Close
Opsgenie + Amazon CloudWatch

Dzięki integracji Opsgenie z Amazon CloudWatch po wygenerowaniu alarmu Opsgenie powiadomi odpowiednią osobę zgodnie z zasadami powiadomień, regułami przekierowywania i harmonogramami dyżurów domowych, gwarantując, że żadne krytyczne alarmy nie zostaną pominięte.

Zarządzanie alarmami dzięki integracji Amazon CloudWatch z Opsgenie


Schemat integracji z Amazon CloudWatch
Ikona błyskawicy

Krótsze czasy reakcji na alarmy

Gdy pojawi się alarm CloudWatch, w Opsgenie, w oparciu o harmonogramy dyżurów domowych i reguły przekierowywania, zostanie określona właściwa osoba lub właściwy zespół do powiadomienia.

Ikona megafonu

Wzbogacone alarmy AWS

Opsgenie umożliwia sformatowanie alarmów i powiadomień AWS oraz uzupełnienie ich o dodatkowe dane, aby wynikowe alerty zawierały krytyczne informacje, na które musi odpowiedzieć zespół.

Ikona synchronizacji statusu

Korelacja alarmów i redukcja liczby nieistotnych alertów

Opsgenie pomaga w konsolidowaniu alarmów i eliminowaniu ich duplikatów w różnych usługach AWS, co pozwala ograniczyć szum i ułatwia szybsze dotarcie do rozwiązania.

Ikona linii wykresu

Analiza incydentów i udoskonalanie procesów

Opsgenie pozwala śledzić całą aktywność w trakcie cyklu życia incydentu i dostarcza praktycznych analiz, umożliwiając skrócenie czasu rozwiązywania przy kolejnym wystąpieniu incydentu.

Zobacz, jak Opsgenie współpracuje z Amazon CloudWatch