Close

Narzędzia wspierające Twój zespół operacyjny

Menedżerowie operacyjni potrzebują narzędzi, które pozwolą im się między sobą komunikować, wdrażać standardy, śledzić, mierzyć i generować analizy. Opracowaliśmy takie narzędzia.

dział obsługi: operacje

Dział operacyjny i dział programistyczny — zgodna współpraca

Środowiska chmurowe bywają skomplikowane. Tylko Jira Service Management pozwala zespołom Dev (programistycznym) i Ops (operacyjnym) działać na tej samej platformie. Umożliwia błyskawiczną współpracę oraz szybkie wprowadzanie zmian i reagowanie na zdarzenia.

„Gdy tylko zobaczyłem to rozwiązanie, spytałem, gdzie mam podpisać? Jak je zdobyć? Bo właśnie o to nam chodziło. To jest narzędzie, którego potrzebowałem od pierwszego dnia pracy na platformie Slack” — Josh Senick, starszy menedżer ds. eksploatacji technologii biznesowych

Logo Slack

Publikuj normy i udostępniaj dokumentację

Z łatwością twórz, publikuj, udostępniaj i utrzymuj dokumentację operacyjną. Masz wiele dokumentów w postaci plików, które trudno udostępniać i aktualizować? Dodając plik do strony Confluence, zyskasz możliwość prostego dodawania kontekstu i udostępniania innym.

Confluence — zrzut ekranu

„Ludzie dzielą się wiedzą częściej niż kiedyś, dzięki czemu działamy bardziej przejrzyście i wydajnie” — Martin Binder, analityk biznesowy

Logo Audi
Jira Work Management — zrzut ekranu

Śledź procesy operacyjne

Rozwiązanie Jira Work Management pozwala na szczegółowe monitorowanie funkcjonowania firmy, dzięki czemu wiesz, jakie zadania są wykonywane, kto jest za nie odpowiedzialny i, co najważniejsze, kiedy zostaną ukończone. Zapewnia też narzędzia do identyfikowania przeszkód.

„Największą korzyścią skonsolidowania naszej platformy wokół produktów Atlassian było umożliwienie monitorowania naszych projektów z jednego miejsca. Teraz widzimy, co robią inni i doskonale znamy stan każdego projektu” — Daniele Farnedi, dyrektor ds. technicznych

Logo Trulia
Logo Atlassian Marketplace

Integruj, automatyzuj, dostosowuj

W sklepie Atlassian Marketplace dostępne są setki narzędzi integracyjnych, wtyczek i dodatków, które pozwolą Twojemu zespołowi operacyjnemu

działać w sposób bardziej wydajny i kreatywny. Zintegruj rozwiązania z zaawansowanymi narzędziami dla firm, które Twój zespół zna i ceni.

Zautomatyzuj procedury operacyjne i uprawnienia, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy. Dostosuj intranet,

stronę wiki i dokumentację, aby ujednolicić funkcjonowanie zespołów na całym świecie. Poznaj też inne korzyści zapewniane przez nasze oprogramowanie.