Close
Logo Ginkgo
Ginkgo Bioworks + Atlassian

Przechodząc do chmury i łącząc produkty Atlassian w celu zarządzania usługami, możemy nieliniowo skalować działania, uzyskać wskaźniki pozwalające na dokonywanie potrzebnych inwestycji i zwiększać rentowność.

węzły
Karta kredytowa
Niebieska kropka
Niebieska kula
Niebieska kula
Niebieska kula
Niebieska kula

Usługa

Ograniczenie backlogów defektów, skrócenie czasu reakcji i rozwiązywania

Dostarczanie

Zwiększenie częstotliwości z kilku miesięcy do jednego dnia

Przejrzystość

Wgląd w czasie rzeczywistym w dane i decyzje na poziomie całej firmy

Ginkgo Bioworks każdego roku potraja produkcję i ogranicza koszty o połowę, podejmując mądrzejsze decyzje dzięki przejściu na rozwiązanie Atlassian Cloud Premium

Po latach korzystania z lokalnych wdrożeń produktów Atlassian firma Ginkgo Bioworks zapragnęła większej szybkości, skalowalności oraz przestrzeni do przechowywania danych, aby realizować agresywne cele biznesowe i ambitną misję. Poprzez migrację do systemu Atlassian Cloud Premium przy wsparciu partnera ds. rozwiązań, firmy Praecipio Consulting, zespół Ginkgo Bioworks ograniczył liczbę zadań związanych z obsługą techniczną oraz zwiększył dokładność i przejrzystość danych. Pozwoliło mu to podejmować jeszcze mądrzejsze decyzje oraz odkryć nowe funkcje, za sprawą których firma może zwiększyć produkcję trzykrotnie i zredukować koszty o połowę w każdym roku.

Programowanie DNA. Śluzowce. Biosyntetyczne grupy genów. Nie są to typowe terminy, na jakie można natknąć się w instancji Jira lub Confluence. Zespół Ginkgo Bioworks omawia jednak złożone zagadnienia bioinżynieryjne przy porannej kawie.

Firma Ginkgo powstała w 2008 roku, a przyświecało jej proste pytanie: „co by było, gdybyśmy mogli wszystko wyhodować?”. Jej działania w zakresie biologii syntetycznej koncentrują się wokół inżynierii i programowania DNA w celu tworzenia alternatyw dla substancji chemicznych i organizmów, na które istnieje duży popyt lub niska podaż. Obejmują między innymi wspieranie przedsiębiorstwa Moderna w tworzeniu surowców do szczepionki przeciwko COVID-19 i opracowywanie zamienników zasobów potrzebnych do ratowania zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. „Mówię wszystkim, że pracuję w najfajniejszej firmie na świecie. Ginkgo Bioworks to organizacja, której przyświeca konkretny cel. Istniejemy, ponieważ chcemy ochronić świat przed zmianą klimatu. Dlatego ludzie lubią tu pracować” — opowiada Dave Treff, kierownik działu operacji cyfrowych.

Hodowanie nowych organizmów z myślą o osiągnięciu tak wzniosłych celów wymaga najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii w każdym aspekcie działalności firmy. Zespół Ginkgo Bioworks od lat wykorzystywał lokalne wdrożenia produktów Atlassian do wspomagania swojej pracy, ale z czasem gwałtowne przyspieszenie rozwoju organizacji wywołało potrzebę zwiększenia przestrzeni do przechowywania danych, szybkości i skalowalności. Dla przyszłościowego przedsiębiorstwa działającego zgodnie z metodologią Lean migracja do chmury Atlassian Cloud Premium była oczywistym wyborem.

Przechodząc do chmury przy wsparciu Atlassian i partnera ds. rozwiązań Praecipio Consulting, firma Ginkgo Bioworks ograniczyła przerwy techniczne i znacznie poprawiła dokładność oraz widoczność danych, aby usprawnić podejmowanie decyzji. Zyskała też nowe funkcje, które przyśpieszają jej dynamiczny rozwój. Zespół, który ma teraz więcej czasu i energii oraz wyższy budżet na podstawową działalność, jest na dobrej drodze do ponad trzykrotnego zwiększenia obecnej wydajności, obniżenia kosztów o ponad 50%, a może nawet szerszego zastosowania śluzowców jako memrystorów.

