Close

Help Atlassian put an end to Bad Service Management by switching over to Jira Service Management. Learn more about our limited-time promos.

Logo Flo Health
Flo + Atlassian

Zintegrowanie wszystkich naszych narzędzi w jednej, sprawnie działającej przestrzeni roboczej oznacza, że możemy skoncentrować się na naszej misji i celach związanych z produktami, zamiast zastanawiać się nad organizacją przepływów pracy i kolejnymi krokami.

900%

Reduction in maintenance overhead

więcej wdrożeń dziennie

50%

Reduction in maintenance overhead

skrócenie czasu cyklu

99%

Reduction in maintenance overhead

skrócenie średniego czasu rozwiązywania

Flo poprawia samopoczucie dzięki produktom Atlassian do współpracy

Dzięki połączeniu różnych działów na jednej zintegrowanej platformie chmurowej Atlassian zespoły Flo mogą sprawnie współpracować, monitorować wydajność i optymalizować swoje przepływy pracy. Obecnie dostrzegają efekty w swojej organizacji i wśród swoich użytkowników. Zespoły wewnętrzne poprawiły prędkość wdrażania o ponad 900% oraz skróciły czas cyklu o 88% i średni czas rozwiązywania o 99%. Dzięki tym możliwościom szybkiego dostarczania i sprawnej obsługi zajmująca czołowe miejsca w rankingach aplikacja firmy Flo pomaga ponad 165 milionom ludzi na całym świecie lepiej poznać własne ciała.

Opracowanie skutecznej aplikacji do analizy zdrowia, która pomoże użytkownikom lepiej poznać swoje ciała i zadbać o nie, wymaga zrównoważenia często przeciwstawnych sił: nauki i emocji, automatyzacji i ludzkiego charakteru, bezpieczeństwa i szczerości. Eksperci medyczni i specjaliści ds. technologii Flo wspaniale połączyli te składniki — a ich wyniki są tego najlepszym dowodem.

W ciągu zaledwie pięciu lat aplikacja Flo przekształciła się z zupełnie nowego narzędzia do monitorowania menstruacji i owulacji w kompleksową aplikację zdrowotną plasującą się w czołówkach rankingów. Obecnie ponad 165 milionów użytkowników wykorzystuje aplikację do proaktywnego monitorowania stanu swojego zdrowia, śledzenia sygnałów, jakie wysyła ciało, zmieniania trybów w celu wyszukania najbardziej interesujących analiz, zależnie od obszaru zainteresowania (monitorowanie cyklu, ciąży lub połogu), a także korzystania z osobistego wsparcia od innych osób w bezpiecznej przestrzeni. Bazując na rozwiązaniach Atlassian, zespół Flo usprawnił przeprowadzenie każdego etapu tej ewolucji.

Wdrożenie pełnego, zintegrowanego pakietu produktów Atlassian Cloud ułatwiło pracownikom udzielanie wsparcia sobie nawzajem i obsługę klientów. Dzięki zbudowaniu pojedynczej scentralizowanej platformy, na której różne działy mogą współpracować, monitorować swoją wydajność i optymalizować przepływy pracy, zespołom wewnętrznym Flo udało się zwiększyć prędkość wdrażania o ponad 900% oraz skrócić czas cyklu o 88% i średni czas rozwiązywania o 99%, pomagając przy tym klientom zewnętrznym lepiej poznawać ich ciała.

Przeszliśmy od jednego wielkiego wydania co miesiąc do 10–20 wdrożeń produkcyjnych dziennie. Udało nam się również skrócić średni czas cyklu tworzenia oprogramowania z 5,8 dnia do 2,9 dnia, a odchylenie standardowe zmniejszyć z 19,8 dnia do 3,5 dnia”.

