Close

Gebruiksvoorwaarden voor Atlassian Marketplace

Welkom op de Atlassian Marketplace! De Atlassian Marketplace is een online marktplaats voor cloudtoepassingen en downloadbare softwaretoepassingen, plug-ins en extensies ('Marketplace-apps' of 'apps') die zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met de software- en cloudproducten van Atlassian ('producten van Atlassian').

Op het gebruik van de Atlassian Marketplace zijn deze gebruiksvoorwaarden voor Atlassian Marketplace ('gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Zij vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (gedefinieerd in artikel 1.1) en Atlassian Pty Ltd, een Australische onderneming (ABN 53 102 443 916) ('Atlassian' of 'wij ').

Door een app te kopen of de Atlassian Marketplace te openen of te gebruiken, geef je aan dat je instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, moet je geen bestelling plaatsen en de Atlassian Marketplace niet bezoeken of gebruiken.

1. Inleiding

1.1. Wie ben jij? Omdat alle apps die via de Atlassian Marketplace beschikbaar zijn. ontworpen zijn voor gebruik met Atlassian-producten, verwijst 'je' in deze gebruiksvoorwaarden naar de Atlassian-klant (bijv. persoon of entiteit) die een licentie of abonnement heeft op het Atlassian-product waarmee de app zal worden ingeschakeld of gebruikt. Die Atlassian-klant is volledig verantwoordelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden door iedereen die de Atlassian Marketplace gebruikt of namens hem bestellingen plaatst. Elke persoon die de Atlassian Marketplace gebruikt of namens een Atlassian-klant een bestelling plaatst, verplicht die Atlassian-klant tot deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook op je van toepassing als je op de Marketplace surft of een beoordeling achterlaat.

1.2. Soorten apps. Sommige Marketplace-apps worden gratis beschikbaar gesteld; andere vereisen betaling van kosten. De vermelding voor elke app bevat informatie over de aanbieder van de App ('leverancier'), hetzij Atlassian of een externe partij. Apps waarvan Atlassian de leverancier is, zijn 'Atlassian-apps'. Apps waarvan de leverancier een externe partij is, zijn 'apps van derden'. De meeste leveranciers zijn externe partijen die hun eigen apps maken en bezitten, en die verantwoordelijk zijn voor hun eigen apps zoals verderop in deze gebruiksvoorwaarden wordt beschreven. Je mag in alle gevallen alleen apps gebruiken met de Atlassian-producten waarvoor ze zijn ontwikkeld (zoals aangegeven in de lijst van de app).

1.3. Apps zoeken en bestellingen plaatsen. We willen dat je gemakkelijk geweldige apps kunt vinden wanneer je Atlassian gebruikt. Daarom omvat de 'Atlassian Marketplace' https://marketplace.atlassian.com en elke andere webpagina, applicatie, interface, service of in-productervaring waarop we apps beschikbaar stellen of vermelden (zoals onze Universal Plugin Manager). Wanneer we verwijzen naar 'bestellingen' bedoelen we daarmee elke bestelling, aankoop, installatie, proefperiode, download of activering van een app (inclusief verlengingen en upgrades) –hetzij via de Atlassian Marketplace, Atlassian-producten of andere processen of interfaces die we beschikbaar stellen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.4. Marketplace-beleid. Op je bestellingen en het gebruik van de Atlassian Marketplace zijn ook de veelgestelde vragen over de Atlassian Marketplace en het gepubliceerde beleid, zoals dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd ('Marketplace-beleid'), van toepassing; deze zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

2. Je bestellingen

2.1. Details van de bestelling. Je bestelling beschrijft, indien van toepassing, de leverancier, je toegestane gebruik van de app (zoals het platform of het aantal gebruikersposities) en de licentie- of abonnementstermijn. Zodra je je bestelling hebt voltooid, geeft Atlassian je toegang tot de toepasselijke apps, inclusief relevante licenties of toegangssleutels, zoals beschreven in het Marketplace-beleid.