Z perspektywy użytkowników migracja przebiegała płynnie i bez niespodzianek. Zalogowali się i wszystko było tak samo, ale lepiej”.

Dave Treff
Kierownik działu operacji cyfrowych

Migracja z myślą o przechowywaniu danych, szybkości i usługach

Na przestrzeni lat produkty Atlassian stały się nieodzowną częścią codziennego życia pracowników firmy Ginkgo Bioworks. System Confluence służył jako baza wiedzy dla całej firmy zawierająca podstawowe instrukcje, zasady oraz notatki i dokumentację laboratoryjną, a także raporty finansowe (zintegrowane z wtyczką Comala Document Management w celu zapewnienia zgodności z przepisami). Twórcy oprogramowania i naukowcy specjalizujący się w biologii syntetycznej korzystali również z systemu Jira do zarządzania pracą i jej monitorowania. Ze świadomością, że grupy developerskie i operacyjne korzystają z dwóch różnych narzędzi do zarządzania usługami, zespół starał się skupić na jednym rozwiązaniu, zastępując dotychczasowy system zgłoszeniowy i nieporęczne arkusze kalkulacyjne oprogramowaniem Jira Service Management. Teraz produkt jest skalowany w całej firmie i stanowi podstawowy sposób uzyskiwania usług od innych zespołów.

„Po kilku dniach od wdrożenia systemu Jira Service Management zaczęły przychodzić do nas inne zespoły, które chciały zarządzać zgłoszeniami tak samo jak my. Byli u nas wszyscy, choć ledwo co opracowaliśmy to rozwiązanie. Działy ds. BHP, operacji laboratoryjnych czy automatyzacji, a nawet zespół ds. rozwoju biznesu — każdy chciał korzystać z systemu Jira Service Management” — mówi Bruce Kozuma, starszy kierownik ds. produktów grupowych.

Podczas gdy coraz więcej działów wprowadzało do użytku narzędzia Atlassian, firma Ginkgo Bioworks napotkała typowe wyzwania związane z wdrożeniami lokalnymi: limity przestrzeni do przechowywania danych, konieczność wykonywania prac konserwacyjnych i problemy operacyjne. „Kiedy zespół Atlassian postanowił skupić się na chmurze i zniósł limit pamięci przypisany do konta, powiedziałem, że musimy odejść od serwerów — inaczej możemy zapomnieć o skalowaniu” — wspomina Dave. „Wszyscy zgodzili się co do konieczności migracji do chmury. Działamy przy ograniczonej ilości zasobów, a każde z wykorzystywanych przez nas narzędzi bazuje na chmurze. To był naturalny wybór” — dodaje.

Zespół szybko osiągnął konsensus w sprawie migracji, a także zgodził się co do tego, że jest potrzebny partner w zakresie rozwiązań. „Wiedzieliśmy, że potrzebujemy naprawdę dobrego, niezawodnego partnera, który zna się na rzeczy i pomoże nam przenieść się do chmury. Zdecydowaliśmy się na firmę Praecipio Consulting, bo była najlepszym partnerem ds. rozwiązań” — mówi Dave.

Firmy Praecipio Consulting i Ginkgo Bioworks wspólnie rozpoczęły trzymiesięczny proces migracji, który miał rozwiązać najpilniejsze wyzwania i zaowocować długotrwałymi usprawnieniami, a w konsekwencji poprawić jakość usług świadczonych zarówno między zespołami, jak i całemu światu.

Nie ma już problemów typu „nie widzę zgłoszenia, bo znajduje się w zupełnie innym systemie”.

Bruce Kozuma
Starszy kierownik ds. produktów grupowych

Porządkowanie i współpraca podstawą płynnej migracji

Najważniejszym celem grupy Praecipio Consulting było sporządzenie jasnego planu obejmującego każdy krok — od przygotowań aż po migrację i wsparcie postprodukcyjne. Pierwszym dużym priorytetem były porządki. „W naszych systemach Jira i Confluence panował chaos, ponieważ nikt nie sprawował nad nimi nadzoru. Nie mogliśmy nic znaleźć, mieliśmy luki w danych, a po rozproszone informacje trzeba było niekiedy sięgać do dokumentów Google. Poprosiliśmy grupę Praecipio Consulting o pomoc w organizacji danych” — opowiada Dave. Partner Praecipio Consulting, Christopher Pepe, spodziewał się, że zespół Ginkgo Bioworks będzie chciał przenieść do chmury wszystkie swoje dane, więc chęć uprzedniego ich uporządkowania mile go zaskoczyła. „Firmy często uznają za priorytet jak najszybsze przeprowadzenie migracji do chmury. Nacisk na zachowanie danych w takiej samej rozdzielczości, w jakiej były dostępne lokalnie, nie jest tak duży” — stwierdza.