Roman Bugaev
Dyrektor ds. technicznych

Katalizator współpracy

Od samego początku firma Flo musiała się mierzyć z szeregiem skomplikowanych wyzwań. Niektóre z nich były unikatowe dla jej działalności, na przykład znalezienie sposobu na połączenie technologii uczenia maszynowego z danymi zdrowotnymi pochodzącymi od rzeczywistych specjalistów czy złotego środka między ochroną prywatności a tworzeniem społeczności. Wśród innych trudności, z jakimi borykało się Flo, znalazły się te, które są wspólną bolączką szybko rozwijających się firm w każdej branży, na przykład wdrożenie nowoczesnych praktyk w celu zwiększenia szybkości działania i wskaźnika powodzenia, szybkie skalowanie bez utraty łączności i wysokiej jakości, a także współpraca zdalna osób znajdujących się w różnych miejscach globu. Opracowując rozwiązanie w odpowiedzi na każde z tych wyzwań, firma polegała na produktach Atlassian Cloud.

W przypadku Flo decyzja o pracy w chmurze wynikała z dużej wagi, jaką firma przywiązuje do innowacji i bezpieczeństwa. Certyfikat ISO/IEC 27001 uzyskany przez Atlassian daje pewność, że rozwiązanie ułatwi ochronę danych i zarządzanie ryzykiem. „Przeprowadziliśmy dogłębną analizę due diligence i upewniliśmy się, że zabezpieczenia, praktyki dotyczące ochrony prywatności i sposoby działania Atlassian spełniają nasze wymagania w zakresie zgodności z przepisami. Postrzegaliśmy Atlassian Cloud jako niezawodne, dojrzałe rozwiązanie, któremu zaufały już inne firmy. Korzystając z rozwiązania chmurowego, możemy skupić się na naszej platformie, a nie na narzędziach czy konserwacji” — wskazuje dyrektor ds. technicznych, Roman Bugaev. „Chmura jest również bezpieczniejsza, a dzięki funkcjom, takim jak dzienniki audytu, zapewnia lepszą zgodność z przepisami. Współpracując z Atlassian, mamy pewność, że nasz system jest właściwie zarządzany. Utworzenie takiego samego środowiska wewnętrznie wymagałoby zainwestowania mnóstwa czasu i zasobów. Lepiej poświęcić je na rozwijanie naszego własnego produktu”.

Na początku dział inżynierii wdrożył Bitbucket Cloud do zarządzania kodem, Confluence Cloud do przechowywania informacji oraz Jira Software Cloud — wraz z dodatkami, takimi jak Jira Misc Workflow Extensions — w celu skutecznego prowadzenia prac rozwojowych nad produktem z zastosowaniem metodyk Agile. Dzięki zaangażowaniu pracowników i wewnętrznych liderów z czasem cała firma wdrożyła rozwiązania Atlassian, znacznie ułatwiając udostępnianie pracy i informacji między zespołami oraz klientom. Obecnie każdy — od inżynierów i autorów treści, po ekspertów medycznych i przedstawicieli ds. obsługi klienta — na co dzień korzysta z wielu różnych produktów Atlassian.

Korzystając z rozwiązania chmurowego, możemy skupić się na naszej platformie, a nie na narzędziach czy konserwacji. Chmura jest również bezpieczniejsza, a dzięki funkcjom, takim jak dzienniki audytu, zapewnia lepszą zgodność z przepisami”.

Roman Bugaev
Dyrektor ds. technicznych

Budowanie kultury usługowej w zespołach rozproszonych

Zespoły Flo pracują nad wprowadzeniem kultury usługowej w całej organizacji, od zespołów technicznych po nietechniczne i od pracowników lokalnych po współpracowników zdalnych, a Atlassian stanowi podstawę wydajności i skuteczności tych działań.

Przykładowo po stronie nietechnicznej dział prawny i zapewniania zgodności z przepisami wykorzystuje Jira Service Management, aby sprawdzać, jakie zadania należy wykonać, gdy tylko nowy pracownik dołącza do firmy, opuszcza jej szeregi lub obejmuje nowe stanowisko. Kierownik ds. komunikacji, Daria Grishechkina, zdradza, że jej zespół również wykorzystuje wiele produktów Atlassian do współpracy z kluczowymi interesariuszami w organizacji w zakresie tworzenia treści. „Każdy fragment treści musi przejść wiele cykli sprawdzania i edycji z uwzględnieniem działu prawnego, medycznego, zarządzania produktem oraz innych, abyśmy mieli pewność, że dostarczamy wiarygodne, poparte dowodami informacje. Korzystamy z produktów Atlassian na każdym kroku, od tworzenia, poprzez sprawdzanie, aż po dystrybucję” — wskazuje.