2.2. Betaalde apps. Om toegang tot betaalde apps te krijgen, moet je Atlassian de kosten betalen, inclusief alle belastingen, die worden aangegeven op het moment van je bestelling. Voorwaarden voor verlengingen, inclusief prijzen, worden beschreven in de vermelding van de app op de Atlassian Marketplace (of, indien anders, in je bestelling). Je kunt verlengingen uitschakelen door naar my.atlassian.com te gaan of door een e-mail te sturen naar sales@atlassian.com (maar je ontvangt geen restitutie behalve zoals beschreven in artikel 2.3). Je erkent en aanvaardt dat Atlassian de handelsagent van de verkoper is voor elke app van derden en dat je verplicht bent om gerelateerde betalingen rechtstreeks aan Atlassian te doen (en dat je verkoopovereenkomst met Atlassian deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke bestelling omvat). Nadat je je bestelling hebt voltooid, wordt je gebruik van apps van derden echter bepaald door de toepasselijke leveranciersvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 3.

NB: Dit artikel 2.2 is niet van toepassing op apps die worden betaald via leveranciers (zie artikel 2.5 hieronder).

2.3. Retourbeleid. Op retourzendingen en terugbetalingen van Atlassian-apps zijn de voorwaarden van Atlassian, zoals gedefinieerd in artikel 3.1(b), van toepassing. Voor apps van derden heb je dertig (30) dagen vanaf de datum waarop je je bestelling plaatst om je bestelling te annuleren en de app te retourneren. Als je je bestelling van een app van derden binnen deze periode van 30 dagen annuleert, zal Atlassian het bedrag dat je voor de toepasselijke app van derden hebt betaald terugbetalen. Je moet dan stoppen met het gebruik van de app en alle kopieën van de app die je bezit verwijderen. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit artikel 2.3, kunnen alle bestellingen niet worden geannuleerd en niet gerestitueerd.

NB: Dit artikel 2.3 is niet van toepassing op apps die worden betaald via leveranciers (zie artikel 2.5 hieronder).

2.4. Proefperioden. De Atlassian Marketplace biedt mogelijk gratis proefperiodes voor apps. Als je na het verstrijken van de proefperiode geen bestelling voor de app plaatst, zal de app niet meer functioneren en moet je stoppen met het gebruik ervan. Ook moet je de kopieën van de app en de bijbehorende licentie of toegangssleutels verwijderen.

2.5. Apps die via leveranciers worden betaald. De meeste apps worden door Atlassian geleverd zoals is beschreven in artikel 2.1, maar sommige apps van derden kunnen worden ingeschakeld of betaald via de eigen website van een externe leverancier ('apps die via leveranciers worden betaald'). Apps die via leveranciers worden betaald, zijn te herkennen aan de vermeldingen of wanneer je de app inschakelt of betaalt. Artikel 2.2 (Betaalde apps) en artikel 2.3 (Retourbeleid) zijn niet van toepassing op apps die via leveranciers worden betaald. Eventuele retourzendingen vallen onder de toepasselijke leveranciersvoorwaarden.

3. Gebruik van Marketplace-apps.

3.1. Voorwaarden van leveranciers. Zonder de disclaimers, beperkingen of andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden te beperken, is het gebruik van apps onderworpen aan de licentie- of abonnementsvoorwaarden, het privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden die door de leverancier zijn gespecificeerd ('Voorwaarden van leveranciers'), inclusief eventuele gebruikslimieten die daarin worden beschreven. Voorwaarden voor leveranciers worden meestal opgenomen op de advertentiepagina van de app of gepresenteerd via het bestelproces. Je mag geen app gebruiken als je niet akkoord gaat met de relevante leveranciersvoorwaarden.

(a) Apps van derden. Op apps van derden zijn de leveranciersvoorwaarden van de externe partij –en niet de voorwaarden van Atlassian– van toepassing. Door een app van derden te bestellen, te installeren of in te schakelen, ga je rechtstreeks de leveranciersvoorwaarden aan met de toepasselijke externe leverancier. Atlassian is geen partij bij, of verantwoordelijk voor de naleving van, voorwaarden van externe leveranciers en garandeert niet dat de voorwaarden van de externe leveranciers geschikt zijn voor je eigen behoeften. Zie artikel 4 ('Verzamelen en delen van gegevens') voor meer informatie over hoe externe leveranciers je gegevens gebruiken.

