrolę administracyjną nad dostępem za pośrednictwem interfejsów API.

Jak to działa


Administratorzy mogą wyświetlać utworzone przez członków ich organizacji tokeny API i zarządzać nimi na stronach szczegółów kont poszczególnych użytkowników w sekcji Konta zarządzane. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia i wykorzystywania własnych tokenów API przez użytkowników zawiera strona Tokeny API.

Konta zarządzane — zrzut ekranu