Close

Modern incidentmanagement met Opsgenie

Blijf op de hoogte en behoud de controle over alle dev- en ops-incidenten


Wat is Opsgenie?

Informeer de juiste mensen, zorg voor snellere reacties en voorkom meldingsmoeheid

Opsgenie is een modern platform voor incidentmanagement dat ervoor zorgt dat kritieke incidenten nooit over het hoofd gezien worden en dat de juiste mensen zo snel mogelijk actie ondernemen. Opsgenie ontvangt waarschuwingen van je monitoringsystemen en aangepaste applicaties en categoriseert elke waarschuwing op basis van prioriteit en timing.

Dankzij op afroep-roosters ontvangen de juiste mensen een melding via meerdere communicatiekanalen zoals voicemail, e-mail, sms- en pushberichten op een mobiel apparaat. Als een waarschuwing niet wordt bevestigd, escaleert Opsgenie deze automatisch zodat het incident de juiste aandacht krijgt. Meld je nu aan voor een gratis proefperiode.