Close
Speciaal rapport

Openheid voorspelt de kracht van een team

We hebben meer dan 1000 teamleden uit verschillende sectoren ondervraagd en kwamen tot de conclusie dat vertrouwen en transparantie tot hogere prestaties leiden.

Openhartige feedback, multidisciplinaire samenwerking, wederzijds respect, inclusie ...

Hier zijn mensen steeds vaker naar op zoek in een bedrijfscultuur. Denk je dat het gewoon leuke bijzaken zijn? Dan heb je het mis.

TEAMS MET EEN OPEN WERKSTIJL ZIJN …

60%

more likely to achieve more, faster


80%

more likely to report high emotional well-being


Hoe weten we dit allemaal? Goed dat je het vraagt.

We hebben onderzoek laten doen naar hoe kenniswerkers tegen hun teams aankijken, wat ze denken nodig te hebben om te slagen en wat ze missen. We hebben vastgesteld dat de meest succesvolle teams op apolitieke wijze beslissingen nemen, eerlijke feedback geven en de verantwoordelijkheid nemen om van hun fouten te leren. Ook de mogelijkheid om persoonlijke informatie te delen en je gerespecteerd te voelen door teamgenoten zijn de belangrijkste drijfveren voor emotionele gezondheid op het werk.

van de goed presterende deelt eerlijke feedback

van de deelnemers is van mening dat transparante besluitvorming de teamprestaties een boost geeft.

van de teams met een hoog welzijnsgevoel is in staat om hun fouten toe te geven.

van de goed presterende deelt eerlijke feedback

van de deelnemers is van mening dat transparante besluitvorming de teamprestaties een boost geeft.

van de teams met een hoog welzijnsgevoel is in staat om hun fouten toe te geven.

Berichtballonnen
Hoe ziet een open werkstijl er eigenlijk uit?
Pictogram met gloeilamp

De vrijheid om informatie en ideeën met collega's te delen

Pictogram twee ineengrijpende tandwielen

Tweerichtingsfeedback tussen werknemers en hun managers

Pictogram twee berichtballonnen

Mogelijkheden om bij te dragen aan beslissingen

Koffiemok met stoom

Sterke interpersoonlijke banden met teamgenoten

Hoe ziet een open werkstijl er eigenlijk uit?
Pictogram met gloeilamp

De vrijheid om informatie en ideeën met collega's te delen

Pictogram twee ineengrijpende tandwielen

Tweerichtingsfeedback tussen werknemers en hun managers

Pictogram twee berichtballonnen

Mogelijkheden om bij te dragen aan beslissingen

Koffiemok met stoom

Sterke interpersoonlijke banden met teamgenoten

Pictogram hart

94%

van de deelnemers vindt dat wederzijds respect belangrijk is voor het succes van een team. 19% wijst dit aan als de belangrijkste factor voor het emotionele welzijn van hun team.

94%

van de deelnemers vindt dat wederzijds respect belangrijk is voor het succes van een team. 19% wijst dit aan als de belangrijkste factor voor het emotionele welzijn van hun team.


Met zo'n sterke consensus worden teams door niets tegengehouden om deze praktijken te omarmen, toch? Nou, niet helemaal.

Hiaten in begrip en perceptie staan veel teams in de weg. Managers zien niet alleen vaker de waarde in van open werkwijzen, maar ze beschouwen hun teams ook vaker als open dan individuele bijdragers.

Mijn team heeft zeker ...

Managers

Individuele bijdragers

Eenvoudige toegang tot de informatie die we nodig hebben

37%

20%

Een duidelijk begrip van waarom ons werk ertoe doet

34%

23%

Het vermogen om de manier waarop we samenwerken te beïnvloeden

42%

30%

Een apolitiek besluitvormingsproces

51%

36%

Wederzijds respect voor elkaar

56%

41%

Het recht om persoonlijke gegevens en problemen met elkaar te delen

47%

43%

Mijn team heeft zeker ...

Eenvoudig toegang tot de informatie die we nodig hebben

Managers: 37%
Individuele bijdragers: 20%

Een duidelijk begrip van waarom ons werk belangrijk is

Managers: 34%
Individuele bijdragers: 23%

Het vermogen om invloed uit te oefenen op hoe we samenwerken

Managers: 42%
Individuele bijdragers: 30%

Een apolitiek besluitvormingsproces

Managers: 45%
Individuele bijdragers: 33%

Managers die eerlijke feedback krijgen

Managers: 43%
Individuele bijdragers: 24%

Het recht om persoonlijke informatie en problemen met elkaar te delen

Managers: 38%
Individuele bijdragers: 29%

Hoewel de respondenten het erover eens zijn dat open werkwijzen belangrijk zijn, beschouwen velen arbeidsethos en individuele competentie als de belangrijkste drijfveren voor het succes van een team, wat in strijd is met onze bevindingen over het belang van cultuur en samenwerking. Bedrijven kunnen zelfs onbewust de prestaties van hun teams beperken door zich te concentreren op individuele factoren en tegelijkertijd een hiërarchische, gesloten omgeving te handhaven.

Maar er is hoop.

Wanneer bedrijven en teams open, samenwerkende werkwijzen beginnen toe te passen, bouwen ze meer vaart op en leveren ze sneller. Ook kan het gebeuren dat, wanneer teams inspraak krijgen in hoe ze samenwerken, dit saamhorigheid, vertrouwen, respect, verbinding en ouderwets geluk bevordert.