Zespoły techniczne Flo wykorzystują również swoją zintegrowaną platformę Atlassian do współpracy partnerskiej z innymi działami i wspomagania każdego aspektu ich pracy. Oprócz codziennych zadań związanych z zarządzaniem produktami i tworzeniem oprogramowania według metodyk Agile, dział inżynierii wykorzystuje Jira Service Management, aby szybko zarządzać wnioskami o usługi, monitorować alerty i koordynować harmonogramy dyżurów domowych, co w przypadku tak wielu zespołów rozproszonych po różnych strefach czasowych nie jest łatwe. „Dysponowaliśmy systemem monitorowania, ale trudno zareagować na otrzymaną wiadomość e-mail, jeśli akurat nie siedzisz przy biurku” — mówi Roman. „Rozpoczęcie korzystania z możliwości reagowania na incydenty, jakie daje Opsgenie w Jira Service Management, było dobrą decyzją. Teraz wszystkie zespoły rozwoju produktu mają działy obsługi i harmonogramy pracy zmianowej, na podstawie których jest określane, kiedy otrzymują powiadomienia. To ułatwia szybsze reagowanie, gdy coś idzie nie tak”.

Dzięki ustrukturyzowanemu, połączonemu systemowi zarządzania usługami oraz powiadamiania firma Flo zdołała skrócić średni czas rozwiązywania o 99%, a także odciążyć psychicznie pracowników, co przyczyniło się do poprawy ich morale. „Wcześniej każdy musiał przechodzić na platformę Slack [w celu zareagowania na zgłoszenia]. Obecnie dobrze zorganizowane przepływy pracy oraz integracje Jira Service Management z innymi produktami znacznie ułatwiają pracę inżynierom. Nie są tak zmęczeni, a praca sprawia im większą przyjemność” — twierdzi Roman. „Wdrożenie narzędzi Atlassian i wysoce zorganizowanych, rygorystycznych procesów pozwoliło nam również skoncentrować się na korzyściach, jakie dostarczamy naszym użytkownikom, zamiast skupiania się na sposobach realizacji zadań”.

Roman dodaje, że integracje między produktami Jira Service Management, Jira Software, Bitbucket, Confluence oraz innymi narzędziami o krytycznym znaczeniu w ich przepływie pracy (w tym Slack, Snyk i SonarQube) ułatwiają realizację praktyk DevOps i ITSM we Flo. Aplikacje ze sklepu Marketplace, takie jak Dynamic Forms i Extensions for Jira Service Management, dodatkowo rozszerzyły kontekst i możliwości dostosowywania, dzięki czemu pracownicy zyskali więcej czasu i mogą podejmować bardziej świadome decyzje.

Przykładowo zespoły IT, programistyczne i ds. bezpieczeństwa wykorzystują platformę Atlassian do wspólnego rozwiązywania zgłoszeń, identyfikowania przyczyn źródłowych problemów i zapobiegania ich występowaniu w przyszłości. „Łatwiej dostrzec, co spowodowało problem, ponieważ mamy pipeline'y CI/CD, w których widzimy wszystkie wdrożenia połączone ze zgłoszeniami Jira, a dodatkowo również z Confluence, Bitbucket i Slack” — wyjaśnia Roman. „Rozwiązanie Bitbucket jest zintegrowane z platformą Slack, dzięki czemu widzimy, kiedy dodano pipeline. A w przypadku wystąpienia incydentu łatwo utworzyć kanał Slack i wspólnie przystąpić do prac nad rozwiązaniem. Następnie w Opsgenie widzimy na ekranie wszystkie incydenty, dzięki czemu możemy obserwować trendy, decydować o dodaniu analiz post-mortem do harmonogramu i łączyć incydenty z konwersacjami w Slack, aby śledzić ich historię”.

