Close
Raport specjalny

Otwartość jest wyznacznikiem siły zespołu

Na postawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 1000 członków zespołów z różnych branż stwierdziliśmy, że zaufanie i transparentność pozwalają zespołom osiągać lepsze wyniki.

Szczere opinie, współpraca między różnymi działami, wzajemny szacunek, inkluzywność…

Są to coraz bardziej pożądane elementy kultury firmy. Myślisz, że to tylko miłe dodatki? Zastanów się jeszcze raz.

ZESPOŁY PRACUJĄCE W SPOSÓB OTWARTY SĄ…

60%

more likely to achieve more, faster


80%

more likely to report high emotional well-being


Skąd to wszystko wiemy? Dobrze, że pytasz.

Zleciliśmy badanie, aby dowiedzieć się, jak pracownicy wiedzy postrzegają swoje zespoły, czego ich zdaniem potrzebują, aby odnieść sukces, i czego im brakuje. Okazało się, że zespoły odnoszące największe sukcesy podejmują decyzje w sposób apolityczny, uczciwie dzielą się opiniami i odpowiedzialnie traktują naukę na własnych błędach. Podobnie możliwość dzielenia się osobistymi informacjami i szacunek ze strony innych członków zespołu są czynnikami najsilniej wpływającymi na zdrowie emocjonalne w pracy.

zespołów osiągających wysokie wyniki przywiązuje dużą wagę do szczerych opinii.

uczestników twierdzi, że przejrzysty proces podejmowania decyzji korzystnie wpływa na osiągnięcia zespołu.

zespołów o wysokim poczuciu dobrostanu jest w stanie brać odpowiedzialność za swoje błędy.

zespołów osiągających wysokie wyniki przywiązuje dużą wagę do szczerych opinii.

uczestników twierdzi, że przejrzysty proces podejmowania decyzji korzystnie wpływa na osiągnięcia zespołu.

zespołów o wysokim poczuciu dobrostanu jest w stanie brać odpowiedzialność za swoje błędy.

Dymki wiadomości
Na czym polega otwarty styl pracy?
Ikona żarówki

Swoboda dzielenia się informacjami i pomysłami ze współpracownikami

Ikona dwóch zazębiających się kół zębatych

Dwukierunkowa wymiana opinii między pracownikami i ich przełożonymi

Ikona dwóch dymków wiadomości

Możliwość wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji

Kubek kawy z parą

Silne więzi interpersonalne między członkami zespołu

Na czym polega otwarty styl pracy?
Ikona żarówki

Swoboda dzielenia się informacjami i pomysłami ze współpracownikami

Ikona dwóch zazębiających się kół zębatych

Dwukierunkowa wymiana opinii między pracownikami i ich przełożonymi

Ikona dwóch dymków wiadomości

Możliwość wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji

Kubek kawy z parą

Silne więzi interpersonalne między członkami zespołu

Ikona serca

94%

uczestników uważa, że wzajemny szacunek jest ważny dla sukcesu zespołu. 19% wskazuje, że jest to główny czynnik decydujący o dobrostanie emocjonalnym zespołu.

94%

uczestników uważa, że wzajemny szacunek jest ważny dla sukcesu zespołu. 19% wskazuje, że jest to główny czynnik decydujący o dobrostanie emocjonalnym zespołu.


Mając tak silny konsensus, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zespoły przyjęły te praktyki — prawda? No cóż, nie całkiem.

W przypadku wielu zespołów na przeszkodzie stoją różnice w sposobie rozumienia i percepcji. W porównaniu z indywidualnymi pracownikami menedżerowie nie tylko częściej dostrzegają wartość otwartych praktyk, ale także postrzegają zespoły jako bardziej otwarte.

Co zdecydowanie charakteryzuje mój zespół?

