Close
Logo US Space Force
Atlassian + United States Space Force

W dobie konkurencyjności… Departament musi połączyć siły, aby dostarczać lepsze oprogramowanie i działać na miarę XXI wieku”.

Strategia modernizacji oprogramowania Departamentu Obrony USA

120

godzin tygodniowo jedna eskadra oszczędziła dzięki Jira Software

70%

zwiększenie tempa startów przy wykorzystaniu narzędzi Atlassian

O United States Space Force

United States Space Force (Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych) to formacja wojskowa, która organizuje, szkoli i wyposaża siły kosmiczne w celu ochrony interesów USA i sojuszników w przestrzeni kosmicznej oraz zapewnienia zdolności kosmicznych połączonym siłom zbrojnym. Do obowiązków USSF należeć szkolenie wojskowych specjalistów ds. kosmicznych (strażników), pozyskiwanie dla wojska systemów kosmicznych, opracowywanie doktryny użycia sił zbrojnych w przestrzeni kosmicznej i organizowanie sił kosmicznych na potrzeby dowództwa bojowego.

Branża

Administracja publiczna

Lokalizacja

Siedziba główna w Waszyngtonie, DC

Liczba użytkowników

2000 pracowników


Jak Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych zmodernizowały procesy zabezpieczania misji i zwiększyły tempo startów dzięki Atlassian

Wyzwanie: Siły Kosmiczne USA stawiają na modernizację i nowe sposoby pracy, aby zwiększyć powodzenie misji. Od czasu ich utworzenia w 2019 r. niestandardowe platformy USSF Launch Issue Tracker i Launch Verification Database zbliżały się do zakończenia okresu eksploatacji.

Rozwiązanie: Jedna eskadra współpracowała ze zweryfikowanymi przez rząd Solution Partnerami Contegix i Silicon Mountain Technologies (SMT), aby zbudować nagradzane, wysoce spersonalizowane rozwiązanie wykorzystujące Jira Software, Jira Service Management i Confluence. Pracując razem, zespoły przeszły od koncepcji do uruchomienia w niecałe sześć miesięcy.

Wpływ: Wykorzystując istniejące pakiety oprogramowania i iteracyjny sposób projektowania, zespół skrócił czas i zredukował koszty prac programistycznych. Co ważniejsze, umożliwiło to USSF natychmiastowe zwiększenie wydajności.

Departament Obrony USA (Department of Defense, DoD) szczyci się wieloletnią tradycją wdrażania innowacji, zapewniając finansowanie i personel w celu zapewnienia powodzenia misji — od dna oceanu po przestrzeń kosmiczną. Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych (United States Space Force, USSF) kontynuują to zobowiązanie, wykorzystując cyfrową modernizację w celu poprawy wydajności operacyjnej i gotowości przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych wymogów DoD w zakresie bezpieczeństwa.

We współpracy z Solution Partnerami Atlassian, firmami Contegix i Silicon Mountain Technologies (SMT), USSF opracował wielokrotnie nagradzany, wysoce spersonalizowany system Launch Issue Tracker i bazę danych Launch Verification Database, korzystając z Jira Software, Jira Service Management i Confluence, jak również Mattermost. Wykorzystując możliwości wbudowane w Jira Software i Confluence, zespół skrócił czas prac programistycznych i obniżył wysokie koszty związane z tworzeniem i obsługą niestandardowego oprogramowania.

USSF współpracował z SMT i Contegix, aby wdrożyć te rozwiązania w Platform One, oficjalnym rozwiązaniu Air Force DevSecOps Enterprise Services dla DoD i pierwszej usłudze DevSecOps klasy korporacyjnej w rządzie federalnym.

Nowe środowisko prowadzenia misji wymaga nowego rozwiązania

Po utworzeniu Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych odziedziczyły one starsze systemy i procesy. Jedną z zalet tych starszych narzędzi jest to, że były one dostosowane do konkretnych przypadków użycia i spełniały rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa DoD. Jednak opracowanie niestandardowego rozwiązania może trwać nawet od pięciu do ośmiu lat i znacznie komplikuje jego obsługę. Wraz z rozwojem technologii i potrzeb narzędzia te stawały się coraz bardziej ograniczone i nieefektywne, więc USSF postawił na cyfrową transformację.

