Close

Szablon rozwoju produktu

Szablon rozwoju produktu pozwala na zachowanie spójności między projektami w trakcie opracowywania nowych produktów i funkcji. Jednocześnie zapewnia powtarzalny proces, z którego można korzystać w całej firmie, usprawniając przepływy pracy.

Widok tablicy projektu Kanban w Jira Software

Co to jest szablon rozwoju produktu?

Rozwój produktu obejmuje wiele zadań wymagających koordynacji z różnymi zespołami i interesariuszami. Proces może być przytłaczający i złożony, ale nie musi taki być. Szablony planów rozwoju produktu mogą znacznie ułatwić pracę menedżera produktu.

Szablony rozwoju produktu upraszczają i standaryzują proces rozwoju produktu dzięki łatwym do wykonania krokom. Pomagają zespołom precyzyjnie śledzić każdy krok i zapewniają spójność między zespołami interdyscyplinarnymi. Każdy będzie miał takie same oczekiwania co do tego, jak zespół zrealizuje harmonogram produktu.


Zalety korzystania z szablonu rozwoju produktu

Szablony rozwoju produktu ograniczają błędy w zarządzaniu produktami, zapewniając zgodność wyników z oczekiwaniami interesariuszy i klientów.

Korzystając z tych szablonów, zespoły mogą efektywnie planować i nadzorować cały proces rozwoju, ściśle monitorując iteracje i wyniki. W rezultacie firmy mogą przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek, zwiększając swoją szybkość i skuteczność na rynku.

Usprawnienie przepływów pracy

Szablony usprawniają cały proces, w tym fazy, zadania, osie czasu i obowiązki. Zapewniają powtarzalny plan przepływów pracy, który można modyfikować, z góry oszczędzając czas.

Dopasowanie zespołów interdyscyplinarnych

Szablony standaryzują procesy, ograniczając nieporozumienia w zespołach interdyscyplinarnych. Takie jednolite podejście zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu i interesariusze jasno rozumieją swoje obowiązki i zadania, co gwarantuje pomyślne zakończenie wszystkich niezbędnych prac.

Poprawa widoczności

Szablony można łatwo dostosować, co pozwala dostarczać informacje najbardziej istotne dla zespołu i interesariuszy. Dzięki dostosowanym widokom interesariusze mogą wyświetlać dane w czasie rzeczywistym i śledzić postępy w realizacji projektu.

Sprawniejsze planowanie strategiczne

Szablony eliminują potrzebę czasochłonnej pracy, dzięki czemu zespoły mogą bardziej skupić się na strategii. To z kolei pozwala im realizować swoje cele z większą precyzją i wydajnością.

Polecane produkty:

Jira Software

Jira Software oferuje alternatywę dla szablonów rozwoju produktów dzięki planowaniu projektów Agile. Pomaga zespołom podzielić projekty na łatwiejsze w realizacji zadania, aby utrzymać skupienie i motywację zespołów, unikać przeszkód i uzyskać wizualny obraz procesu pracy podczas pojedynczego, zdefiniowanego sprintu. Ułatwia to przytłaczające zadanie uruchomienia dużego i ambitnego projektu oraz pomaga wszystkim być na bieżąco w ciągu całego procesu.

Jira Product Discovery

Podobnie jak szablony rozwoju produktów, Jira Product Discovery to narzędzie do tworzenia harmonogramów i ustalania priorytetów, które umożliwia zespołom skuteczne rejestrowanie pomysłów i ustalanie dla nich priorytetów, a tym samym tworzenie funkcji o największym wpływie.

Powiązane szablony

Ikona

Rozpoczęcie projektu

Dobrze przeprowadzone rozpoczęcie od początku kieruje projekt na drogę do sukcesu. Użyj szablonu uruchomienia projektu Confluence, aby określić wizję, cel i strategię projektu.

Ikona

Plan rozwoju produktu

Rejestrowanie pomysłów to dopiero pierwszy krok. Równie ważna jest ich skuteczna realizacja. Aby zapobiec utracie cennych pomysłów, użyj szablonu harmonogramu produktu, aby je zapisać i uporządkować.

Ikona

Wymagania produktowe

Nie pozwól, aby emocje związane z nowymi pomysłami wzięły górę nad myśleniem strategicznym. Skorzystaj z szablonu wymagań dotyczących produktu Confluence, aby umożliwić wszystkim śledzenie na bieżąco celów i zadań związanych z produktem.

Jak korzystać z szablonu rozwoju produktu

Krok 1. Burza mózgów nad pomysłami Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Burza mózgów wykorzystuje połączony potencjał intelektualny zespołu oraz uwalnia nowe i innowacyjne pomysły. Ostatecznym skutkiem są lepsze produkty i rozwiązania dla klientów.

Krok 2. Przeprowadzenie badań rynku Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Badania rynku służą dwóm celom: pomagają zespołom unikać tworzenia produktów, na które nie ma popytu na rynku, jednocześnie ujawniając bolączki klientów i obszary, w których konkurencja sobie nie radzi.

Krok 3. Zdefiniowanie produktu Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Po ustaleniu, jak dopasować produkt do wymagań rynku, określ zakres produktu i problemy jego rynku docelowego, które rozwiązuje. W ten sposób wszyscy w zespole zrozumieją, co i dla kogo powstaje.

Krok 4. Tworzenie prototypu Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Prototypy pozwalają ocenić, czy zespół robi odpowiednie postępy. Użyj ich, aby zidentyfikować wszelkie problemy związane z funkcjonalnością i użytecznością przed wprowadzeniem na rynek.

Krok 5. Testowanie i dopracowanie produktu Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Testuj. Testuj. I jeszcze raz testuj. Przedstaw prototypy docelowym odbiorcom i przeprowadź testy użyteczności. Testowanie pozwala zespołom dopracować produkt przed finalizacją projektu.

Krok 6. Stworzenie produktu końcowego Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Po przeprowadzeniu testów i rozwiązaniu wszelkich potencjalnych problemów, które mogą trapić użytkowników, przejdź do stworzenia produktu końcowego.

Krok 7. Wprowadzenie produktu na rynek Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Wreszcie nadszedł czas, aby pokazać produkt światu. Dobrze skoordynowane działania połączonych zespołów sprzedaży, marketingu produktu i interesariuszy pozwalają osiągnąć sukces. Dostępny w Confluence szablon wprowadzania produktu na rynek może uprościć ten proces i zapewnić informowanie wszystkich na bieżąco.

Optymalizacja procesu rozwoju produktu