Close
Logo Strava
Strava + Atlassian

Halp odegrał ważną rolę w usprawnieniu obsługi naszych zgłoszeń IT, umożliwiając skrócenie czasu pierwszej reakcji o 89% i czasu rozwiązywania o 91%.

Eckhard Nees
Direktor Digitalization bei der FATH Unternehmensgruppe

89%

poprawy w zakresie czasu pierwszej reakcji i rozwiązywania

90%

poprawy w zakresie monitorowania

Über FATH

Seit über 30 Jahren steht FATH für Lösungen in industriellen Ökosystemen und unterstützt weltweit Unternehmen mit seinen Produkten und Lösungen dabei, ihre Produktivität zu steigern. Einen besonderen Fokus legt FATH dabei auf ein verbessertes Arbeitserlebnis für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – daher konzipiert FATH ganzheitliche Lösungen für mehr Wertschöpfung im Shopfloor. Das Unternehmen versteht sich als Innovationstreiber von intelligenten Systemlösungen im Produktionsumfeld, die das Arbeitsleben von Millionen Menschen positiv verändern.

Branża

Produkcja

Lokalizacja

Spalt, Bayern, Germany

Liczba użytkowników

500


Jak Strava poprawiła czas rozwiązywania zgłoszeń o 91% dzięki Halp

Poznaj sekret sukcesu zespołu IT firmy Strava i sprawdź, jak zdołał on zwiększyć swoją produktywność, zmienić sposób komunikacji przy obsłudze wewnętrznych zgłoszeń i śledzić wszystkie wnioski przy użyciu rozwiązania Halp jako autonomicznego systemu zgłoszeniowego.

A smart strategy preps the State of Utah for the “silver tsunami”

Strava, z siedzibą w San Fransisco i oddziałami w Denver, Hanowerze i Wielkiej Brytanii, jest wiodącą siecią społecznościową fitness przeznaczoną przede wszystkim do śledzenia aktywności rowerowej i biegowej w oparciu o dane GPS. Opracowana przez sportowców dla sportowców aplikacja mobilna i witryna internetowa firmy Strava łączą miliony biegaczy i rowerzystów poprzez dyscypliny, które uwielbiają. Świadcząc wysokiej jakości usługi, zespół IT Strava w dużej mierze polega na sprawnych procesach i skuteczności.

Poszukiwanie lepszego rozwiązania do obsługi zgłoszeń

Przed wdrożeniem rozwiązania Halp zespół IT Strava borykał się z zarządzaniem zgłoszeniami za pośrednictwem portalu internetowego. Jak wspomina Ronen Sberlo, kierownik działu IT w Strava, był to proces czasochłonny, który często wiązał się z obniżeniem produktywności, a czasy reakcji były dalekie od ideału.

Potrzeba lepszego systemu śledzenia wniosków wewnętrznych

W przeszłości zespół IT firmy Strava otrzymywał liczne wnioski za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości w aplikacji Slack, nie dysponując przy tym systemem umożliwiającym zarządzanie tymi wnioskami i ich monitorowanie. Członkowie zespołu Strava przesyłali wnioski za pośrednictwem wiadomości Slack na kanale Slack #it-support, jednak nie były one automatycznie kierowane do systemu, w którym zespół IT mógłby skutecznie pracować nad ich rozwiązaniem. Sberlo szacuje, że blisko 75% ich wniosków wcale nie monitorowano.

„Przed przejściem na Halp nasz zespół musiał ciągle prosić ludzi o skorzystanie z formularza internetowego i przesłanie zgłoszenia, ale tylko 30% wniosków do działu IT przechodziło przez odpowiedni kanał. Ludzie po prostu nie kłopotali się wypełnianiem formularza internetowego i często całkowicie porzucali wniosek. Mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego poziomu obsługi, na jakim nam zależało” — mówi Sberlo.

Pokonywanie wewnętrznych barier i szybkie rozwiązywanie zgłoszeń za pomocą Halp

Firma Strava w celu usprawnienia swojego procesu obsługi zgłoszeń IT zdecydowała się na zastosowanie rozwiązania Halp z uwagi na łatwość konfiguracji, szybkie wdrożenie użytkowników końcowych, a także bezproblemową integrację z platformą Slack, z której firma już korzystała i którą uwielbiała.

Halp spełniał wszystkie kryteria firmy Strava w zakresie rozwiązania do obsługi zgłoszeń dla zespołów pracujących w aplikacji Slack. Dzięki integracji Halp z Zendesk firma Strava nie traci już żadnych danych. Zespół firmy Strava bardzo szybko dostrzegł zalety rozwiązania Halp i w niedługim czasie zaczął go używać jako autonomicznego systemu zgłoszeniowego. Partnerskie podejście firmy Halp i zaangażowanie w sukces klienta odegrały kluczową rolę w podjęciu tej decyzji.

Paving the way for transformation in Utah and beyond

In an era of unprecedented government transformation, the State of Utah completed a 100% data migration to the cloud in less than three years.

Today, the State's teams rely on Atlassian's agile tools to build, test, release, and continuously improve new applications and services. Modernizing their processes and platform with Jira and Confluence Cloud enabled developers to move from silos to a collaborative culture, resulting in faster, leaner, better delivery.

Utah may be one of the first state governments to fully migrate to Atlassian Cloud, but they surely won’t be the last. Although migrations are significant undertakings, Utah has demonstrated that with an iterative and strategic approach, passionate champions, a dedicated team, and collaborative support, the results are worth it. “Change always looks scarier before you begin,” says Trello Enterprise Advocate Diana Castiblanco. “Take it one step at a time, and know that Atlassian is here for support.”

This advice and guidance served the State of Utah well, and they hope to be a shining example for other states who also want to modernize for the benefit of their employees, constituents, and community.

Skoncentruj się na relacjach z klientami

Firmy świadczące usługi finansowe ufają Jira Service Management

Wsparcie i naprawa

Konwersacyjny system zgłoszeniowy to przyszłość wewnętrznego działu wsparcia

Ocena migracji do chmury

Rozważasz migrację do chmury?