Niezależnie od tego, czy mówimy o inżynierach pracujących wspólnie nad rozwiązywaniem problemów, czy o ekspertach medycznych, programistach i autorach treści łączących siły w celu przekazania analiz na temat stanu zdrowia, Atlassian stanowi podstawowy kanał usługowy odpowiadający za przepływ informacji między zespołami i użytkownikami. „Atlassian łączy wszystkie te zespoły” — mówi Roman. „Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i integracje ułatwiają naszym ekspertom medycznym szybkie wdrożenie i przystąpienie do pracy”. Im szybciej mogą zacząć pracę, tym szybciej są w stanie działać na rzecz firmy oraz klientów.

Dobrze zorganizowane przepływy pracy oraz integracje Jira Service Management z innymi produktami znacznie ułatwiają pracę inżynierom. Nie są tak zmęczeni, a praca sprawia im większą przyjemność”.

Roman Bugaev
Dyrektor ds. technicznych

Ludzie przede wszystkim

Flo wyewoluowało z podstawowego narzędzia do monitorowania cyklu miesiączkowego do zaawansowanej aplikacji dotyczącej zdrowia i dobrostanu, a produkty Atlassian Cloud ewoluowały wraz z nim. W miarę jak zespół się powiększał i wdrażano rozwiązania Atlassian firma Flo zaczęła dostrzegać rezultaty swojej ciężkiej pracy, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i w obszarze świadczonych przez siebie usług.

„Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku, dlatego ważne jest, abyśmy zachowali możliwie jak największą efektywność. Korzystając z produktów Atlassian wprowadziliśmy szereg automatyzacji i optymalizacji, co pozwoliło na ograniczenie wąskich gardeł w naszym procesie i szybsze osiąganie celów” — wyjaśnia Roman. „Przykładowo przeszliśmy od jednego wielkiego wydania co miesiąc do 10–20 wdrożeń produkcyjnych dziennie. Udało nam się również skrócić średni czas cyklu tworzenia oprogramowania z 5,8 dnia do 2,9 dnia, a odchylenie standardowe zmniejszyć z 19,8 dnia do 3,5 dnia”.

Takie zwiększenie wydajności przełożyło się nie tylko na przyspieszenie pracy zespołów Flo, ale także na uwolnienie zasobów czasu i energii, które można było poświęcić na zadania stanowiące podstawę działalności firmy. „Naszym największym, ambitnym celem jest zapewnienie kobietom dostępu do wiedzy, jakiej potrzebują, aby podejść priorytetowo do kwestii swojego zdrowia i postawić siebie na pierwszym miejscu. Zintegrowanie wszystkich naszych narzędzi w jednej, sprawnie działającej przestrzeni roboczej oznacza, że możemy skoncentrować się na tej misji i celach związanych z produktami, zamiast zastanawiać się nad organizacją przepływów pracy i kolejnymi krokami” — wskazuje Roman.

Flo jest już na dobrej drodze do zrealizowania tej misji, a odniesiony sukces podsyca ich motywację do dalszych działań. Dzięki zacieśnieniu własnych wewnętrznych powiązań Flo może okazać się kluczem otwierającym przed miliardami ludzi na całym świecie drzwi do lepszej znajomości własnego ciała i troski o zdrowie.

Więcej informacji na temat migracji do chmury można znaleźć w Centrum migracji do wersji Cloud.

Następna historia
Rockwell Automation
Rockwell Automation

Rockwell Automation tworzy bezpieczniejsze, bardziej połączone przedsiębiorstwa dzięki migracji do Atlassian Cloud

Następna historia
Logo Lucid
Nextiva

Jedna platforma, zero problemów: Jak Nextiva wykorzystuje chmurę Atlassian do skalowania i świadczenia usług

Zrób kolejny krok