Menedżerowie

Indywidualni pracownicy

Łatwy dostęp do potrzebnych informacji

37%

20%

Jasne przekonanie o znaczeniu naszej pracy

34%

23%

Możliwość wpływania na sposób współpracy

42%

30%

Apolityczny proces podejmowania decyzji

51%

36%

Wzajemny szacunek do siebie

56%

41%

Przyzwolenie na dzielenie się ze sobą informacjami i sprawami osobistymi

47%

43%

Co zdecydowanie charakteryzuje mój zespół?

Łatwy dostęp do potrzebnych informacji

Menedżerowie: 37%
Indywidualni pracownicy: 20%

Jasne przekonanie o znaczeniu naszej pracy

Menedżerowie: 34%
Indywidualni pracownicy: 23%

Możliwość wpływania na sposób współpracy

Menedżerowie: 42%
Indywidualni pracownicy: 30%

Apolityczny proces podejmowania decyzji

Menedżerowie: 45%
Indywidualni pracownicy: 33%

Menedżerowie, którzy otrzymują szczere opinie

Menedżerowie: 43%
Indywidualni pracownicy: 24%

Przyzwolenie na dzielenie się ze sobą informacjami i sprawami osobistymi

Menedżerowie: 38%
Indywidualni pracownicy: 29%

Chociaż respondenci zgadzają się, że otwarte praktyki są ważne, wielu wskazuje etykę pracy i indywidualne kompetencje jako główne czynniki warunkujące sukces zespołu, co jest sprzeczne z naszymi ustaleniami na temat znaczenia kultury i współpracy. Firmy mogą nawet nieświadomie ograniczać osiągnięcia swoich zespołów, koncentrując się na indywidualnych czynnikach przy zachowaniu hierarchicznego i zamkniętego środowiska.

Ale jest nadzieja.

Kiedy firmy i zespoły zaczynają przyjmować otwarte, oparte na współpracy praktyki, nabierają większego impetu i szybciej osiągają wyniki. Podobnie zapewnienie zespołom sprawczości w zakresie sposobu współpracy sprzyja poczuciu przynależności, zaufania, szacunku, więzi i starego dobrego szczęścia.


Zespoły osiągające niskie wyniki

mają łatwy dostęp do informacji potrzebnych do jak najlepszego wykonania swojej pracy

podejmują decyzje niezależnie od polityki w miejscu pracy

są zachęcane do przekazywania szczerych opinii osobom na wyższych szczeblach w strukturze organizacyjnej

rozumieją, dlaczego ich praca ma znaczenie dla klientów lub firmy

podtrzymują kulturę dzielenia się informacjami o sobie i życiu pozazawodowym

okazują szacunek innym członkom zespołu


Zespoły osiągające wysokie wyniki

mają łatwy dostęp do informacji potrzebnych do jak najlepszego wykonania swojej pracy

podejmują decyzje niezależnie od polityki w miejscu pracy

są zachęcane do przekazywania szczerych opinii osobom na wyższych szczeblach w strukturze organizacyjnej

rozumieją, dlaczego ich praca ma znaczenie dla klientów lub firmy

podtrzymują kulturę dzielenia się informacjami o sobie i życiu pozazawodowym

okazują szacunek innym członkom zespołuDokonaj zmiany, której poszukujesz

Przeanalizowaliśmy ponad 100 konkretnych zachowań, aby dowiedzieć się, które z nich są istotne. Znaleźliśmy wiele sposobów, dzięki którym zespoły mogą wywierać znaczący pozytywny wpływ na swoją wydajność i dobrostan. Oto kilka, które uplasowały się najwyżej.

Uznanie

Publiczne świętowanie osiągnięć zespołowych i indywidualnych.

dzielenie-się-wiedzą

Zapewnienie członkom zespołu mentora, do którego mogą zwracać się o pomoc.

Współpraca

Wygospodarowanie czasu na sesje rozwiązywania problemów lub burze mózgów z innymi członkami zespołu.

ZAUFANIE I TRANSPARENTNOŚĆ

Aktywne zgłaszanie problemów z wydajnością, nie tylko przez menedżera.

Komunikacja

Udostępnienie kalendarza, aby członkowie zespołu mieli wgląd w harmonogram i dostępność innych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wspólne ustalanie rocznych celów zespołu.


