Close

Środki kontroli bezpieczeństwa Opsgenie

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2021

Zabezpieczenia Opsgenie zostały opracowane w oparciu o normę dotyczącą bezpieczeństwa informacji ISO 27001 oraz ramy postępowania Cloud Security Alliance (CSA), które obejmują następujące elementy:

 • Zasady i procedury
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie dostępem
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo działalności operacyjnej
 • Bezpieczeństwo komunikacji
 • Rozwój i konserwacja systemu
 • Bezpieczeństwo dostawców
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem
 • Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej
 • Zgodność

Podsumowanie funkcji zabezpieczeń zawiera strona dotycząca zabezpieczeń.