Close

Rabaty lojalnościowe na wersję Cloud


Aby ułatwić przejście z wersji Server lub Data Center na wersję Cloud, oferujemy dotychczasowym klientom posiadającym co najmniej 1001 użytkowników rabat podczas migracji, który można wykorzystać przez okres 12 lub 24 miesięcy.

Wymogi kwalifikowalności

 • Dotychczasowe licencje Server lub Data Center zostały zakupione przed 2 lutego 2021 roku czasu PT i są aktywne lub znajdują się w okresie 30 dni od daty wygaśnięcia.
 • Należy poddać migracji co najmniej 1001 użytkowników do rocznej subskrypcji następujących produktów i aplikacji:
  • Jira Software Cloud
  • Jira Service Management Cloud
  • Jira Work Management Cloud
  • Confluence Cloud
  • Aplikacje należące do Atlassian:
   • Insight - Asset management
   • Questions dla Confluence
   • Training for JIRA
 • Należy skorzystać z naszego bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury podczas migracji do wersji Cloud.

Harmonogram rabatów

Wysokość rabatu na subskrypcje Cloud będzie zależała od daty zakupu lub odnowienia subskrypcji usługi Cloud.

 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Cloud w okresie od 1 lipca 2022 roku czasu PT do 30 czerwca 2023 roku czasu PT:
  • Jira Software Cloud, Jira Service Management Cloud, Jira Work Management Cloud, Confluence Cloud i/lub aplikacje opracowane przez Atlassian: rabat 20% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • Zakupy i odnowienia rocznych subskrypcji Cloud dokonane po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będą kwalifikować się do uzyskania rabatu, a ich koszt będzie obliczany zgodnie z obowiązującą wówczas ceną katalogową.

Dla jasności niniejsza oferta promocyjna nie obowiązuje wstecz w odniesieniu do dotychczasowych subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej, i nie łączy się ona z żadną inną ofertą promocyjną ani żadnym rabatem cenowym oraz nie można jej wykorzystać do przedłużenia takiej oferty lub rabatu. Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub wycofać rabaty, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnego konkretnego rabatu na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z nami.

Często zadawane pytania

Czy mogę zobaczyć przykład tego, w jaki sposób zmiana rabatu lojalnościowego może wpłynąć na klienta? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma A kupiła licencje Jira Software Server (poziom ilościowy 2000 użytkowników) oraz Confluence Server (poziom ilościowy 500 użytkowników) 1 stycznia 2015 roku czasu PT. Teraz mamy rok 2023, a firma chciałaby dokonać migracji z wersji Server do Cloud. Kupuje ona roczną subskrypcję Jira Software Cloud (poziom ilościowy 2000 użytkowników) oraz roczną subskrypcję Confluence Cloud (poziom ilościowy 500 użytkowników) 30 czerwca 2023 roku czasu PT.

 • Subskrypcje Cloud zostały kupione przed 1 lipca 2023 roku czasu PT, dlatego firma kwalifikuje się do uzyskania rabatu 20% na Jira Software Cloud, ale nie otrzyma rabatu na Confluence Cloud, ponieważ poziom ilościowy jest niższy niż 1001 użytkowników.

Czy ta oferta rabatu lojalnościowego na wersję Cloud obejmuje aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje partnerów Marketplace: to zależy, czy dostawca aplikacji zdecydował się przystąpić do tej oferty. Partnerzy Marketplace mogą oferować rabaty lojalnościowe na warunkach oferty rabatu lojalnościowego ustalonych przez Atlassian. Aby skorzystać z tego rabatu, należy zakupić takie aplikacje firm innych niż Atlassian równocześnie z produktem Atlassian Cloud kwalifikującym się do rabatu lojalnościowego. Rabat lojalnościowy nie będzie przyznawany za zakup aplikacji w przyszłości.

Aplikacje należące do Atlassian: rabat lojalnościowy na wersję Cloud obejmuje wymienione poniżej aplikacje:

 • Insight - Asset management
 • Questions dla Confluence
 • Training for JIRA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Czy mogę skorzystać z rabatu lojalnościowego na wersję Cloud w przypadku licencji Academic dla instytucji edukacyjnych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, ta oferta dotyczy licencji Academic wersji Cloud. Otrzymasz rabat lojalnościowy na wersję Cloud naliczony względem ceny Twojej licencji Academic dla instytucji edukacyjnych.

Ta oferta nie dotyczy licencji Community wersji Cloud.

Czy mogę przetestować produkt Cloud przed podjęciem decyzji o migracji? Copy link to heading Copied! Pokaż
Testuj

Tak. Jest to wymagane w celu skorzystania z rabatu lojalnościowego na wersję Cloud. Klientom korzystającym z wersji Server i Data Center oferujemy okresy próbne związane z migracją do chmury na pozostały okres obsługi technicznej oprogramowania przysługujący w ramach licencji na produkt samodzielnie zarządzany. Dowiedz się więcej o naszych bezpłatnych okresach próbnych związanych z migracją do chmury.

