Close
Opsgenie + Solarwinds

Integracja Opsgenie z SolarWinds umożliwia automatyczne synchronizowanie alertów SolarWinds z alertami Opsgenie oraz skorzystanie z rozbudowanego systemu powiadamiania o alertach, eskalacji i rotacji dyżurów domowych Opsgenie.

Zarządzanie alertami dzięki integracji Solarwinds z Opsgenie


Schemat integracji z Solarwinds
Ikona oka w przeglądarce

Koncentracja na alertach krytycznych

Dzięki Opsgenie kontrolujesz czas i sposób przekazywania powiadomień o alertach Solarwinds. Nasz elastyczny silnik reguł umożliwia wstrzymanie otrzymywania powiadomień w oparciu o treść alertu lub porę dnia.

Ikona węzła organizacji

Integracja i uproszczenie

Integracja Opsgenie z Solarwinds współpracuje z narzędziami, których używa Twój zespół. Możesz przekazywać alerty Solarwinds do narzędzi ChatOps, takich jak Slack, a także tworzyć mostki konferencyjne pozwalające rozpocząć proces rozwiązywania otwartego incydentu.

Ikona błyskawicy

Zwiększenie możliwości zespołów

Zespoły w Opsgenie pomagają ograniczyć liczbę nieistotnych alertów z Solarwinds. Członkowie zespołu mogą przeglądać własne alerty i harmonogramy dyżurów domowych, natomiast administratorzy mogą zarządzać harmonogramami i eskalacjami, aby nie dopuścić do pominięcia jakiegokolwiek krytycznego alertu.

Ikona wykresu słupkowo-liniowego

Analiza incydentów i udoskonalanie procesów

Opsgenie pozwala śledzić całą aktywność w trakcie cyklu życia incydentu i dostarcza praktycznych analiz, umożliwiając skrócenie czasu rozwiązywania przy kolejnym wystąpieniu incydentu.

Zobacz, jak Opsgenie współpracuje z Amazon CloudWatch