Close

Przedstawiamy nowoczesny sposób zarządzania incydentami przy użyciu Opsgenie

Bądź na bieżąco i zachowaj kontrolę nad wszystkimi incydentami w zespołach programistycznych i operacyjnych


Co to jest Opsgenie?

Powiadamiaj odpowiednie osoby, skróć czas reakcji i uniknij zobojętnienia na alerty

Opsgenie to nowoczesna platforma do zarządzania incydentami, dzięki której zdarzenia krytyczne nigdy nie zostaną przegapione, a odpowiednie osoby podejmą niezbędne działania w jak najkrótszym czasie. Opsgenie odbiera alerty z systemów monitorowania i niestandardowych aplikacji oraz klasyfikuje je według istotności i czasu.

Dzięki harmonogramom dyżurów odpowiednie osoby otrzymują powiadomienia za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, w tym połączeń głosowych, e-maili, wiadomości SMS i komunikatów push na urządzeniach mobilnych. W przypadku braku reakcji Opsgenie automatycznie eskaluje alert, aby incydentowi została poświęcona niezbędna uwaga. Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.