(b) Atlassian-apps. Als Atlassian de leverancier van de app is, zijn de leveranciersvoorwaarden de Atlassian-voorwaarden die van toepassing zijn op het Atlassian-product waarmee de app is ingeschakeld of wordt gebruikt (hier vermeld); deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd (de 'voorwaarden van Atlassian'). De voorwaarden van Atlassian omvatten het privacybeleid van Atlassian. In geval van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van Atlassian, zullen de voorwaarden van Atlassian bepalen wat de rechten en verantwoordelijkheden zijn van elke partij met betrekking tot de app zelf, terwijl deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de Atlassian Marketplace in het algemeen.

3.2. Support en onderhoud. Support en onderhoud van apps van derden wordt geleverd door de toepasselijke leverancier en alleen voor zover dat is beschreven in de toepasselijke leveranciersvoorwaarden. Atlassian is niet verantwoordelijk voor enige support en onderhoud voor apps van derden. Het niet bieden van support of onderhoud door een leverancier geeft je geen recht op enige terugbetaling. Als Atlassian de leverancier is, zullen wij alle support en onderhoud bieden in overeenstemming met de voorwaarden van Atlassian.

3.3. Voorbehoud van rechten. Met uitzondering van de rechten die in deze gebruiksvoorwaarden en in de leveranciersvoorwaarden voor elke app expliciet aan u zijn verleend, zijn alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op de Atlassian Marketplace voorbehouden aan Atlassian, en alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele eigendomsrechten) in de apps zijn voorbehouden aan en eigendom van hun respectievelijke leveranciers en licentiegevers. Apps worden geleverd op basis van een licentie of abonnement, niet verkocht. Je verwerft geen eigendomsrechten op de Atlassian Marketplace of de apps.

4. Verzamelen en delen van gegevens.

4.1. Bestelinformatie. Als je via Atlassian een Marketplace-app bestelt, zal Atlassian de verkoper de informatie verstrekken die je invult bij het voltooien van de bestelling, zoals je naam, bedrijfsnaam (indien aanwezig), adressen (inclusief e-mailadres) en telefoonnummer.

4.2. Gebruik van gegevens door externe leveranciers. Zoals in de Atlassian-voorwaarden wordt vermeld, geef je bij het plaatsen van een bestelling voor apps van derden de leveranciers toestemming om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens in de toepasselijke Atlassian-producten of om bepaalde gegevens te gebruiken. Dit kan het verzenden, overdragen, wijzigen of verwijderen van dergelijke gegevens omvatten, of het opslaan van dergelijke gegevens op systemen van leveranciers of externe partijen. Het gebruik van toegang tot gegevens door een externe leverancier (of het nu gaat om gegevens die in de Atlassian-producten of afzonderlijk over jou of je apparaat worden verzameld) is onderworpen aan de toepasselijke leveranciersvoorwaarden. Atlassian is niet verantwoordelijk voor toegang, gebruik, overdracht of beveiliging van gegevens of informatie door externe leveranciers of door apps van derden, noch voor de beveiligings- of privacymethoden van een externe leverancier of apps van derden van derden en externe verwerkers. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beslissing om een externe leverancier of app van derden toegang te bieden tot of gebruik te maken van gegevens waartoe je toegang hebt verleend.

4.3. Gebruik van Marketplace-gegevens door Atlassian. Alle gegevens die Atlassian over je verzamelt op basis van je gebruik van de Atlassian Marketplace en je bestellingen, of die namens jou van externe leveranciers worden ontvangen (bijv. bestelgegevens met betrekking tot aankopen onder artikel 2.5 (Apps die via leveranciers worden betaald), vallen onder het privacybeleid van Atlassian.

