Close

Vydávejte s o 14% % vyšší frekvencí díky integraci nástrojů Jira a Bitbucket

Týmy, které integrovaly nástroje Jira Software a Bitbucket, vydávají verze s o 14 % vyšší frekvencí než týmy, které to neudělaly. Níže se dozvíte, jak konkrétně jim integrace pomáhá s rychlejším vydáváním.

Ticket Jira s vyskakovacím modulem integrace s nástrojem Bitbucket

Hostujete si nástroje Jira a Bitbucket sami? Prozkoumejte integraci zde

Vydávejte díky těmto integracím rychleji

Automatically link code to Jira

Automatically link issues and keep your team up to date. Create a branch from a Jira issue or add issue keys to a commit, branch, or pull request to link them.

Edit Jira issues inside Bitbucket

Get context on your work and update your team without switching applications. View, edit, comment and more on Jira tickets inside Bitbucket Cloud's UI.

See development information in Jira

Evaluate the status of a Jira issue's development at a glance. View and create branches and pull requests and view commits without leaving Jira.
Ticket Jira s propojenými větvemi a commity
Ticket Jira s propojenými větvemi a commity

Funkce integrace Jira Software

Bitbucket

Alternativy

Zobrazení požadavků Jira v produktu

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Úprava požadavků Jira v produktu

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Přesunutí požadavků Jira v produktu

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Zobrazení větví souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Zobrazení commitů souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Zobrazení pull requestů souvisejících s požadavky v nástroji Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Přesunutí požadavků Jira s chytrými zprávami commitů

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Přesunutí požadavků Jira při vytváření commitu

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Komentování požadavků Jira se zprávami commitů

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Přesunutí požadavků Jira při vytváření větve

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Přesunutí požadavků Jira u merge pull requestů

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Přesunutí požadavků u zamítnutí pull requestu

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Přidání přílohy k požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Zobrazení přílohy požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Sledování požadavku Jira v nástroji Bitbucket

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Vytváření větví u požadavků Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Vyžadování klíčů požadavků Jira ve zprávách commitů

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Automatické propojení commitů s požadavky Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Automatické propojení větví s požadavky Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Automatické propojení pull requestů s požadavky Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Přesunutí požadavků Jira u názvů pull requestů

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Vytváření pull requestů u požadavků Jira

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Soulad s certifikací SOC 2 Type II

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Integrace s Jira za 30 sekund

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Automatické pozvání uživatelů Jira k produktu

Zelená značka zaškrtnutí
Červené X

Záznam času sledování požadavků Jira se zprávami commitů

Zelená značka zaškrtnutí
Zelená značka zaškrtnutí

Další informace o integraci

Obrázek velkého znaménka plus

Integrace Jira a nástroje Bitbucket právě přešla na novou úroveň

Obrázek uzamčeného trezoru

Bitbucket Cloud zvyšuje zabezpečení podnikového cloudu díky zprávě SOC 2 Type II

Obrázek tužky vyplňující formulář

Změny dokumentů s požadovanými klíči požadavků Jira v nástroji Bitbucket Cloud