Procedura aktywacji bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury dla osób kontaktowych ds. technicznych i rozliczeniowych:

 1. Zaloguj się do witryny my.atlassian.com.
 2. Zlokalizuj licencję Server / Data Center, dla której chcesz rozpocząć okres próbny (jeśli panel szczegółów licencji nie jest widoczny w całości, rozwiń go).
 3. Pod sekcją historii produktu znajduje się pole Extended cloud trial offer (Oferta wydłużonego okresu próbnego produktu Cloud).
 4. Zapoznaj się ze szczegółami oferty i kliknij opcję Start my trial (Rozpocznij mój okres próbny).
Czy można skorzystać z wersji próbnej dowolnego planu Cloud? Czy można zmienić plan w trakcie okresu próbnego? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Po utworzeniu darmowego okresu próbnego migracji do chmury witryna zostanie domyślnie uruchomiona w ramach planu Cloud Standard. Możesz jednak zmienić plan produktu na Cloud Premium, wybierając kolejno opcje AdministracjaRozliczeniaZarządzaj subskrypcjami). W trakcie okresu próbnego plany można zmieniać w dowolnej chwili, tyle razy, ile zechcesz. Jeśli jednak zechcesz zmienić swój plan na Cloud Enterprise, prosimy o kontakt.

Czy mogę nadal korzystać z instancji Server lub Data Center po przeprowadzeniu migracji do usługi Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po przeprowadzeniu migracji i dokonaniu płatności w witrynie Atlassian Cloud rozpocznie się subskrypcja Cloud, a status odnowienia licencji Server lub Data Center zostanie zmieniony na „brak odnowienia”.

Klucze zainstalowane na Twoim serwerze mają charakter bezterminowy, dlatego zachowasz do nich dostęp na zawsze, jednak usługa obsługi technicznej oprogramowania nie będzie odnawiana. Twoja instancja Data Center przestanie być obsługiwana po upływie pozostałego okresu subskrypcji, dlatego zdecydowanie zalecamy migrację danych z tej instancji przed datą wygaśnięcia.

Czy mogę skorzystać z cen uwzględniających rabat lojalnościowy na wersję Cloud, jeśli chcę uruchomić nową witrynę Cloud niepowiązaną z moimi dotychczasowymi produktami Server / Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie. Ten specjalny rabat można zastosować tylko podczas migracji z produktu Server / Data Center do subskrypcji Cloud. Wszelkie dodatkowe witryny Cloud będą dostępne w aktualnych cenach katalogowych.

Jeśli uaktualnię plany lub poziomy użytkownika, jakiej ceny mogę się spodziewać? Jak wpłynie to na moje przyszłe odnowienia? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku odnowienia, dodania użytkowników do subskrypcji lub uaktualnienia planu produktu Cloud, rabat lojalnościowy na wersję Cloud będzie obowiązywał w zależności od daty zawarcia transakcji. Rabat lojalnościowy zostanie zastosowany do obowiązującej wówczas ceny rocznej subskrypcji uaktualnienia danego poziomu ilościowego.

Przykłady

 • Klient kupuje kwalifikującą się subskrypcję Jira Software Cloud 1 czerwca 2023 roku czasu PT na okres do 1 czerwca 2024 roku czasu PT z rabatem 20%. 1 lipca 2023 roku czasu PT podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu ilościowego użytkowników o kolejnych 200. Cena katalogowa dodatkowych użytkowników nie będzie objęta rabatem.
 • Klient kupuje 2-letnią subskrypcję Jira Software Cloud 1 lipca 2022 roku czasu PT na okres do 30 czerwca 2024 roku czasu PT z rabatem 20%. 1 stycznia 2024 roku czasu PT podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu ilościowego użytkowników o kolejne 2000. Cena katalogowa uaktualnienia poziomu ilościowego użytkowników nie zostanie objęta rabatem. Koszt odnowienia dokonanego 1 lipca 2024 roku czasu PT będzie zgodny z ceną katalogową.
Jak utrzymać aktualną cenę subskrypcji Cloud i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby utrzymać aktualną cenę subskrypcji Cloud i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Cloud, należy dokonać zakupu subskrypcji Cloud na okres 12 lub 24 miesięcy.

Czy w przypadku zakupu rocznej subskrypcji wersji Cloud i konieczności obniżenia posiadanego planu lub poziomu użytkowników, otrzymam zwrot pieniędzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Możesz zaplanować obniżenie planu w dowolnym momencie na stronie Zarządzaj subskrypcjami w swojej witrynie w chmurze. Obniżenie zacznie obowiązywać przy następnym odnowieniu.

Przy kolejnym odnowieniu można również zmniejszyć poziom ilościowy użytkowników/agentów. O zwrot kosztów rocznych subskrypcji Cloud można ubiegać się w ciągu 30 dni od dokonania płatności. Po upływie 30 dni nie przysługuje zwrot środków. Aby zawnioskować o zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni od dokonania płatności, skontaktuj się z nami.

Przez ile lat mogę korzystać z tego rabatu? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po spełnieniu wstępnych wymagań dotyczących kwalifikacji będziesz otrzymywać rabat w kolejnych latach na wszystkie odnowienia dokonane przed 1 lipca 2023 roku, pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji i odnawiania jej na okres 12 lub 24 miesięcy.

Wartość rabatu będzie się zmieniać w zależności od daty odnowienia.

Korzystam z 24-miesięcznej subskrypcji Cloud zakupionej w 2021 roku z rabatem lojalnościowym. Czy moje rozliczenie ulegnie zmianie w lipcu 2022 roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Twoja 24-miesięczna subskrypcja jeszcze nie wygasła, dlatego nie zauważysz zmiany w rozliczeniu w lipcu 2022 roku. Zmiana w rozliczeniu nastąpi dopiero przy kolejnym odnowieniu po zakończeniu 24-miesięcznego okresu subskrypcji zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem rabatów.


Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.