4.4. Analyses- en gebruiksgegevens. Daarnaast machtig je de verkoper en Atlassian (als Atlassian niet de leverancier is) om technische gegevens en gerelateerde informatie (inclusief technische informatie met betrekking tot je apparaat, systeem en de app) in niet-persoonlijk identificeerbare vorm te verzamelen en te gebruiken om het aanbieden van software-updates, productsupport, marketinginspanningen en andere diensten met betrekking tot de app te vergemakkelijken. De leverancier en Atlassian (als Atlassian niet de leverancier is) mogen deze informatie gebruiken om hun respectievelijke producten te verbeteren of om diensten of technologie aan je te leveren (inclusief met betrekking tot Atlassian, de Atlassian Marketplace en Atlassian-producten), zolang dat in een vorm is die individuele gebruikers niet persoonlijk identificeert.

5. Recensies van Marketplace-apps.

Gebruikers kunnen op de Atlassian Marketplace beoordelingen (zoals een sterbeoordeling) van Marketplace-apps plaatsen en reageren op de beoordelingen van jou of van andere gebruikers.

5.1. Weergegeven gebruikersnamen. Beoordeling en opmerkingen worden geplaatst onder de naam en het profiel van de gebruiker die de inhoud indient (zoals vermeld in zijn of haar Atlassian-account). Gebruikers die niet willen dat hun naam of andere profielinformatie (zoals profielfoto's) worden weergegeven, mogen geen beoordelingen of opmerkingen plaatsen op de Atlassian Marketplace.

5.2. Regels voor beoordelingen. Alle beoordelingen en opmerkingen moeten voldoen aan het beleid voor acceptabel gebruik van Atlassian en aan de onderstaande voorwaarden. Ga als volgt te werk om te zorgen dat je beoordelingen en opmerkingen nuttig zijn voor anderen:

  • Beoordelingen moeten te goeder trouw worden gemaakt na een redelijke evaluatie van de betreffende app;

  • Gebruikers mogen slechts één beoordeling per app plaatsen, tenzij de laatste beoordeling een verandering te goeder trouw weerspiegelt op basis van verdere evaluatie. Alle gewijzigde beoordelingen worden gemarkeerd als 'Bewerkt';

  • Jij (inclusief allen die namens jou handelen) mag je eigen app, een app die eigendom is van een bedrijf waarvoor je werkt of die van concurrenten niet beoordelen of erop reageren. Als uitzondering geldt dat je informatieve antwoorden kunt geven op supportverzoeken of andere vragen die aan jou zijn gericht in het gedeelte 'Beoordelingen of opmerkingen' van je app-vermelding;

  • Een beoordeling moet de app zelf evalueren en geen evaluatie zijn van het onderliggende product waarmee de app integreert of functioneert;

  • Recensies of opmerkingen die geen verband houden met de betreffende app, bijvoorbeeld om de werknemers, het bedrijf of de aandelen van Atlassian of van andere bedrijven, of niet-gerelateerde producten of diensten te bespreken zijn verboden.

5.3. Rechten van Atlassian. Atlassian behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, elke beoordeling of opmerking op de Atlassian Marketplace te verwijderen of te bewerken. Atlassian claimt geen eigendomsrechten op de inhoud van beoordelingen of opmerkingen die je op de Atlassian Marketplace plaatst. Je verleent Atlassian hierbij echter een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare (via meerdere niveaus), volledig betaalde, rechtenvrije licentie om die inhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, uit te lichten, toe te wijzen, aan te passen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven en om deze op te nemen in andere werken in elk formaat of medium dat nu bekend is of later zal worden ontwikkeld, alsook om anderen toe te staan dat te doen.

6. Jouw verantwoordelijkheden.

6.1. Verklaringen en garanties. Jij (en iedereen die namens jou handelt) verklaart en garandeert dat je alle nodige rechten, bevoegdheden en machtigingen hebt (i) om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan en wettelijk gebonden te zijn, (ii) om bestellingen te plaatsen, en (iii) om leveranciers toestemming te geven om toegang te krijgen tot je gegevens en informatie zoals beschreven in artikel 4 zonder daarbij enige andere overeenkomsten of beleidsregels te schenden.

