Close

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zaopatrzenia

Śledź wszystkie zakupy od złożenia wniosku po odbiór.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Finanse

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon zaopatrzenia

Nasz bezpłatny szablon zaopatrzenia w Jira pozwoli Ci ustandaryzować Twój proces zakupowy.

Co zawiera szablon oceny zaopatrzenia?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy

Automatyzacje

Użyj niewymagających pisania kodu lub niestandardowych reguł automatyzacji do obsługi ważnych często wykonywanych czynności w procesach, aby niczego nie pominąć.

Widok osi czasu
Okno automatu do wydawania biletów

Spersonalizowane tworzenie wniosków

Dostosuj przepływ pracy związany z zaopatrzeniem tak, aby odpowiadał unikatowemu procesowi zakupowemu Twojego zespołu.

Koszyk

Wbudowana funkcja śledzenia zakupów

Dodaj do każdego zamówienia wyceny, oferty i terminy, aby uprościć zarządzanie zakupami i umożliwić filtrowanie zgłoszeń.

Wiele dokumentów

Zaawansowane raportowanie

Korzystaj z całej gamy raportów umożliwiających rozpoznanie trendów dotyczących konkretnych osób, projektów, wersji lub zgłoszeń.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zaopatrzenia

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem zakupu.

1. Dodaj elementy do listy zadań do wykonania
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Ustal priorytety i uporządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować listę zadań według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

4. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować swoją pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle