Close

Zarządzanie, kontrola i reagowanie na incydenty przy użyciu aplikacji Opsgenie for Incident Management dla platformy Slack

  • Uruchom dedykowany kanał Slack dla każdego incydentu.
  • Wypychaj kluczowe informacje z platformy Slack na oś czasu incydentu w Opsgenie.
  • Rejestruj ważne szczegóły czatu na potrzeby analizy retrospektywnej incydentu.

Wykorzystaj integrację funkcji ostrzegania Opsgenie z platformą Slack, aby:

  • Powiadamiać zespoły o alertach za pośrednictwem platformy Slack.
  • Skonsolidować alerty i powiadomienia z systemów, ITSM i narzędzi do monitorowania.
  • Podejmować szybkie działania z poziomu platformy Slack, obejmujące przypisywanie, odkładanie na później, dodawanie notatek i inne.

„Aplikacja mobilna i integracja z platformą Slack zapewniły ludziom sposób na efektywną interakcję z alertami, czego nam wcześniej bardzo brakowało”.

David Veits

Główny analityk ds. wsparcia w zakresie aplikacji, Kent State University

Ikona stopera

Oszczędzaj czas i błyskawicznie zarządzaj alertami

Twórz alerty i incydenty Opsgenie oraz podejmuj dotyczące ich działania, takie jak przypisywanie użytkowników, odkładanie alertów na później i dodawanie notatek — wszystko z poziomu platformy Slack. Zapisuj wszystkie ważne operacje bezpośrednio na osi czasu incydentu w Opsgenie.

Ikona zorganizowanego udostępniania

Usprawnij współpracę

Wykorzystaj dedykowane kanały incydentów w celu stosowania techniki swarmingu, ostrzegania w oparciu o nazwę kanału i nie tylko.

Znacznik wyboru

Zatwierdzone przez Slack

Zainstaluj obie aplikacje Opsgenie dla platformy Slack za pomocą zaledwie kilku kliknięć z menu Opsgenie lub witryny Slack App Directory.

Ikona sejfu

Bezpieczeństwo

Powiąż profile użytkowników Opsgenie i Slack, aby zapewnić dostęp do zaawansowanych poleceń tylko autoryzowanym użytkownikom.

Rozpocznij pracę z Opsgenie i Slack