Free cloud migration trial

We’re offering our server and Data Center customers the opportunity to explore and evaluate cloud at their own pace for up to 12 months.

Jak to działa

We provide cloud migration trials that match your user tier (up to 10,000) and the length of your remaining server and Data Center maintenance (up to 12 months) to help you evaluate and migrate to cloud over time—without disrupting your teams.

Wypróbuj plan Standard lub Premium

During your cloud migration trial you have the flexibility to test Standard and Premium plans based on your team’s needs. Organizations that need advanced product functionality or enhanced admin controls often find Premium is the best solution for their teams.

Wypróbuj plan Standard lub Premium
Przetestuj nowe funkcje

Przetestuj nowe funkcje

Get the latest features and improvements without the need for weekend upgrades or server downtime. Visit our cloud platform roadmap to see what’s coming next in cloud.

Migrate using your trial

Although cloud migration trials can be used for testing, be sure to sign up with a URL that you plan to keep as your new production site once your migration is complete.

Migrate using your trial
Igloo Software logo

“[The free migration trial] allows you to get familiar with cloud, test your migration over time, and help avoid issues once you’re ready to go live.”

Jimmy Seddon, Igloo Software

Często zadawane pytania

Ile trwają okres próbny związany z migracją do chmury? Pokaż +

Długość okresu próbnego związanego z migracją do wersji Cloud odpowiada pozostałemu okresowi bieżącej licencji Server lub Data Center (do 12 miesięcy). Pozwala on na poznanie, ocenę i testowanie wersji Cloud przez określony czas bez zakłócania pracy zespołów. Karta kredytowa nie jest wymagana.

Okres próbny związany z migracją do chmury odpowiada także poziomowi użytkowników (do 10 000) istniejącej licencji Server lub Data Center. To ułatwia organizacji ocenę naszych produktów chmurowych przez dłuższy okres niż standardowe 7 dni (oraz bez ograniczeń funkcjonalności, jakie występują w planie Free dla 10 użytkowników).

Additionally, cloud migration trials let you choose between Standard and Premium plans, absolutely free. If you have more than 10,000 users and are interested in evaluating our cloud products, please contact us to get started.

Co stanie się z moją dotychczasową licencją Server lub Data Center? Pokaż +

Cloud migration trials do not impact your current license in any way. You'll create a new URL (yoursitename.atlassian.net) in order to access and evaluate cloud using this extended trial. We strongly recommend you choose a URL that you’d want for your cloud site so you can utilize it for your production migration.

Jak korzystać z okresu próbnego związanego z migracją do wersji Cloud? Pokaż +

Okres próbny związany z migracją do wersji Cloud trwa o wiele dłużej niż standardowy okres próbny. Został on wprowadzony w celu zapewnienia Twojej organizacji wszechstronnej pomocy podczas całego procesu.

Większość klientów wykorzystuje ten okres na trzy sposoby:

  • Zapoznanie się z rozwiązaniem: Bezpłatny okres próbny związany z migracją do chmury można wykorzystać do zapoznania się z rozwiązaniem Cloud, sprawdzenia różnic w działaniu oraz wypróbowania nowych funkcji chmurowych.
  • Weryfikacja koncepcji: Okres próbny związany z migracją do chmury można również wykorzystać do weryfikacji koncepcji migracji, konfiguracji pierwszych projektów lub przygotowania uzasadnienia biznesowego dla wewnętrznych interesariuszy.
  • Testowanie: Okres próbny można wykorzystać także do przeprowadzenia wielu migracji testowych w pełnym środowisku produkcyjnym, bez żadnych ograniczeń. Jest to zdecydowanie zalecane rozwiązanie.

Naszym celem jest zapewnienie możliwie najbardziej płynnej migracji do chmury, bez obaw o konieczność podwójnego opłacania licencji lub pośpiesznego testowania. Okresy próbne związane z migracją do chmury służą wspieraniu Twojej firmy na każdym kroku oraz doprowadzeniu procesu migracji do pomyślnego końca.

What if my self-hosted license is expiring soon or has expired? Pokaż +

Jeśli bieżąca licencja wygasa za mniej niż 60 dni lub już wygasła, wciąż możesz skorzystać z pełnego, dwumiesięcznego wydłużonego okresu próbnego wersji Cloud.

Czy tę ofertę można dodać do istniejących subskrypcji chmurowych? Pokaż +

Z okresu próbnego związanego z migracją do chmury można skorzystać w celu utworzenia nowej witryny produktu chmurowego lub przedłużenia istniejącego 7-dniowego okresu próbnego wersji Cloud. Można go również zastosować do dowolnej witryny produktu chmurowego korzystającego z planu Free (co umożliwi bezpłatne uaktualnienie do wersji Standard i Premium na czas trwania okresu próbnego).

Oferta ta nie ma zastosowania w przypadku istniejących aktywnych płatnych subskrypcji produktów chmurowych.

Z ilu okresów próbnych związanych z migracją do chmury mogę skorzystać? Pokaż +

Okres próbny związany z migracją do chmury obejmuje taki sam okres oraz poziom użytkowników jak istniejąca licencja na produkt w wersji Server lub Data Center oraz może zostać aktywowany tylko raz. i może być aktywowany tylko raz.

If you own multiple server or Data Center licenses, you możesz w przypadku każdej z nich rozpocząć osobny okres próbny związany z migracją do chmury z unikatowym numerem SEN (Support Entitlement Number).

Czy jest dostępny wydłużony okres próbny produktu chmurowego w przypadku aplikacji Access i/lub Marketplace? Pokaż +

Nie. Jednak aplikacje Access i Marketplace domyślnie zawierają bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Po 30 dniach aplikacje Access i/lub Marketplace można kupić w trakcie dalszego poznawania środowiska chmury i planowania migracji dzięki wydłużonemu okresowi próbnemu Atlassian Cloud.

Kto może skorzystać z tej oferty? Pokaż +

Posiadacze komercyjnych lub akademickich licencji Server lub Data Center z co najmniej 11 użytkownikami mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury.

Starter tier (10 users or less) and Community license holders are not eligible at this time. Customers with up to 10 users / 3 agents are encouraged to explore Atlassian's Free cloud plans when migrating to cloud.

Will Bitbucket be supported for cloud migration trials? Pokaż +

Bitbucket is building a Cloud Migration Assistant that will be released in early 2021. As part of the release of the migration assistant, we’ll also be offering cloud migration trials.

Will I get charged once my cloud migration trial ends? Pokaż +

No, valid credit card details are needed to continue with your cloud product past the trial end date.

If you’re on a monthly subscription, you’ll get an email prompt seven days before your trial ends, to enter your billing information. Once billing details are added, your cloud trial will continue onto a monthly payment plan.

If you’re an existing annual customer, you’ll get a quote for the annual amount, 30 days before your trial ends. To continue onto an annual cloud plan, simply pay your quote.

Are there other methods to activate my trial? Pokaż +

Yes! You can activate your cloud migration trial within my.atlassian.com or through our Cloud Migration Assistants for Jira and Confluence. To learn more, check out our step-by-step instructions to activate your trial.

Nasz zespół służy pomocą

Rozpocznij swoją podróż, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury.

Need help migrating?

We've got your back.

Skontaktuj się z działem wsparcia

Potrzebujesz specjalistycznego wsparcia?

Work with an Atlassian partner

Znajdź partnera

Szukasz porad innych użytkowników?

Zadaj pytanie społeczności Atlassian