Działania Praecipio Consulting rozpoczęły się od oceny instancji lokalnych Ginkgo Bioworks i przekazania sugestii dotyczących restrukturyzacji, aby użytkownicy mogli szybciej i łatwiej znaleźć informacje po migracji. Następnie uaktualniono Jira i Confluence, oceniono, które aplikacje można i należy przenieść do chmury, a także zaktualizowano łącza, aby uniknąć błędów. Cały czas trwała współpraca przy rozwiązywaniu wszelkich pojawiających się problemów. „Współpracowaliśmy z Atlassian w kwestii obsługi niektórych zmian zaplecza. Świetnie się spisali, na przykład sprawdzając bazę danych, dzięki czemu obyło się bez dziwnych problemów technicznych” — mówi Bruce. Uważa też, że wkład Praecipio Consulting był kluczowy dla sukcesu migracji. „Dzięki staraniom Praecipio Consulting migracja przebiegła niezwykle sprawnie” — zaznacza. „Konsekwentnie dostarczają to, czego chcemy, sprawdzają, czy wszystko dobrze u nas działa, a na dodatek angażują swoich najlepszych ludzi. Mogę polecić ich każdemu i wiem, że będą profesjonalni, dokładni i kompetentni oraz wykorzystają do swoich zadań niezwykle inteligentny proces; a także mam pewność, że dostajemy od nich najlepsze informacje”.

Biorąc pod uwagę wsparcie zaufanych partnerów i strategiczne podejście, zespół Ginkgo Bioworks wiedział, że ma wszystko, czego potrzeba do płynnej migracji.

Kiedy zespół Atlassian postanowił skupić się na chmurze, powiedziałem, że musimy odejść od serwerów — inaczej możemy zapomnieć o skalowaniu. Wszyscy zgodzili się co do konieczności migracji do chmury”.

Dave Treff
Kierownik działu operacji cyfrowych

„Użycie zwiększyło się radykalnie”, gdy pracownicy odkryli nowe funkcje oraz narzędzia integracji i automatyzacji

Gdy kilka miesięcy później firma oficjalnie przeszła na rozwiązanie Atlassian Cloud, zespoły Dave’a i Bruce’a odetchnęły z ulgą. „Z perspektywy użytkowników migracja przebiegała płynnie i bez niespodzianek. Zalogowali się i wszystko było takie jak wcześniej, tylko lepsze” — opowiada Dave.

Gdy zespoły Praecipio Consulting i Ginkgo Bioworks potwierdziły zakończenie migracji, nadszedł czas na integrację nowych narzędzi, funkcji i automatyzacji pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i przejrzystości. „Nie ma już problemów typu »nie widzę zgłoszenia, bo znajduje się w zupełnie innym systemie«. W ramach jednego systemu otrzymaliśmy na przykład zgłoszenie dotyczące pewnych niezadowolonych klientów. Udało nam się przeszukać dane i znaleźć powiązanie między naszym zgłoszeniem a zgłoszeniem w zupełnie innym zespole, ponieważ wszystkie elementy były ze sobą połączone w obrębie tego samego środowiska” — wyjaśnia Bruce.

Dave twierdzi, że po migracji „wykorzystanie systemu w całej firmie drastycznie wzrosło”, ukazując potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa i uproszczenia sposobu zarządzania uprawnieniami. Po zintegrowaniu oprogramowania Atlassian Guard i Okta zespół Ginkgo Bioworks korzysta teraz z jednokrotnego logowania i administracji opartej na rolach, przez co dział IT może sprawnie przydzielać użytkownikom dostęp do potrzebnych im danych poprzez przypisywanie ich do grup, unikając konieczności nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom lub narzędziom. „Ludzie chcą natychmiastowego dostępu, a możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy jest niezwykle istotna. Ponieważ regularnie zmieniamy konfiguracje pracowników i zespołów, potrzebujemy odrębnych danych, które jednak pozostaną dostępne. Uprawnienia oparte na rolach w jednej centralnej lokalizacji bardzo w tym pomagają” — tłumaczy Dave.

