Close

Krąg nauki


Najlepsze zespoły uczą się ustawicznie. Ustrukturyzowanie działań edukacyjnych poprawia zdolność zespołu do natychmiastowego wykorzystania wiedzy, co przekłada się na jego lepsze wyniki.

CEL GRY

Zachęcaj do ciągłego kształcenia się w zespołach i między nimi.


Zapewnij strukturę umożliwiającą wymianę najnowszych informacji między zespołami.


Jeśli sesja Health Monitor wykazała problemy z powszechnym zrozumieniem , szybkością pracy , spójnością zespołu , zarządzaniem zależnościami lub skutecznymi partnerstwami, ten scenariusz może okazać się pomocny.

Copy link to heading Copied! Dowiedz się więcej
DLACZEGO TO JEST POTRZEBNE?

Łatwo ugrzęznąć w wykonywaniu zadań, zapominając o czerpaniu wiedzy i doświadczenia z pracy. Wszyscy słyszeliśmy o koncepcji „20% czasu” i samodzielnym rozwoju, ale znalezienie czasu na rozwój zespołu może być trudne, gdy zbyt mocno koncentrujesz się na samej pracy. A to tylko nauka własnego rzemiosła. Jeśli dodasz do tego obserwację tego, nad czym pracują inne zespoły, może się to wydawać niewykonalnym zadaniem.

Ciągle zamierzasz przeczytać ten artykuł lub obejrzeć ten film. Jeśli udało Ci się znaleźć na to czas, w jaki sposób możesz uzyskać szerszą perspektywę? Gdzie możesz wykorzystać nowo nabytą wiedzę? Jednym z najskuteczniejszych sposobów skutecznego uczenia się i dogłębnego zrozumienia tematu jest przekazywanie wiedzy dalej.

Zarówno dla nowych, jak i doświadczonych członków zespołu zapewnienie struktury i bezpiecznej przestrzeni jest kluczowym czynnikiem skutecznego kształcenia. Przeprowadź tę grę, aby wesprzeć wspólny rozwój wszystkich członków zespołu.

KOGO NALEŻY ZAANGAŻOWAĆ?

Prowadzący lub ekspert w wybranym temacie
Członkowie zespołu zainteresowani odgrywaniem aktywnej roli we własnym kształceniu i rozwoju

Żarówka
Zespół użytkowników
Uczestnicy

6–12

Ikona ołówka
Przygotowanie

15 min

Zmierz czas
Czas

30–60 min

Średni poziom trudności
Trudność

Umiarkowana

Przeprowadzenie gry

Wybierz moderatora i 1–2 prezenterów, aby poprowadzić grupę. Prowadzącym może być twórca kręgu nauki (prawdopodobnie Ty!) lub ekspert w danej dziedzinie.

Materiały

Długopis

Papier

Prezentacja (opcjonalna, ale zalecana)

Przygotowanie

Wybór tematów i prezenterów:

Grupa powinna wybierać tematy, kierując się wyzwaniami, przed którymi stoi zespół, lub biorąc pod uwagę obszary rozwoju, którymi jej członkowie są zainteresowani. Tematy mogą obejmować wszystko, od ogólnych zagadnień rozwojowych (takich jak pewność siebie, negocjacje itp.) po tematy właściwe dla określonego zespołu (np. przyczyny ostatniej awarii, sposoby uwzględnienia informacji o klientach w pracy itp.).

Tam, gdzie to konieczne, należy dobierać prezenterów o określonej wiedzy specjalistycznej (np. specjalista SRE w dyskusji na temat przyczyn przerw w dostawach i dobrych praktyk rozwojowych itp.) lub prezenterów pragnących podzielić się wiedzą i chęci prezenterów do uczenia się i dzielenia się (np. tematy związane z rozwojem zawodowym itp.)

Przygotowanie prezentera:

Przed prezentacją prezenterzy powinni dysponować szczegółowymi wynikami badań na temat omawiany podczas prelekcji. Pamiętaj, aby właściwie przygotować się do prezentacji i dysponować materiałami, których użyjesz, odpowiadając na pytania o to, dlaczego to zagadnienie jest tak istotne oraz jakie korzyści przyniesie ono odbiorcom.

Przygotowanie prowadzącego:

Prowadzący powinien zarezerwować salę konferencyjną i linię wideo (jeśli wśród odbiorców będą zdalni członkowie zespołu). Podaj w zaproszeniu łącze do gry, a także imiona, nazwiska i podstawowe informacje na temat prezenterów.

