Close

Sekcja 508 jest poprawką amerykańskiej ustawy federalnej o rehabilitacji z 1973 roku. Sekcja 508 nakłada na federalne organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych wymóg zapewnienia pracownikom i użytkownikom publicznym z niepełnosprawnościami dostępu do informacji i technologii elektronicznych na poziomie porównywalnym z dostępem innych ludzi. Przy zakupie lub korzystaniu z technologii informacyjnych organy te muszą uwzględniać również ułatwienia dostępu.

Ustawa obowiązuje wszystkie organy federalne, które opracowują, zakupują, utrzymują lub wykorzystują technologie elektroniczne i informacyjne. Zgodnie z sekcją 508 (tytuł 29, Kodeks Stanów Zjednoczonych, 794d) organy muszą zapewniać niepełnosprawnym pracownikom i użytkownikom publicznym dostęp do informacji na poziomie porównywalnym z dostępem, z jakiego mogą korzystać inne osoby.

Odpowiednie produkty

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Software

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Jira Software
zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie

Jira Server i Data Center

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management Server i Data Center

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Server i Data Center

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Server i Data Center

Ikona Bamboo
Pipeline ciągłego dostarczania

VPAT dla Bamboo Server i Data Center

Ikona Crowd
Scentralizowane zarządzanie tożsamościami

Crowd Server i Data Center

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align Server i Data Center

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.