Close

Cloud loyalty discounts


Aby ułatwić przejście z wersji Server lub Data Center na wersję Cloud, oferujemy dotychczasowym klientom posiadającym co najmniej 1001 użytkowników rabat podczas migracji, który można wykorzystać przez okres 12 lub 24 miesięcy.

Eligibility requirements

 • Dotychczasowe licencje Server lub Data Center zostały zakupione przed 2 lutego 2021 roku czasu PT i są aktywne lub znajdują się w okresie 30 dni od daty wygaśnięcia.
 • Należy poddać migracji co najmniej 1001 użytkowników do rocznej subskrypcji następujących produktów i aplikacji:
  • Jira Software Cloud
  • Jira Service Management Cloud
  • Jira Work Management Cloud
  • Confluence Cloud
  • Aplikacje należące do Atlassian:
   • Insight - Asset management
   • Questions dla Confluence
   • Training for JIRA
 • You must utilize our free cloud migration trial when you migrate to cloud

Discount schedule

The cloud subscription discount you receive will be based on when you purchase or renew your cloud subscription.

 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Cloud w okresie od 1 lipca 2021 roku czasu PT do 30 czerwca 2022 roku czasu PT:
  • Jira Software Cloud, Jira Service Management Cloud, Jira Work Management Cloud, Confluence Cloud i/lub aplikacje opracowane przez Atlassian: rabat 40% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Cloud w okresie od 1 lipca 2022 roku czasu PT do 30 czerwca 2023 roku czasu PT:
  • Jira Software Cloud, Jira Service Management Cloud, Jira Work Management Cloud, Confluence Cloud i/lub aplikacje opracowane przez Atlassian: rabat 20% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • Zakupy i odnowienia rocznych subskrypcji Cloud dokonane po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będą kwalifikować się do uzyskania rabatu, a ich koszt będzie obliczany zgodnie z obowiązującą wówczas ceną katalogową.

Dla jasności niniejsza oferta promocyjna nie obowiązuje wstecz w odniesieniu do dotychczasowych subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej, i nie łączy się ona z żadną inną ofertą promocyjną ani żadnym rabatem cenowym oraz nie można jej wykorzystać do przedłużenia takiej oferty lub rabatu. Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub wycofać rabaty, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnego konkretnego rabatu na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z nami.

Frequently asked questions

Czy mogę zobaczyć przykład tego, w jaki sposób zmiana rabatu lojalnościowego może wpłynąć na klienta? Show

Firma A kupiła licencje Jira Software Server (poziom ilościowy 2000 użytkowników) oraz Confluence Server (poziom ilościowy 500 użytkowników) 1 stycznia 2015 roku czasu PT. Teraz mamy rok 2022, a firma chciałaby dokonać migracji z wersji Server do Cloud. Kupuje ona roczną subskrypcję Jira Software Cloud (poziom ilościowy 2000 użytkowników) oraz roczną subskrypcję Confluence Cloud (poziom ilościowy 500 użytkowników) 30 czerwca 2022 roku czasu PT.

 • Subskrypcje Cloud zostały kupione przed 1 lipca 2022 roku czasu PT, dlatego firma kwalifikuje się do uzyskania rabatu 40% na Jira Software Cloud, ale nie otrzyma rabatu na Confluence Cloud, ponieważ poziom ilościowy jest niższy niż 1001 użytkowników.

 • Jeśli 30 czerwca 2023 roku czasu PT firma dokona odnowienia na drugi rok, będzie mogła skorzystać z rabatu 20% na Jira Software Cloud, ale nie kwalifikuje się do uzyskania rabatu na Confluence Cloud, ponieważ poziom ilościowy jest niższy niż 1001 użytkowników.

Czy ta oferta rabatu lojalnościowego na wersję Cloud obejmuje aplikacje? Show

Aplikacje partnerów Marketplace: to zależy, czy dostawca aplikacji zdecydował się przystąpić do tej oferty. Partnerzy Marketplace mogą oferować rabaty lojalnościowe na warunkach oferty rabatu lojalnościowego ustalonych przez Atlassian. Aby skorzystać z tego rabatu, należy zakupić takie aplikacje firm innych niż Atlassian równocześnie z produktem Atlassian Cloud kwalifikującym się do rabatu lojalnościowego. Rabat lojalnościowy nie będzie przyznawany za zakup aplikacji w przyszłości.

Aplikacje należące do Atlassian: rabat lojalnościowy na wersję Cloud obejmuje wymienione poniżej aplikacje:

 • Insight - Asset management
 • Questions dla Confluence
 • Training for JIRA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Is this offer available on monthly subscription plans? Show

No, this offer is only available for annual cloud subscriptions.

Czy mogę skorzystać z rabatu lojalnościowego na wersję Cloud w przypadku licencji Academic dla instytucji edukacyjnych? Show

Tak, ta oferta dotyczy licencji Academic wersji Cloud. Otrzymasz rabat lojalnościowy na wersję Cloud naliczony względem ceny Twojej licencji Academic dla instytucji edukacyjnych.

This offer does not apply to cloud Community licenses.

Can I trial the cloud product before I commit to migrating? Show
Test

Yes, in fact, it is required to receive the cloud loyalty discount. We offer server and Data Center customers free cloud migration trials for the remainder of the software maintenance of your self-managed license. Learn more about our free cloud migration trials.