6.2 Naleving van de wet en het voorbehoud van rechten. Je moet de Atlassian Marketplace- en Marketplace-apps gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

6.3. Schadeloosstelling. Je stemt ermee in Atlassian, diens gelieerde ondernemingen en haar en hun functionarissen, agents en werknemers te vrijwaren van en te verdedigen (op verzoek van Atlassian) tegen alle vorderingen en alle daarmee samenhangende schade, verliezen of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit jouw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke leveranciersvoorwaarden, je schending van rechten van een externe partij, of enige inhoud die je indient bij of publiceert op de Atlassian Marketplace. Je mag een dergelijke vordering niet vereffenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlassian.

7. Termijn en beëindiging.

7.1. Beëindiging gebruik bij schending gebruiksvoorwaarden. Je rechten hieronder worden automatisch beëindigd wanneer je niet voldoet aan een van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden. In geval van een dergelijke beëindiging moet je al het gebruik van de Atlassian Marketplace staken. Atlassian kan je toegang tot de Atlassian Marketplace onmiddellijk zonder kennisgeving intrekken en zonder enige aankoop terug te betalen.

7.2. Stopzetting van Marketplace. Atlassian kan deze gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving aan je beëindigen als Atlassian, naar eigen goeddunken, de Atlassian Marketplace stopzet.

7.3. Effect op apps. Als deze gebruiksvoorwaarden worden beëindigd, blijven je rechten om eerder verkregen apps te gebruiken van toepassing in overeenstemming met de toepasselijke leveranciersvoorwaarden.

7.4. Overleving. De volgende artikelen blijven van kracht bij elke stopzetting of beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden: 3.1 (b) (Voorwaarden van Atlassian) (indien van toepassing voor voortgezet gebruik van Atlassian-apps), 3.3 (Behoud van Rechten), 4 (Verzamelen en delen van gegevens), 5.3 (Rechten van Atlassian) en 6 (Je verantwoordelijkheden) tot en met 10 (Algemeen).

8. Belangrijke disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen.

8.1. Apps van derden. Een aanzienlijk deel van de Marketplace-apps op de Atlassian Marketplace wordt geleverd door andere partijen dan Atlassian. Externe leveranciers zijn als enige verantwoordelijk voor hun apps en alle gerelateerde inhoud of materialen die in hun apps zijn opgenomen. Atlassian kent geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor apps van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, beveiliging, gegevensverwerking, volledigheid, bruikbaarheid of kwaliteit, zelfs als Atlassian een dergelijke app host. Deze disclaimers zijn van toepassing, zelfs als een app aan de richtlijnen van Atlassian voor apps van derden (te vinden op websites van Atlassian, zoals developer.atlassian.com) voldoet, en zelfs als Atlassian de app van derden heeft beoordeeld, gecertificeerd of goedgekeurd als de leverancier deelneemt aan een van Atlassians app-programma's zoals die hier worden beschreven ('app-programma's'). Elk gebruik van apps van derden is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Leveranciers zijn als enige verantwoordelijk voor de zorg dat alle informatie die ze in verband met een app-programma indienen juist, volledig en correct is. Atlassian is niet verantwoordelijk voor de normen of handelswijzen van een externe leverancier (support, beschikbaarheid, beveiliging of anderszins), ook al neemt de leverancier deel aan een app-programma. Je moet altijd onafhankelijk controleren of apps van derden of handelswijzen van leveranciers aan je behoeften voldoen. Bovendien is Atlassian niet verantwoordelijk voor websites van externe partijen waarnaar de Atlassian Marketplace linkt of voor de bijbehorende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid. Wees voorzichtig bij het bezoeken van websites van externe partijen.

8.2. Verwijderen van apps. Atlassian kan te allen tijde een app uit de Atlassian Marketplace verwijderen overeenkomstig het toepasselijke beleid. Ook leveranciers kunnen hun eigen apps te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen.

8.3. Interoperabiliteit. Atlassian garandeert niet dat apps goed werken met producten van Atlassian of dat apps zullen blijven werken met producten van Atlassian naarmate ze in de loop van de tijd veranderen. Sommige apps zijn afhankelijk van hosting of cloudservices die worden geleverd door de leverancier of door derden. Deze apps werken mogelijk niet goed of zijn mogelijk niet meer bruikbaar als die services worden stopgezet.

