Close

Czym jest ta Ustawa?

Obowiązująca Ustawa wywodzi się Ustawy o ochronie prywatności z 1988 r. (Cth). Są to australijskie przepisy dotyczące prywatności danych, które mają na celu ochronę prywatności osób fizycznych i regulowanie, w jaki sposób niektóre federalne australijskie agencje rządowe i organizacje postępują z danymi osobowymi obywateli Australii. Ustawa była zmieniana na przestrzeni lat.

Co obejmuje Ustawa?

Ustawa dotyczy danych osobowych. Dane osobowe definiuje się jako informacje lub opinię o zidentyfikowanej osobie lub osobie, którą można zidentyfikować przy zastosowaniu normalnych środków: a) bez względu na to, czy informacje lub opinia są prawdziwe, b) bez względu na to, czy informacje lub opinia są zapisane w formie materialnej.

Kto musi przestrzegać Ustawy?

Ustawie zasadniczo podlegają następujące podmioty:

 • większość australijskich jednostek administracji publicznej,
 • organizacje o rocznych obrotach przekraczających 3 miliony USD (z pewnymi wyjątkami).

Dodatkowo niektóre obowiązki wynikające z Ustawy mają również zastosowanie do:

 • niektórych rodzajów działalności (np. świadczeniodawców usług zdrowotnych z sektora prywatnego, przedsiębiorstw sprzedających lub kupujących dane osobowe; organów sprawozdawczości kredytowej);
 • firm prowadzących określone działania lub praktyki (np. operatorów baz danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych lub podmiotów nadzorujących głosowania nad podjęciem akcji protestacyjnej); oraz
 • podmiotów przetwarzających określone informacje dotyczące sprawozdawczości w zakresie kredytów konsumenckich, majątku osobistego, dokumentacji podatkowej, wyroków skazujących lub stanu zdrowia.

Ustawa przewiduje wysokie kary cywilne za niektóre naruszenia nakładanych przez nią obowiązków, w tym za poważne lub powtarzające się działania stanowiące naruszenie prywatności innych osób.

Jakie prawa przysługują osobom fizycznym na mocy Ustawy?

Ustawa określa 13 australijskich zasad ochrony prywatności (APP), które przedstawiają w skrócie prawa osób fizycznych i obowiązki podmiotów wynikające z Ustawy.

Ustawa przyznaje osobom fizycznym następujące prawa:

 • prawo do informacji, dlaczego gromadzone są ich dane osobowe, w jaki sposób będą wykorzystywane i komu zostaną ujawnione;
 • prawo do nieujawniania swojej tożsamości lub używania pseudonimu w określonych okolicznościach;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do poprawiania danych osobowych; oraz
 • prawo do złożenia skargi przeciwko podmiotowi podlegającemu Ustawie, który niewłaściwie przetwarzał dane osobowe.

Atlassian w kontekście Ustawy

Firma Atlassian zobowiązała się do przestrzegania Ustawy wraz z jej późniejszymi zmianami, jak wyjaśniono poniżej.

Wynikające z Ustawy prawa osoby, której dane dotyczą

Nasze narzędzia pomagają klientom wywiązywać się z wynikających z Ustawy obowiązków wobec osób, których dane dotyczą. Więcej informacji o tych narzędziach można znaleźć poniżej.

1. Aby ułatwić klientom korzystanie z prawa do poprawiania danych osobowych i prawa do rezygnacji z otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego, zapoznaj się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do swoich informacji i jak je kontrolować” w naszej Polityce prywatności (dostępnej tutaj).

2. Aby ułatwić klientom korzystanie z prawa do usunięcia:

 • Administratorzy organizacji Atlassian mogą usuwać konta zarządzanych użytkowników za pomocą funkcji kontroli w portalu administracyjnym.
 • Niezarządzani użytkownicy końcowi również mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, składając wniosek o usunięcie konta na stronie profilu konta Atlassian.
 • Osoby, które przekazały swoje dane osobowe firmie Atlassian lub których dane zostały jej przekazane, ale nie mają kont Atlassian, również mogą zainicjować wniosek o usunięcie

3. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z prawa dostępu:

 • Administratorzy organizacji Atlassian mogą zapewnić dostęp do danych zarządzanych użytkowników, kontaktując się z działem wsparcia Atlassian.
 • Niezarządzani użytkownicy końcowi również mogą zażądać dostępu do swoich danych osobowych, przesyłając wniosek o dostęp do danych do działu wsparcia Atlassian.
 • Osoby, które przekazały swoje dane osobowe firmie Atlassian lub których dane zostały jej przekazane, ale które nie mają kont Atlassian, także mogą zainicjować wniosek o dostęp.

Umowy o przetwarzaniu danych

Atlassian udostępnia klientom Umowę o przetwarzaniu danych (DPA), która zawiera zapisy dotyczące przestrzegania Ustawy. Najnowszą wersję DPA można znaleźć tutaj.

Odpowiednie produkty

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Software

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Halp
zarządzanie usługami punktu obsługi

Halp

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.