To activate your free cloud migration trial, billing and technical contacts can:

 1. Log in to my.atlassian.com
 2. Locate the server/Data Center license you want to start a trial for (expand the license details panel if not fully visible)
 3. Below the product history section, locate the Extended cloud trial offer box
 4. Review the offer details and click Start my trial
Czy można skorzystać z wersji próbnej dowolnego planu Cloud? Czy można zmienić plan w trakcie okresu próbnego? Show

Tak. Po utworzeniu darmowego okresu próbnego migracji do chmury witryna zostanie domyślnie uruchomiona w ramach planu Cloud Standard. Możesz jednak zmienić plan produktu na Cloud Premium, wybierając kolejno opcje AdministracjaRozliczeniaZarządzaj subskrypcjami). W trakcie okresu próbnego plany można zmieniać w dowolnej chwili, tyle razy, ile zechcesz. Jeśli jednak zechcesz zmienić swój plan na Cloud Enterprise, prosimy o kontakt.

Can I continue to run my server or Data Center instance after I’ve migrated to the cloud service? Show

Once you migrate and make payment on your Atlassian cloud site, your cloud subscription will begin and your server or Data Center license(s) renewal status will update to "not renew".

Klucze zainstalowane na Twoim serwerze mają charakter bezterminowy, dlatego zachowasz do nich dostęp na zawsze, jednak usługa obsługi technicznej oprogramowania nie będzie odnawiana. Twoja instancja Data Center przestanie być obsługiwana po upływie pozostałego okresu subskrypcji, dlatego zdecydowanie zalecamy migrację danych z tej instancji przed datą wygaśnięcia.

Can I get cloud loyalty discount pricing if I want to start a new cloud site not associated with my existing server/Data Center products? Show

No, this special discount can only be applied to when migrating from a server/Data Center product to a cloud subscription. Any additional cloud sites will be at current list prices.

Jeśli uaktualnię plany lub poziomy użytkownika, jakiej ceny mogę się spodziewać? Jak wpłynie to na moje przyszłe odnowienia? Show

W przypadku odnowienia, dodania użytkowników do subskrypcji lub uaktualnienia planu produktu Cloud, rabat lojalnościowy na wersję Cloud będzie obowiązywał w zależności od daty zawarcia transakcji. Rabat lojalnościowy zostanie zastosowany do obowiązującej wówczas ceny rocznej subskrypcji uaktualnienia danego poziomu ilościowego.

Examples

 • Klient kupuje kwalifikującą się subskrypcję Jira Software Cloud 1 czerwca 2022 roku czasu PT na okres do 1 czerwca 2023 roku czasu PT z rabatem 40%. 1 lipca 2022 roku czasu PT podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu ilościowego użytkowników o kolejnych 200. Na dodatkowych użytkowników otrzyma rabat w wysokości 20% względem ceny katalogowej.
 • Klient kupuje 2-letnią subskrypcję Jira Software Cloud 1 lipca 2022 roku czasu PT na okres do 30 czerwca 2024 roku czasu PT z rabatem 20%. 1 stycznia 2023 roku czasu PT podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu ilościowego użytkowników o kolejne 2000. Cena katalogowa uaktualnienia poziomu ilościowego użytkowników nie zostanie objęta rabatem. Koszt odnowienia dokonanego 1 lipca 2024 roku czasu PT będzie zgodny z ceną katalogową.
Jak utrzymać aktualną cenę subskrypcji Cloud i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Cloud? Show

Aby utrzymać aktualną cenę subskrypcji Cloud i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Cloud, należy dokonać zakupu subskrypcji Cloud na okres 12 lub 24 miesięcy.

Czy w przypadku zakupu rocznej subskrypcji wersji Cloud i konieczności obniżenia posiadanego planu lub poziomu użytkowników, otrzymam zwrot pieniędzy? Show

Możesz zaplanować obniżenie planu w dowolnym momencie na stronie Zarządzaj subskrypcjami w swojej witrynie w chmurze. Obniżenie zacznie obowiązywać przy następnym odnowieniu.

At the next renewal, you can also reduce user/agent tiers. Refunds for annual cloud subscriptions are available within 30 days of payment, after 30 days we cannot offer refunds. To request a refund within 30 days of payment, please contact us.

Przez ile lat mogę korzystać z tego rabatu? Show

Po spełnieniu wstępnych wymagań dotyczących kwalifikacji będziesz otrzymywać rabat w kolejnych latach na wszystkie odnowienia dokonane przed 1 lipca 2023 roku, pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji i odnawiania jej na okres 12 lub 24 miesięcy.

Wartość rabatu będzie się zmieniać w zależności od daty odnowienia.

Korzystam z 24-miesięcznej subskrypcji Cloud zakupionej w 2020 roku z rabatem lojalnościowym. Czy moje rozliczenie ulegnie zmianie w lipcu 2021 roku? Show

Twoja 24-miesięczna subskrypcja jeszcze nie wygasła, dlatego nie zauważysz zmiany w rozliczeniu w lipcu 2021 roku. Zmiana w rozliczeniu nastąpi dopiero przy kolejnym odnowieniu po zakończeniu 24-miesięcznego okresu subskrypcji zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem rabatów.


Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.