Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon struktury podziału produktu

Skutecznie zaplanuj proces rozwoju produktu dzięki temu darmowemu szablonowi do pobrania z Jira Software.

najlepsze dla

Tworzenie oprogramowania

Zarządzanie projektami

Najważniejsze funkcje

Planowanie sprintów i zadań

Śledzenie postępów

Narzędzia do analizy sprintów

Czym jest szablon struktury podziału produktu?

Zwiększenie wydajności

Szablon struktury podziału produktu (PBS, product breakdown structure) to gotowe ramy, który można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb projektu. Szablon PBS może pomóc zwiększyć wydajność dzięki skupieniu się na szczegółach planu rozwoju produktu i zarządzaniu sprintami.

Lepsza alokacja zasobów

Szablon struktury podziału produktu porządkuje produkty i ich komponenty składowe w logiczną i łatwą do zrozumienia strukturę hierarchiczną. Zaczynamy od produktu końcowego i stopniowo dzielimy go na mniejsze, bardziej praktyczne komponenty, aż dotrzemy do poszczególnych zadań na samym dole. Ta wizualna prezentacja umożliwia efektywne planowanie, alokację zasobów i współpracę.

Co wchodzi w skład szablonu struktury podziału produktu?

Hierarchia komponentów

Ta gotowa struktura organizuje produkty i ich komponenty składowe w logicznym i łatwym do zrozumienia formacie. Jedną z zalet szablonu struktury podziału produktu jest to, że zapewnia on uporządkowany widok produktów i ich komponentów składowych. Ułatwia to zarządzanie złożonymi projektami i poruszanie się po nich.

Zrzut ekranu przedstawiający widok zgłoszeń.

Oś czasu

Szablon PBS pomaga stworzyć bardziej realistyczną oś czasu i skutecznie alokować zasoby, dzieląc projekt na praktyczne części. Ten szczegółowy harmonogram pozwala śledzić postępy, wcześnie identyfikować potencjalne przeszkody i dostosowywać plany w razie potrzeby.

Zrzut ekranu osi czasu.

Zakres projektu

Szablon PBS pomaga zdefiniować wyraźne granice projektu, usprawniając zarządzanie zakresem. Ta przejrzystość zapobiega pełzaniu zakresu, dzięki czemu zespół koncentruje się na dostarczaniu zamierzonych produktów i unika marnowania zasobów na nieistotne zadania.

Zrzut ekranu przedstawiający backlog sprintu.

Tablice projektu

Szablon PBS wyraźnie i wizualnie prezentuje cały proces rozwoju produktu za pomocą tablic projektu, ułatwiając komunikację i współpracę między członkami zespołu i interesariuszami. Ta wizualna prezentacja poprawia przejrzystość i koordynację w trakcie całego procesu realizacji projektu.

Tablica Scrum — zrzut ekranu

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu struktury podziału produktu

Ten szablon wykorzystuje Jira Software, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu ciągłym przepływem pracy.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu struktury podziału produktu

Identyfikacja zgłoszeń
  

Zdefiniuj i wymień wszystkie główne produkty lub rezultaty, które wygeneruje Twój projekt. Mogą to być fizyczne towary, funkcje oprogramowania lub usługi. Rozważ cały zakres wyników swojego projektu.

Podział rezultatów
  

Gdy masz już listę produktów, przeanalizuj dokładniej każdy z nich. Zidentyfikuj wszystkie komponenty składowe lub zadania wymagane w przypadku każdego produktu. Ten poziom szczegółowości jest niezbędny do skutecznego planowania.

Podział na zgłoszenia
  

Podziel każdy komponent składowy na jeszcze mniejsze jednostki zwane zgłoszeniami. Są to poszczególne zadania, które wykona Twój zespół. Za cel obierz zgłoszenia, które pracownik lub mały zespół może wykonać w ciągu kilku dni lub tygodnia. Ten poziom szczegółowości umożliwia efektywne przydzielanie zadań, śledzenie postępów i alokację zasobów.

Współpraca z zespołem
  

Angażuj wszystkich członków zespołu w całym procesie podziału. Dzięki podejściu opartemu na współpracy wszyscy rozumieją komponenty projektu, poszczególne obowiązki i sposób, w jaki ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów projektu. To wspólne zrozumienie sprzyja poczuciu odpowiedzialności i poprawia wydajność.

Przeglądanie i porządkowanie
  

Twój szablon PBS nie jest niezmiennym dokumentem. Powinien ewoluować wraz z projektem. Regularnie przeglądaj i aktualizuj strukturę, aby odzwierciedlić zmiany priorytetów, zakresu, backlogów lub nieprzewidzianych okoliczności. Ciągłe porządkowanie zapewnia, że w całym procesie rozwoju szablon PBS będzie dokładny i aktualny.