Close
Przypadek użycia

Wewnątrz Atlassian

Od sposobu, w jaki nasze zespoły wykorzystują metodyki Agile i DevOps, po unikatowe podejście do zarządzania pracą — Atlassian traktuje priorytetowo praktyki zespołowe i usprawnia sposoby pracy.

Zespół Atlassian podczas pracy
Przekonanie

Otwartość pracy

Nasze oprogramowanie do współpracy pomaga zespołom poruszać się po nowoczesnym złożonym środowisku pracy, ale same narzędzia nie wystarczą. Jesteśmy przekonani, że zespoły mogą osiągać niesamowite wyniki, gdy stosują praktyki, dzięki którym ich praca jest bardziej otwarta. Oto jak podchodzimy do lepszych sposobów pracy.

Cenią pomysły i opinie

Papierowy samolot

The Loop

Zespoły Atlassian rozwijają się najlepiej, gdy mają swobodę pracy na własny sposób, ale niezbędna jest także skuteczna i wydajna komunikacja między zespołami. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest nasza własna metodyka zwana The Loop.

The Loop uosabia nasz z założenia otwarty sposób pracy, w ramach którego wszystkie zespoły są zachęcane do aktywnego zasięgania opinii od interesariuszy z różnych działów, jak najwcześniej i jak najczęściej w cyklu życia projektu.

Już wkrótce!

Centrum biznesowe

Agile dla zespołów biznesowych

Wyzwania, przed którymi stoją zespoły biznesowe, są zasadniczo tymi samymi wyzwaniami, z jakimi borykają się zespoły finansowe, obsługi klienta, IT/operacyjne i inżynierii w miarę swojego rozwoju.

Aby zachować konkurencyjność, nasze zespoły marketingowe przyjęły „struktury podów”. Pody stanowią rodzaj klasycznego interdyscyplinarnego zespołu Agile, ale różnica dotyczy sposobu organizacji jego członków. Pody zorganizowaliśmy w sposób wysoce interdyscyplinarny, tak aby pracownicy z różnych dziedzin poświęcili się temu samemu projektowi w tym samym czasie, co eliminuje wąskie gardła i ułatwia zarządzanie zależnościami.

Bardziej dostępne pomysły

Spotkanie zespołu

Nasz model pracy rozproszonej

Wiemy, że przyszłość pracy wymaga centralizacji i współdzielonych zasobów, a najlepsze talenty można znaleźć wszędzie. Dlatego w sierpniu 2020 roku Atlassian podjął decyzję o przejściu na model w pełni rozproszony.

Atlassian rozwija sposób, w jaki pracuje, aby uwzględnić rozproszoną pracę zespołową. Zamiast skupiać się na fizycznej lokalizacji, nadajemy priorytet zróżnicowanemu składowi zespołu, celom i kulturze. Praca to znacznie więcej niż tylko życie zawodowe, a nasza decyzja o przejściu na model w pełni rozproszony (obejmujący pracowników z tej samej lokalizacji i zdalnych) pomaga członkom zespołów Atlassian pracować w sposób, który jest dla nich najlepszy jako jednostek.

Ilustracja wykresu

Przyszłość IT

IT stanowi podstawę transformacji biznesowej w każdej firmie i w każdej branży.

Od reagowania, rozwiązywania i wyciągania wniosków z poważnych incydentów po innowacyjne rozwiązania ITSM — dowiedz się, jak zespół IT Atlassian przewodzi transformacji dzięki nowoczesnemu podejściu do ludzi, praktyk i technologii, które ma na celu dostarczanie korzyści biznesowych.

Już wkrótce!

Rozumieją się nawzajem

Spotkanie zespołu

Wdrażanie

Onboarding jest programem o krytycznym znaczeniu dla każdej firmy, ale staje się szczególnie ważny w przypadku rozproszonego sposobu pracy. W Atlassian dbamy o to, aby nowi pracownicy często czuli się potrzebni już na początku, a także pomagamy im nawiązywać kontakty i relacje jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Kluczowym elementem onboardingu w Atlassian jest zapewnienie im dostępu do właściwych informacji we właściwym czasie. Korzystamy z Trello do utworzenia narzędzia do śledzenia kamieni milowych 90-dniowego okresu. Zawiera ono przydatne łącza, zasoby i zadania do wykonania w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni — a wszystko na pojedynczej, łatwej w użyciu tablicy. Zachęca to do eksploracji i odkrywania oraz pozwala każdemu pracownikowi Atlassian już pierwszego dnia przystąpić do działania.

Ilustracja przedstawiająca kciuk w górę, kciuk w dół i kciuk w pozycji neutralnej

Podręcznik Team Playbook

Porady strategiczne dla zespołów Atlassian to zbiór warsztatów służących rozwiązywaniu typowych wyzwań, z jakimi zmagają się zespoły, i rozpoczynania ważnych rozmów. Przykładowo warsztaty „rozpoczęcia projektu” pozwalają nam na wspólne zrozumienie zakresu projektu oraz ról i obowiązków zespołu, a „uzgodnienia dotyczące współpracy” na zebranie informacji o tym, jak członkowie chcieliby się komunikować w trakcie projektu. Dzięki włączeniu tego rodzaju sesji do naszych regularnych działań nasze zespoły są w stanie odkryć nieprawidłowości, z których w przeciwnym razie być może nigdy nie zdalibyśmy sobie sprawy.

Ilustracja ankiet

Ankiety pulsowe

Szybka wymiana informacji zwrotnych pozwala stale czuwać nad potrzebami pracowników w szybko zmieniającej się, trudnej do opanowania sytuacji. Celem naszych ankiet ogólnofirmowych jest poznane doświadczeń pracowników Atlassian. Od programów wewnętrznych, przez zarządzanie po oczekiwania zespołu kierowniczego i nie tylko — przeprowadzamy te ankiety, aby pracownicy Atlassian mieli to, czego potrzebują, aby odnieść sukces, angażować się i pracować skutecznie.