Sprawdzenie stanu
Porada eksperta:

Jeśli chcesz nauczyć uczestników określonej umiejętności, nie zapomnij o członkach swojego zespołu! Przeprowadzanie rozmów z ekspertami w firmie to świetny sposób na poszerzanie wiedzy i pozyskanie treści do prezentacji.

Krok 1

Wprowadzenie (10 min)

Wyjaśnij cel sesji: przeznaczenie dobrze zorganizowanego czasu na kształcenie zespołu tak, aby każdy z uczestników nauczył się nowych sposobów poprawy jakości pracy. Prowadzący powinien ustalić podstawowe zasady i wyjaśnić, w jaki sposób zostały one wdrożone w celu stworzenia bezpiecznego środowiska do nauki.

Zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

  • Nie przerywamy sobie.
  • Informacje przekazywane podczas sesji mogą być udostępniane na zewnątrz pod warunkiem nieujawniania tożsamości uczestników (Reguła Chatham House).
  • Wszystkie komentarze i uwagi powinny koncentrować się na zachowaniach lub oddziaływaniu, a nie się na cechach osobistych.
  • (Opcjonalnie) Dowiedz się, czy prezenterzy będą czuli się komfortowo, otrzymując pytania w czasie rzeczywistym, czy wolą, aby pytania były zadawane pod koniec prezentacji.

Wszyscy się przedstawiają, podając następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • rola i/lub zespół
  • wcześniejsze doświadczenia w omawianej dziedzinie lub czego chcą się nauczyć

Prowadzący powinien zanotować, co chcieliby omówić uczestnicy, aby usprawnić przebieg dyskusji.

Krok 2

Prezentacja, aktywność lub ćwiczenie (20 min)

Prezenterzy dzielą się tym, czego się nauczyli się na dany temat oraz skąd pochodzi ich wiedza. Możesz przeprowadzić burzę mózgów w małych grupach, aby uczestnicy zastanowili się nad przyczyną, dla której dany przykład jest nieprawidłowy, lub podejmij inne działania, aby sesja była bardziej interaktywna. Prezentacje, których elementem jest interakcja w grupie, są najlepiej oceniane.

Przykładowa prezentacja
Krok 3

Pytania do prezenterów (5 min)

Daj uczestnikom 5 minut na zadawanie pytań prezenterowi. Zanim to zrobisz, upewnij się, że nie zabraknie czasu na dyskusję!

Krok 4

Dyskusja (20 min)

Prowadzący powinien kierować dyskusją, udzielając prezenterom głosu jako ekspertom, oraz zachęcać pozostałych członków zespołu do zadawania własnych pytań i dzielenia się wiedzą.

Jeśli dyskusja utknie w martwym punkcie, spróbuj ją ożywić, zadając jedno z poniższych pytań:

  • Czy ktoś ma inne doświadczenie lub wiedzę na ten temat, którą mógłby się podzielić?
  • Czy nie pominęliśmy żadnych istotnych aspektów omawianego tematu?
  • Jak wykorzystać tę wiedzę w codziennej pracy? Czy ktoś może podać przykład, jak to robi?
Krok 5

Przemyślenia (5 min)

Daj uczestnikom czas na zastanowienie się, czy sesja spełniła ich oczekiwania. To również świetna okazja, aby zebrać pomysły na przyszłe prezentacje!

Gotowe?

Pamiętaj, aby przeprowadzić z zespołem pełną sesję monitorowania wydajności lub sporządzić listę punktów kontrolnych w celu sprawdzenia, czy robicie postępy.

Różnice

Krąg mentoringu

Powtarzaj co dwa tygodnie lub co miesiąc, aby powstał program mentoringu współpracowników. Uczestnikami udanych programów są często osoby z podobnego szczebla, lecz z różnych jednostek biznesowych, i bardziej doświadczony prowadzący. Wyboru grupy tożsamości można użyć zamiast stażu jako kryterium tworzenia programu opartego na przynależności.

W procesie budowania przynależności dopilnowanie, aby każdy z uczestników był zaangażowany w pracę nad wynikiem kształcenia oraz uczestniczył w każdym spotkaniu, ma duży wpływ na to, czy program się powiedzie!

Masz apetyt na więcej… porad strategicznych?

Podaj adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych sesji monitorowania wydajności i gier.

Thanks! Now get back to work.

Chcesz przesłać opinię?

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.