Prostota i szybkość mają w Ginkgo Bioworks dużą wagę, dlatego zespół współpracuje z firmą Praecipio Consulting na rzecz wykorzystania większej liczby narzędzi i funkcji w systemie Jira Service Management. „Rozwiązanie Jira Service Management Premium pozwala nam używać narzędzia Insight do zarządzania zasobami i umożliwia ściślejszą integrację oprogramowania Opsgenie [do zarządzania poważnymi incydentami], co daje nam wgląd w harmonogram i zmiany wszystkich pracowników. Ma to ogromne znaczenie” — ocenia Bruce. Wraz z Davem uważają, że obszarem, na który rozwiązanie Jira Service Management wywrze szczególnie duży wpływ, będzie zarządzanie ogromem zasobów sprzętu laboratoryjnego, jakim dysponuje Ginkgo Bioworks. Możliwość zarządzania zasobami pomoże działowi IT monitorować ponad 700 elementów często przenoszonego między laboratoriami wyposażenia. Gdy coś nie działa, za sprawą funkcji reagowania na incydenty pracownik dyżurny otrzymuje powiadomienie o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. Nie tylko przyspiesza to rozwiązywanie problemów, ale też pozwala nam ograniczyć liczebność personelu. „Insight stanie się głównym fundamentem naszej strategii zarządzania zasobami IT i zmianami” — przewiduje Bruce.

Trzykrotny wzrost wydajności, o połowę niższe koszty, napływ możliwości

Dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych funkcji chmury pomaga firmie Ginkgo Bioworks rozwijać się i wprowadzać innowacje. W pierwszym roku działania postmigracyjne koncentrowały się na podstawowych możliwościach. W drugim roku organizacja skupi się na podejmowaniu decyzji w oparciu o dane i zgodności z przepisami. Zespół ma długą listę planów w zakresie optymalizacji — m.in. rozszerzenie systemu Jira Service Management na całą firmę, ułatwienie znajdowania informacji w komunikatorze Slack, analizę danych zgłoszeń w celu określenia potrzeb szkoleniowych i tendencji dotyczących rentowności oraz udoskonalenie wyszukiwania w systemie Confluence. Wszystkie te usprawnienia wpłyną na całą organizację. „Zmiany wykraczają daleko poza zwykłe zarządzanie zgłoszeniami. Pracujemy z firmą Praecipio Consulting nad projektami, które zrewolucjonizują naszą działalność” — oznajmia Bruce.

Takie efekty są możliwe dzięki partnerstwu Ginkgo Bioworks z firmami Praecipio Consulting i Atlassian. „Ponieważ nie musimy się przejmować sprzętem czy systemami operacyjnymi, możemy skupić się na zarządzaniu i procedurach, praktykach związanych z ustawą Sarbanesa-Oxleya [obejmujących prowadzenie dokumentacji finansowej i raportowanie], zapewnianiu jakości, zdolności do przeprowadzania audytów, zgodności z przepisami i innych zaleceniach, które pozwolą firmie Ginkgo Bioworks nadal wieść prym” — mówi Bruce.

Zespół Ginkgo Bioworks chce osiągać jeszcze lepsze wyniki i nadal wyprzedzać konkurencję. Mierzy wysoko, a za sprawą solidnej platformy opartej na chmurze i rzetelnego partnera znajduje się na dobrej drodze do realizacji swoich celów. „Trzykrotnie zwiększyliśmy produkcję i dążyliśmy do zmniejszenia o połowę kosztów wynikających z każdego obciążenia. Teoretycznie za trzy lata potrzebowalibyśmy 27-krotnie większej sieci i przestrzeni do przechowywania danych niż obecnie. Dzięki migracji do chmury i wykorzystaniu produktów Atlassian do zarządzania usługami możemy jednak nieliniowo skalować działania i zwiększać rentowność, a ponadto mamy do dyspozycji wskaźniki pomocne w dokonywaniu wymaganych inwestycji” — wyjaśnia Dave.

Ocena gotowości do przejścia na wersję Cloud

Rozważasz migrację do chmury?

Zrób kolejny krok
Dowiedz się więcej

Chętnie służymy pomocą

Skontaktuj się z ekspertem Atlassian, aby uzyskać więcej informacji.