8.4. Afwijzing van garanties. Voor zover wettelijk maximaal toegestaan, biedt Atlassian de Atlassian Marketplace en alle apps van derden 'ZOALS ZE ZIJN' en 'ZOALS BESCHIKBAAR'. Atlassian wijst hierbij alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties ten aanzien van eigendomsrechten, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de Atlassian Marketplace of deze overeenkomst. Je kunt andere wettelijke rechten hebben. In dat geval wordt de duur van wettelijke garanties beperkt tot de maximale duur die wettelijk is toegestaan.

8.5. Beperkingen van aansprakelijkheid. Atlassian zal, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, speciale, voorbeeldige, bestraffende of andere aansprakelijkheid met betrekking tot de Atlassian Marketplace of apps van derden, inclusief voor verlies van gebruik, kwijtgeraakte of onjuiste gegevens, falende beveiligingsmechanismen, onderbreking van de bedrijfsvoering of kosten als gevolg van vertragingen. Als de voorgaande disclaimer van directe schadevergoeding om welke reden dan ook wettelijk niet uitvoerbaar is, zal de totale aansprakelijkheid van Atlassian aan jou onder deze gebruiksvoorwaarden in geen geval groter zijn dan (1) het bedrag dat je aan Atlassian hebt betaald voor de app van derden met betrekking tot je claim, of (2) vijftig dollar (US $ 50).

8.6. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid voor Atlassian-apps. Artikel 8.4 (Afwijzing van garanties) en 8.5 (Aansprakelijkheidsbeperkingen) verandert niet de disclaimers of aansprakelijkheidsbeperkingen voor Atlassian-apps in de Atlassian-voorwaarden: deze blijven volledig van toepassing.

8.7. Basis voor de overeenkomst; falen in het bereiken van het beoogde doel. Atlassian gaat deze gebruiksvoorwaarden aan op basis van de aansprakelijkheidsbeperkingen, afwijzingen van disclaimers, garantie en andere bepalingen met betrekking tot de toewijzing van risico's –en je stemt ermee in dat dergelijke bepalingen de essentiële basis vormen van de overeenkomst tussen de partijen. Je gaat ermee akkoord dat de vrijstellingen en beperkingen die in dit artikel 8 zijn gespecificeerd van toepassing zijn –ongeacht de vorm van actie, hetzij als contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins en dat ze zullen overleven en van toepassing blijven, zelfs als een beperkt rechtsmiddel dat in deze gebruiksvoorwaarden is gespecificeerd gefaald heeft in het bereiken van het beoogde doel.

8.8. Gelieerde partijen en contractanten van Atlassian. Je erkent en aanvaardt dat gelieerde ondernemingen, contractanten en dienstverleners van Atlassian alle rechten van Atlassian onder deze gebruiksvoorwaarden mogen uitoefenen, en dat alle aansprakelijkheidsbeperkingen en disclaimers in deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing zijn op de gelieerde ondernemingen van Atlassian en deze ten goede komen.

9. Geschillenbeslechting; toepasselijke recht.

9.1. Minnelijke schikking. In geval van enige controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, zullen de partijen met elkaar overleggen en onderhandelen. Als ze hun wederzijdse belangen erkennen, zullen ze proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is. Als de partijen niet binnen een periode van zestig (60) dagen tot een schikking komen, kan elke partij een schikking nastreven zoals mogelijk beschikbaar is overeenkomstig artikel 9.2 (Toepasselijk recht; rechtsgebieden) van deze gebruiksvoorwaarden. Alle onderhandelingen op grond van dit artikel 9.1 zullen vertrouwelijk zijn en worden behandeld als compromisonderhandelingen en schikkingsonderhandelingen met het oog op alle soortgelijke regels en codes van bewijsmateriaal van toepasselijke wetgeving en rechtsgebieden.

