Close

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), nazywany również Federalnym Urzędem Nadzoru Finansowego, jest autonomiczną instytucją prawa publicznego utworzoną w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, stabilności i integralności niemieckiego systemu finansowego. BaFin odpowiada za nadzór nad wszystkimi bankami, instytucjami kredytowymi, ubezpieczycielami, funduszami i instytucjami finansowymi w Niemczech.

Wspierając wszystkich naszych niemieckich klientów działających w sektorze usług finansowych, Atlassian pomaga im w spełnianiu wymogów regulacyjnych na poziomie krajowym, określonych przez BaFin, i na poziomie regionalnym, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Zgodnie z tymi wymogami, podobnie jak w przypadku większości protokołów bezpieczeństwa i zgodności, wspólnym obowiązkiem dostawcy outsourcingu (dostawcy usług w chmurze) i instytucji finansowych w Niemczech jest ocena, czy te podmioty przestrzegają standardów regulacyjnych określonych przez BaFin.

Nasze wytyczne dotyczące outsourcingu BaFin oferują konkretne odniesienia do każdego wymogu oraz informacje o tym, jak Atlassian Cloud Enterprise pomaga w wypełnianiu obowiązków, w tym informacje o prawach do audytu, prawie do wydawania poleceń, bezpieczeństwie danych, wypowiedzeniu i outsourcingu w ramach sieci. Więcej informacji o naszym zobowiązaniu do ochrony danych klientów można znaleźć na naszej stronie Praktyk bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Odpowiednie produkty

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud Enterprise

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management Enterprise

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud Enterprise

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.