Close
Opsgenie + Jira

Dwukierunkowa integracja Opsgenie z Jira umożliwia synchronizowanie zgłoszeń Jira z Opsgenie, a także ułatwia tworzenie zgłoszeń w Jira z poziomu dowolnego alertu utworzonego w narzędziu do monitorowania lub innym systemie. Opsgenie będzie następnie na bieżąco aktualizować wszystkie zgłoszenia Jira w miarę aktualizacji powiązanych alertów w Opsgenie.

Zarządzanie alertami dzięki integracji Jira z Opsgenie


Ikona porządkowania przepływu pracy

Uproszczenie przepływu pracy

Zarządzaj wszystkimi zgłoszeniami Jira i odpowiadającymi im alertami Opsgenie z poziomu jednego narzędzia. Przypisuj, potwierdzaj i zamykaj alerty z poziomu systemu Jira. Zgłoszenia Jira można automatycznie przypisywać, aktualizować lub zamykać w Opsgenie.

Ikona prędkościomierza

Szybsze reagowanie na incydenty

Opsgenie zapewnia rozbudowane powiadomienia dotyczące wszystkich zgłoszeń Jira wraz z obsługą harmonogramów dyżurów domowych, rotacji i eskalacji. Dzięki temu masz pewność, że właściwy alert za każdym razem trafi do odpowiedniej osoby.

Ikona telefonu

Elastyczne zasady powiadomień

Opsgenie umożliwia powiadamianie odpowiednich członków zespołu pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pomocą SMS-ów lub powiadomień push w systemie iOS lub Android.

Ikona wysyłania poczty

Tworzenie i koordynowanie reakcji na incydenty

Opsgenie może przekazywać alerty oraz incydenty do narzędzi do współpracy, takich jak Slack, HipChat czy MS Teams, i tworzyć mostki konferencyjne pozwalające rozpocząć proces rozwiązywania otwartego incydentu.

Zobacz, jak Opsgenie współpracuje z Jira