Kciuki w górę i w dół

Wdrażanie otwartego sposobu pracy jest bardzo podobne do wprowadzania działań proekologicznych. Zgadzamy się, że to ważne. Wiemy, że przynosi nam to korzyści w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Jednak na początku jest ciężko, więc mamy pokusę, aby skupić energię na innych zagadnieniach.

Kciuki w górę i w dół

Wdrażanie otwartego sposobu pracy jest bardzo podobne do wprowadzania działań proekologicznych. Zgadzamy się, że to ważne. Wiemy, że przynosi nam to korzyści w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Jednak na początku jest ciężko, więc mamy pokusę, aby skupić energię na innych zagadnieniach.

Wnioski

Chociaż nie możemy obiecać, że otwarte zachowania w magiczny sposób przekształcą każdy zespół w supergwiazdy, różnice w praktykach zespołów osiągających wysokie i niskie wyniki są znaczące.

To dobra wiadomość niezależnie od tego, czy Twój zespół ma trudności, czy osiąga sukcesy. Oznacza to, że każdy zespół może poprawić swoją kondycję i wydajność, zmieniając sposób pracy. Małe, stopniowe zmiany mogą mieć duży wpływ. Długotrwałe zmiany często rodzą się z ewolucji, a nie rewolucji. Nie wahaj się więc zapoczątkować masowej inicjatywy „transformacji kulturowej”. Pomyśl o drodze, na którą wkraczasz.

Udanej wędrówki.

Skrzynka z narzędziami
Skrzynka z narzędziami

Aby zdobyć garść inspiracji, przejrzyj naszą kolekcję zasobów, które mają pomóc zespołom w poszerzaniu wiedzy oraz zwiększaniu innowacyjności i zaangażowania. Pokazujemy naszą drogę i zapraszamy do wspólnej podróży.

Aby zdobyć garść inspiracji, przejrzyj naszą kolekcję zasobów, które mają pomóc zespołom w poszerzaniu wiedzy oraz zwiększaniu innowacyjności i zaangażowania. Pokazujemy naszą drogę i zapraszamy do wspólnej podróży.

* Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodologii?

Świetnie! Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród prawie 1100 menedżerów i indywidualnych pracowników, którzy pracują w zespołach składających się z co najmniej 5 osób, koncentrując się na wybranych typach zespołów (zespołach ds. IT i oprogramowania oraz wspierających je zespołach biznesowych) w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy odpowiedzieli na szereg pytań, które w łącznym ujęciu pozwoliły określić ich jako członków zespołów osiągających wysokie lub niskie wyniki i charakteryzujących się wysokim lub niskim „dobrostanem emocjonalnym”. Określenie „osiągające wysokie wyniki” jest skrótem myślowym odnoszącym się do zespołów, które szybko nabierają impetu, działają dynamicznie i unikają czynników ograniczających wydajność, takich jak wąskie gardła zależności lub praca, którą należy ponownie wykonać. Zespoły o „wysokim dobrostanie emocjonalnym” wykazują poczucie przynależności, szczęścia, więzi i zaufania. Aby zrozumieć, jak uczestnicy postrzegają otwarte zachowania w pracy, zadaliśmy im teoretyczne pytania dotyczące praktyk stosowanych w zespole.

Aby potwierdzić, czy zespoły uczestników praktykują obecnie otwarty styl pracy, poprosiliśmy ich, aby wyobrazili siebie w określonych scenariuszach w pracy i odpowiedzieli na pytania dotyczące tego, jak faktycznie działa ich zespół (w porównaniu z tym, jak stara się działać).

Zebrane informacje należy taktować jako samoocenę nawyków, a niekoniecznie jako obiektywną obserwację. Niemniej jednak wyłoniły się różne wzorce. Niektóre wyniki potwierdziły wcześniejsze obserwacje, ale inne przyniosły zaskoczenie. Cieszymy się, że możemy się nimi podzielić po raz pierwszy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej metodologii lub wniosków, wyślij wiadomość e-mail na adres press@atlassian.com.