Close
Domino's + Atlassian

Szybszy rozwój technologii (i szybsze dostawy pizzy)


Logo Domino's
Logo Domino's
Branża

Dobra konsumpcyjne, handel detaliczny

Lokalizacja

Cały świat

Film

Obejrzyj sesję Domino's na konferencji Atlassian Summit

Udostępnij stronę

Domino's ułatwia ludziom zaspokojenie chęci na pyszną pizzę. Klienci mogą zamawiać pizzę w Domino's za pośrednictwem aplikacji w telefonie, Facebooka, Twittera, Alexy, witryny internetowej Domino's oraz innych kanałów. Aby obsługa klienta przebiegała bezproblemowo niezależnie od platformy, ich zespół IT musiał znaleźć sposób usprawnienia procesu DevOps.

Zespół IT Domino's dostarcza konsumentom na całym świecie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostawy pizzy, polegając przy tym na najlepszych praktykach DevOps. Kiedyś zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego wiązało się ze spowolnieniem przepływu pracy DevOps, a programiści wdrażali elementy zabezpieczeń do projektów na zbyt późnym etapie procesu.

Michael Sheppard, starszy inżynier zabezpieczeń aplikacji w Domino's, wyjaśnia: „Bezpieczeństwo można postrzegać jako hamulec postępu, jeśli istnieją przeszkody utrudniające współpracę między programistami a osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Samo określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa w projektach wymagało wielu godzin spotkań. Musieliśmy znaleźć szybszy i łatwiejszy sposób uczestniczenia w działaniach DevOps”.

Dołączanie do przepływu pracy

Zespół ds. bezpieczeństwa przyjrzał się narzędziom, jakie zespół DevOps wykorzystywał do realizacji swoich przepływów pracy. Do tworzenia i udostępniania specyfikacji wykorzystywali oni Confluence. Natomiast Jira Software używali do śledzenia zgłoszeń oraz zadań i zarządzania nimi. Wtedy pojawił się pomysł: zespół ds. bezpieczeństwa uświadomił sobie, że może korzystać z tych narzędzi Atlassian do kontaktu z programistami i usprawnienia procesu DevOps.

Zespół ds. bezpieczeństwa chciał utworzyć w Confluence formularz, za pomocą którego programiści mogliby automatycznie przesyłać im informacje dotyczące zabezpieczeń na znacznie wcześniejszym etapie procesu tworzenia oprogramowania. Domino's zwróciło się do Forty8Fifty Labs, autoryzowanego partnera Atlassian, o opracowanie aplikacji, która przy użyciu Confluence i Jira łączyłaby przepływy pracy zespołu ds. bezpieczeństwa z zespołem DevOps. Współpracując z zespołem ds. bezpieczeństwa Domino's, firma Forty8Fifty Labs utworzyła formularz Confluence składający się z 10 pytań, który, w zależności od odpowiedzi, powodował wygenerowanie zgłoszeń Jira.

W pewnym sensie aplikacje dostępne w Atlassian Marketplace pomagają nam dostarczać więcej pizzy, i to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Michael Sheppard

„Wiedzieliśmy, że nasi programiści cenili sobie Confluence jako narzędzie do współpracy i dokumentowania wymagań” — mówi Sheppard. „Zespół ds. bezpieczeństwa po prostu dołączył do sprawnie działającego przepływu pracy. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut, a po około czterech minutach otrzymuje się odpowiednie zgłoszenie Jira dotyczące wymagań w zakresie zabezpieczeń. To, co kiedyś wymagało 20 godzin spotkań i przeglądów, teraz zajmuje kilka minut. Ta aplikacja rozwiązuje ogromny problem związany z kwestią zabezpieczeń, jaki powszechnie występuje w procesie tworzenia oprogramowania”.

„Dzięki naszej aplikacji Atlassian udało nam się zautomatyzować unikatowy przepływ pracy i przełamać bariery między zespołami ds. bezpieczeństwa i programistycznym” — dodaje. „Taki rodzaj automatyzacji to kluczowy czynnik decydujący o zwiększeniu wydajności w dzisiejszym świecie, tak mocno polegającym na oprogramowaniu”.

Dzięki tym dwóm aplikacjom udało nam się zaoszczędzić rocznie 100 000 USD, ograniczyć ryzyko o 75% oraz zwrócić uwagę kadry zarządzającej na tę wartość biznesową.

Suma korzyści z aplikacji

Jednak to nie jedyna innowacja, jaką wdrożył zespół Domino's, aby ulepszyć swoje działania DevOps. Zaprezentowanie szerszego obrazu kierownictwu i osobom decyzyjnym jest kluczem do zapewnienia świetnego środowiska użytkownika. Firma korzystała z oprogramowania Splunk w celu uzyskania wglądu w swoje procesy. Zespół ds. bezpieczeństwa w Domino's zdał sobie sprawę, że może użyć aplikacji Splunk dla Jira w celu przenoszenia danych dotyczących bezpieczeństwa z Jira do pulpitów Splunk ITSI, co pozwoli szybciej rozpoznawać trendy na poziomie różnych projektów Jira i reagować na nie. Przykładowo zauważalny wzrost otwieranych w Jira zgłoszeń związanych z lukami w zabezpieczeniach zaowocował uruchomieniem szkolenia dotyczącego poprawnego kodowania. Te zintegrowane narzędzia pomagają zespołowi programistów oraz zespołowi ds. bezpieczeństwa zunifikować wysiłki podejmowane w celu dążenia do wypracowania wartości biznesowej poprzez udostępnienie wskaźników odzwierciedlających stan bezpieczeństwa bazy kodu.

„Dzięki aplikacji, którą znaleźliśmy w sklepie Atlassian Marketplace, jesteśmy w stanie wyciągnąć dane dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa z Jira i wyświetlić je na pulpicie Splunk ITSI” — mówi Sheppard. „Na naszym pulpicie metryk śledzimy 10 kluczowych wskaźników. Możemy wizualizować rodzaje zgłoszeń generowanych w Jira i znajdować możliwości ich szybszego zamknięcia”. Dzięki tym dwóm aplikacjom firma zdołała zaoszczędzić 100 000 USD w skali roku, obniżyć ryzyko o 75% i zwrócić uwagę zarządu na tę wartość biznesową.

Wszystko kręci się wokół pizzy

Zapewniając bardziej otwartą komunikację między programistami a osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, Domino's ma na uwadze szerszy obraz i koncentruje się na konsumentach. „Nasi programiści piszą kod, a dzięki procesom bezpieczeństwa nasza technologia posiada zabezpieczenia, które sprawiają, że zamawianie pizzy jest nie tylko bezpieczniejsze i łatwiejsze, ale także przyjemniejsze” — mówi Sheppard. „W pewnym sensie aplikacje dostępne w Atlassian Marketplace pomagają nam dostarczać więcej pizzy, i to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Zmień sposób działania swoich zespołów. Wypróbuj nasze narzędzia za darmo!

Logo Audi

Liczący 6000 osób zespół badawczo-rozwojowy Audi bezproblemowo współpracuje z dostawcami z całego świata.

Logo Loblaw Digital

Dzięki zintegrowaniu Jira Software z Adaptavist Test Management for Jira Loblaw Digital zdołało opracować szybkie, proste i skalowalne rozwiązanie do testowania.

Logo AppDynamics

Od start-upu z silosami organizacyjnymi do zespołu marzeń — zobacz, jak przebiegała transformacja w AppDynamic.

Logo The Telegraph

Lepsza obsługa klienta i krótszy czas rozwiązywania problemów pomaga The Telegraph dotrzeć do 25 milionów użytkowników miesięcznie.