Close

Sekcja 508 jest poprawką amerykańskiej ustawy federalnej o rehabilitacji z 1973 roku. Sekcja 508 nakłada na federalne organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych wymóg zapewnienia pracownikom i użytkownikom publicznym z niepełnosprawnościami dostępu do informacji i technologii elektronicznych na poziomie porównywalnym z dostępem innych ludzi. Przy zakupie lub korzystaniu z technologii informacyjnych organy te muszą uwzględniać również ułatwienia dostępu.

Ustawa obowiązuje wszystkie organy federalne, które opracowują, zakupują, utrzymują lub wykorzystują technologie elektroniczne i informacyjne. Zgodnie z sekcją 508 (tytuł 29, Kodeks Stanów Zjednoczonych, 794d) organy muszą zapewniać niepełnosprawnym pracownikom i użytkownikom publicznym dostęp do informacji na poziomie porównywalnym z dostępem, z jakiego mogą korzystać inne osoby.

Odpowiednie produkty

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Jira Software
zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie

Jira Server i Data Center

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management Server i Data Center

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Server i Data Center

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Server i Data Center

Bamboo icon
Continuous Delivery Pipeline

Bamboo Server and Data Center VPAT

Crowd icon
Centralized Identity Management

Crowd Server and Data Center

Jira Align icon
enterprise agile planning

Jira Align Server and Data Center

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.