9.2. Toepasselijk recht; rechtsgebieden. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten van de staat Californië, VS, zonder de inachtneming van de principes van die staat met betrekking tot wetsconflicten. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat elke rechtsvordering, rechtszaak of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend moet worden ingediend bij en onderworpen zal zijn aan de dienstverlening en andere toepasselijke procedurele regels van de statelijke of federale rechtbank in San Francisco, Californië, VS, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk, in het algemeen en onvoorwaardelijk aan de enige en exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in San Francisco, Californië, VS, met betrekking tot elke actie, rechtszaak of procedure die door hem of tegen hem is aangespannen.

9.3. Dwangmiddel; Handhaving. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 9.1 (Minnelijke schikking) en 9.2 (Toepasselijk recht; rechtsgebieden), zal niets in deze gebruiksvoorwaarden Atlassian beletten om een dwangbevel af te dwingen met betrekking tot een schending van intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsverplichtingen of handhaving of erkenning van elke toekenning of bestelling in een passend rechtsgebied.

9.4. Uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties en UCITA. De voorwaarden van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. De 'Uniform Computer Information Transactions Act' (UCITA) is niet van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht wanneer of waar deze is aangenomen.

10. Algemeen.

10.1. Wijzigingen in de voorwaarden. Atlassian kan deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door de herziene voorwaarden op de Atlassian Marketplace te plaatsen. Mogelijk moet je klikken om akkoord te gaan met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden om de Marketplace te blijven gebruiken, en in elk geval betekent je voortdurende gebruik van de Atlassian Marketplace (inclusief eventuele toekomstige bestellingen) na de ingangsdatum van de wijzigingen dat je de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Voor de duidelijkheid: de versie van deze gebruiksvoorwaarden die op het moment van je bestelling van kracht is, geldt voor de doeleinden van die bestelling. Behalve zoals bepaald in dit artikel 10.1, vereisen alle wijzigingen of veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden de schriftelijke toestemming van jou en Atlassian.

10.2. Schendingen van auteursrechten en handelsmerken melden. Als je van mening bent dat enige inhoud in de Atlassian Marketplace je auteursrecht schendt, dien je het proces te volgen dat wordt beschreven in Schendingen van auteursrechten en handelsmerken melden.

10.3. Contactgegevens. Voor communicatie met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden (met uitzondering van auteursrechten en handelsmerken; deze worden behandeld in artikel 10.2), kun je een e-mail sturen naar legal@atlassian.com. Atlassian kan je kennisgevingen sturen via je Atlassian-account of naar je e-mailadres dat bij Atlassian is geregistreerd.

10.4. Hele overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot hun onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot hun onderwerp. Voor de duidelijkheid: dit beperkt niet de voorwaarden van de leverancier, die van toepassing zijn in overeenstemming met artikel 3 hierboven.

10.5. Interpretatie. Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met rechtsbevoegdheid over de partijen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn herzien om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De overige Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht. Nalatigheid van Atlassian om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, betekent niet dat Atlassian afstand doet van zijn rechten om de bepaling alsnog af te dwingen. Titels of koppen in deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak en termen zoals 'inclusief' moeten zonder beperking worden geïnterpreteerd.

10.6. Toewijzing. Je mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen of overdragen. Atlassian kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden vrijelijk toewijzen, overdragen en delegeren.

10.7. Geen agentschap. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of enige bestelling is bedoeld om, of wordt geacht, van Atlassian je agent te maken, of om Atlassian te machtigen om verbintenissen voor jou of namens jou aan te gaan.

10.8. Exportwetten en -voorschriften. Je mag de Marketplace-apps niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de app is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, geldt dat apps niet mogen worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar landen met embargo in de VS of (b) naar iemand op de 'Specially Designated Nationals and Consolidated Sanctions'-lijst van het Amerikaanse ministerie van Handel of de lijst met geweigerde personen, entiteiten of niet-geverifieerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel. Door een Marketplace-app te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je je niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. Je stemt ermee in de apps niet zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse regering te gebruiken of te leveren voor verboden eindgebruik, inclusief ter ondersteuning van de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens of van rakettechnologie.

Laatst herzien: 12 mei 2021