Sommige minder goed presterende teams

hebben eenvoudig toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun beste werk te leveren

nemen beslissingen ongeacht de kantoorpolitiek

mogen eerlijke feedback geven aan degenen die hoger in de organisatie werken

begrijpen waarom hun werk belangrijk is voor klanten of voor het bedrijf

hebben een cultuur waarin ze delen wie ze zijn en wat ze buiten het werk doen

tonen wederzijds respect tussen teamgenoten


Sommige goed presterende teams

hebben eenvoudig toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun beste werk te leveren

nemen beslissingen ongeacht de kantoorpolitiek

mogen eerlijke feedback geven aan degenen die hoger in de organisatie werken

begrijpen waarom hun werk belangrijk is voor klanten of voor het bedrijf

hebben een cultuur waarin ze delen wie ze zijn en wat ze buiten het werk doen

tonen wederzijds respect tussen teamgenotenWees de verandering die je wenst

We hebben meer dan 100 specifieke gedragingen geanalyseerd om te ontdekken welke een verschil maken. We hebben tal van manieren gevonden waarop teams een aanzienlijke, positieve invloed kunnen hebben op hun prestaties en welzijn. Hier zijn er een paar die het hoogst scoorden.

Erkenning

Vier de prestaties van teams en personen in het openbaar.

kennis-delen

Zorg ervoor dat teamleden een mentor hebben bij wie ze terecht kunnen.

Samenwerking

Maak tijd vrij voor speciale probleemoplossings- of brainstormsessies met je teamgenoten.

VERTROUWEN EN TRANSPARANTIE

Breng prestatiekwesties proactief ter sprake, zelfs als je niet de manager bent.

Communicatie

Maak je agenda openbaar zodat teamgenoten je planning en beschikbaarheid kunnen zien.

EIGENDOM

Stel samen de jaarlijkse doelen van je team vast.


Duim omhoog, duim omlaag

Open werken lijkt veel op milieubewust worden. We zijn het erover eens dat het belangrijk is. We weten dat het ons zowel samen als individueel ten goede komt. Maar in het begin is het moeilijk en daarom verleidelijk om onze energie te richten op andere zaken.

Duim omhoog, duim omlaag

Open werken lijkt veel op milieubewust worden. We zijn het erover eens dat het belangrijk is. We weten dat het ons zowel samen als individueel ten goede komt. Maar in het begin is het moeilijk en daarom verleidelijk om onze energie te richten op andere zaken.

Conclusie

Hoewel we niet kunnen beloven dat open gedrag elk team op magische wijze verandert in een topteam, zijn de verschillen in de werkwijzen van teams die goed en minder goed presteren aanzienlijk.

En dat is goed nieuws, ongeacht of je team het moeilijk heeft of dat het fantastisch gaat. Het betekent dat elk team hun gezondheid en prestaties kan verbeteren door hun manier van werken te veranderen. Kleine, stapsgewijze veranderingen kunnen een grote impact hebben. Langdurige veranderingen komen vaak voort uit evolutie, niet uit revolutie. Maak je dus geen zorgen over het starten van een grootschalig initiatief voor culturele transformatie. Het draait allemaal om het traject.

Geniet van de reis.

Gereedschapskist
Gereedschapskist

Bekijk voor een dosis inspiratie onze verzameling hulpmiddelen die zijn ontworpen om teams te helpen beter geïnformeerd, innovatiever en betrokkener te zijn. We delen onze reis en willen dat jij er deel van uitmaakt.

Bekijk voor een dosis inspiratie onze verzameling hulpmiddelen die zijn ontworpen om teams te helpen beter geïnformeerd, innovatiever en betrokkener te zijn. We delen onze reis en willen dat jij er deel van uitmaakt.

*Benieuwd naar onze methodologie?

Geweldig! We hebben bijna 1100 managers en individuele bijdragers ondervraagd die in teams van minstens vijf personen werken, waarbij de nadruk ligt op bepaalde soorten teams (IT-, software- en de bedrijfsteams die hen ondersteunen) in de VS. De deelnemers beantwoordden een reeks vragen waaruit bleek dat ze deel uitmaakten van teams met een hoog of laag prestatieniveau, met een hoog of laag 'emotioneel welzijn'. De benaming 'goed presterend' is een korte benaming voor teams die snel vaart opbouwen, snel handelen en inefficiënties vermijden, zoals afhankelijkheidsknelpunten of werk dat opnieuw moet worden gedaan. Teams met een 'hoog emotioneel welzijn' tonen gevoelens van verbondenheid, geluk, verbondenheid en vertrouwen. Om inzicht te krijgen in de perceptie van de deelnemers over gedrag in open werk, hebben we hen vragen gesteld over de werkwijzen van hun team in theorie.

Om te bevestigen of de teams van de deelnemers momenteel een open werkstijl hebben, hebben we hen gevraagd zich in specifieke scenario's op het werk voor te stellen en vragen te beantwoorden over hoe hun team daadwerkelijk handelt (vs. probeert te handelen).

Het resultaat was een zelfevaluatie van gewoontes, en niet noodzakelijk een objectieve observatie. Desalniettemin kwamen er duidelijke patronen naar voren. De resultaten bevestigden op sommige plaatsen onze voorspellingen, en op andere gebieden werden we erdoor verrast. We zijn verheugd om ze voor het eerst te delen.

Neem voor meer informatie over onze methodologie of bevindingen contact op met press@atlassian.com.