Jira Core screenshot

Śledź procesy operacyjne

Rozwiązanie Jira Core pozwala na szczegółowe monitorowanie firmy, dzięki czemu wiesz, jakie zadania są wykonywane, kto jest za nie odpowiedzialny i, co najważniejsze, kiedy zostaną ukończone. Zapewnia też narzędzia do identyfikowania przeszkód.

Realizuj plan z Jira Core

„Największą korzyścią skonsolidowania naszej platformy wokół produktów Atlassian było umożliwienie monitorowania naszych projektów z jednego miejsca. Teraz widzimy, co robią inni i doskonale znamy stan każdego projektu” — Daniele Farnedi, dyrektor ds. technicznych

Publikuj normy i udostępniaj dokumentację

Z łatwością twórz, publikuj, udostępniaj i utrzymuj dokumentację operacyjną. Masz wiele dokumentów w postaci plików, które trudno udostępniać i aktualizować? Dodając plik do strony Confluence, zyskasz możliwość prostego dodawania kontekstu i udostępniania treści innym.

Publikuj więcej dzięki Confluence
Confluence screenshot

„Ludzie dzielą się wiedzą częściej niż kiedyś, dzięki czemu działamy bardziej przejrzyście i wydajnie” — Martin Binder, analityk biznesowy

Atlassian Marketplace

Integruj, automatyzuj, dostosowuj

W sklepie Atlassian Marketplace dostępne są setki narzędzi integracyjnych, wtyczek i dodatków, które pozwolą Twojemu zespołowi operacyjnemu

działać w sposób bardziej wydajny i kreatywny. Zintegruj rozwiązania z zaawansowanymi narzędziami dla firm, które Twój zespół zna i ceni.

Zautomatyzuj procedury operacyjne i uprawnienia, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy. Dostosuj intranet,

stronę wiki i dokumentację, aby ujednolicić funkcjonowanie zespołów na całym świecie. Poznaj też inne korzyści płynące z naszego oprogramowania.

Sprawdź