Close

Sjabloon SWOT-analyse

Een SWOT-analysesjabloon kan bedrijven helpen projecten te prioriteren en de concurrentie voor te blijven. Door een SWOT-analyse uit te voeren, krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je bedrijf in de context van bredere marktkansen en bedreigingen.


Wat is een SWOT-analysesjabloon?

Het concept van een SWOT-analyse is waarschijnlijk bekend bij iedereen die op een businessschool heeft gezeten of in marketing of productontwikkeling heeft gewerkt. De afkorting 'SWOT' staat voor sterke punten (Strengths) en zwakke punten (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats). Het analyseren van deze factoren is een uitstekende manier om de voor- en nadelen van nieuwe projecten, productlijnen, functies, overnames, uitbreidingen en meer te beoordelen.

Hoewel je je eigen SWOT-analyse kunt schrijven door een vierkant te tekenen met vier kwadranten, elk kwadranten te labelen en vervolgens de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in te voeren, is het sneller om een sjabloon te gebruiken. Met een sjabloon kun je de configuratie overslaan en meteen beginnen met het invullen van de lege plekken.


Voordelen van het gebruik van een SWOT-analysesjabloon

Het kan intimiderend zijn om een groot project te starten. Of iemand zich nu voorbereidt op een groepsdiscussie of in zijn eentje aan het werken is, het SWOT-framework kan ze helpen een stap terug te doen en naar het totaalplaatje te kijken.

Een SWOT-analysesjabloon bevat voldoende details om discussies in te kaderen en geeft een overzicht voor de verzameling van de bijdragen en ideeën van andere teamleden. Hoewel het niet gedetailleerd genoeg is voor een grondige analyse, is het wel perfect voor de beginfase van een projectplan.

Lees verder om enkele van de beste usecases voor een SWOT-analyse te ontdekken.

Geoptimaliseerde strategische planning

Een zakelijke SWOT-analyse kan een uitstekende plek zijn om te beginnen met strategische planning voor een groot project, omdat het de betrokken kwesties kan vereenvoudigen en verduidelijken. Een productmanager die een productroadmap voor het volgende kwartaal opstelt, kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een SWOT-analyse te gebruiken om te helpen bij het prioriteren van de te ontwikkelen functies.

Verbeterde besluitvorming

Een van de belangrijkste voordelen van een SWOT-analysesjabloon is het verbeteren van de besluitvorming. Bij de evaluatie van verschillende cloudhosts kan een IT-team bijvoorbeeld meerdere SWOT-sjablonen invullen, waarbij de voor- en nadelen van elke leverancier worden genoteerd, zoals kosten, eenvoudige migratie, compatibiliteit met bestaande systemen en personeelservaring. Als je de ingevulde sjablonen naast elkaar zou vergelijken, moet het gemakkelijker zijn om de problemen te visualiseren en de keuze te vereenvoudigen.

Beter risicobeheer

Hoewel kosten en marktaandeel belangrijk zijn bij veel beslissingen, is risicobeheer dat ook. De productmanager die een roadmap plant, kan bijvoorbeeld het SWOT-framework gebruiken om het risico van de ontwikkeling van een resource-intensieve functie af te wegen tegen de vraag van de klant naar de functionaliteit.

Verbeterde samenwerking

Een SWOT-analysesjabloon is een handig hulpmiddel voor samenwerking in een groep. De sjabloon dient als framework om de discussie te helpen structureren en de vergadering gefocust te houden op de belangrijkste kwesties.

Stimuleert het stellen van prioriteiten

Grote projecten brengen bijna altijd een wirwar van problemen met zich mee, zoals kosten, snelheid, beschikbare personele middelen en de tijd tot voltooiing. De SWOT-analysesjabloon kan kwesties aan het licht brengen die besluitvormers in de context anders over het hoofd zouden zien, en biedt inzichten om te helpen bij het stellen van prioriteiten. Een team zou bijvoorbeeld in eerste instantie een klein budget kunnen zien als een zwakte of een obstakel. Als ze de kosten van het project vergelijken met het inkomstenpotentieel, kunnen ze besluiten dat het voordeel de kosten waard is.


Uitgelichte producten:

Jira Software

Jira Software, de toonaangevende tool voor projectbeheer die wordt gebruikt door goed presterende software-ontwikkelingsteams, maakt het eenvoudig om een SWOT-analyse uit te voeren met een diagramtool zoals Gliffy als alternatief voor een sjabloon.

Confluence-whiteboard

Confluence-whiteboard, een handige nieuwe bètafunctie binnen Confluence, is een ander geweldig alternatief voor een sjabloon voor SWOT-analyses. Met een whiteboard kun je post-its omzetten in zowel Jira-issues als Confluence-pagina's zonder dat je de interface hoeft te verlaten. Het is het perfecte totaalsysteem om te brainstormen over ideeën, deze te visualiseren en deze om te zetten in acties.


Hoe gebruik je het sjabloon voor SWOT-analyses?

Stap 1. Sterke en zwakke punten identificeren

De interne factoren omvatten de sterke en zwakke punten van het team of bedrijf en hoe deze van invloed kunnen zijn op de projectresultaten. Voorbeelden van sterke punten zijn een ervaren team, een ruim budget voor projectkosten en een gebrek aan concurrerende prioriteiten. Zwakke punten zijn bijvoorbeeld hoge kosten en een raad van bestuur die niet voldoende steun biedt.

Stap 2. Kansen en bedreigingen identificeren

De externe factoren zijn onder meer de kansen en bedreigingen die de marketplace biedt. Dit zijn overwegingen waarover het bedrijf geen controle heeft. Voorbeelden van kansen zijn een marktkloof, lage rentepercentages en trends om hefboomwerking te benutten. Bedreigingen kunnen bestaan uit een concurrent die een soortgelijk product op de markt heeft gebracht, een nieuwe technologie die jouw service mogelijk kan vervangen en een trage vastgoedmarkt.

Stap 3. Voer een SWOT-analyse uit

Je kunt de resultaten analyseren nadat je de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen hebt ingevoerd in het SWOT-sjabloon. Dit is het perfecte moment om belanghebbenden bij elkaar te brengen en te beginnen met brainstormen. Gebruik de SWOT-analyse als startpunt om alternatieven te vergelijken of om de voor- en nadelen van een projectvoorstel te bespreken.

Stap 4. Je output voor een SWOT-analyse op een rij zetten

Stel na de groepsdiscussie een lijst samen met ideeën en suggesties. Maak een lijst aan met actie-items en voer ze in Jira in. Beschrijf tot slot de actie-items als meetbare OKR's voor het volgende kwartaal.


Gerelateerde sjablonen

Pictogram

Bedrijfsstrategie

Het sjabloon voor de bedrijfsstrategie helpt bij het organiseren van de bedrijfsvisie en -doelstellingen dankzij een gemakkelijk te begrijpen indeling.

Pictogram

Visie naar waarde

Het visie-naar-waarden-sjabloon helpt bij het vormgeven van bedrijfswaarden en kan als leidraad worden gebruikt bij het ontwikkelen van strategieën en het nemen van beslissingen.

Pictogram

OKR's

Organiseer teamdoelstellingen en de belangrijkste resultaten met dit gebruiksvriendelijke OKR-sjabloon.

Pak je sjabloon voor SWOT-analyses