W 2020 r. system śledzenia zgłoszeń o znaczeniu krytycznym, używany przez 5. Kosmiczną Eskadrę Startową (Space Launch Squadron, SLS) USSF do przetwarzania misji startowych, wymagał modernizacji. Stanowiło to okazję do opracowania rozwiązania zastępczego przy użyciu szybszego, bardziej iteracyjnego procesu, który umożliwił eksperymentowanie i zmniejszył ryzyko. Starsze narzędzie zostało zaprojektowane w okresie zmniejszonego tempa startów i przed praktyką odzyskiwania pierwszego stopnia rakiet. W ostatnich latach USSF przyspieszył tempo startów do rekordowych poziomów i regularnie odzyskiwało komponenty rakiet. Ich praca ewoluowała, a oprogramowanie, którego używali do zarządzania tą pracą, również musiało przejść ewolucję.

W związku z tym 2. i 5. Eskadra SLS zwróciły się do Solution Partnera Silicon Mountain o pomoc w ocenie opcji, co zaowocowało wyborem narzędzia Atlassian opracowanego przez firmę Contegix. Lisa Bongiovanni, która pełniła funkcję kierownika projektu, mówi: „Uznaliśmy, że najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z gotowego rozwiązania, a nie inwestowanie milionów dolarów w rozwiązania, które były niepotrzebne i nie zapewniały takiej samej funkcjonalności. USSF wybrała rozwiązanie Atlassian, ponieważ było ono gotowe do użycia, a jednocześnie wysoce konfigurowalne”.

Wraz z firmą Silicon Mountain i wieloletnim partnerem USSF w zakresie oprogramowania, firmą Contegix, 5. Eskadra SLS rozpoczęła nową inicjatywę mającą na celu opracowanie kompleksowego, gotowego rozwiązania, które zwiększyłoby wydajność i poprawiło gotowość operacyjną przy ułamku czasu i budżetu.

W sześć miesięcy od ambitnego pomysłu do uruchomienia

Gdy trzy zespoły połączyły siły, wiceprezes Contegix Shaun Jones podzielił się pomysłem na innowacyjny, oparty na rozwiązaniach Atlassian system śledzenia zgłoszeń. Dzięki wykorzystaniu Jira Software do obsługi zgłoszeń, Confluence do zarządzania wiedzą i Jira Service Management jako punktu pomocy technicznej rozwiązanie to byłoby tańsze w utrzymaniu, bardziej niezawodne, intuicyjne i wystarczająco elastyczne do samoobsługi, a jednocześnie na tyle bezpieczne, by spełnić wymagania DoD.

Widząc jego potencjał, 5. Eskadra SLS połączyła siły z Shaunem w celu zbudowania prototypu, aby mogli zademonstrować USSF możliwości i wartość rozwiązania, postępując zgodnie z procesem Agile. „Prototypowanie staje się coraz bardziej powszechną praktyką w DoD, a w szczególności w Siłach Powietrznych. Generał dywizji Stephen G. Purdy, Jr. z jednostki Space Launch Delta 45 zdecydowanie zachęcał strażników [personel Sił Kosmicznych] do wypróbowywania nowych narzędzi i szybkiego reagowania na niepowodzenia. W DoD porażka zwykle nie wchodzi w grę, ale w przypadku oprogramowania jest inaczej. To była poważna zmiana mentalna” — wyjaśnia prezes SMT Mike Downard. "Aby udowodnić opłacalność rozwiązania Atlassian, potrzebne było partnerstwo w zakresie szybkiego prototypowania ze strony firmy Contegix oraz proces odkrywania i weryfikacji przeprowadzany przez SMT”.

Dzięki poparciu generała dywizji Purdy'ego, a także wsparciu Solution Partnerów, USSF uznał wartość rozwiązania i zatwierdził fundusze na przetestowanie MVP, a następnie uruchomienie w pełni funkcjonalnego systemu śledzenia zgłoszeń. Firma SMT szybko zaczęła współpracować z kierownictwem, zarządzać strumieniami pracy i współpracować z Contegix nad opracowywaniem i testowaniem, co miało niemal natychmiastowy wpływ na śledzenie zgłoszeń po misji.

Po początkowym sukcesie inicjatywy dotyczącej systemu śledzenia zgłoszeń zespół rozszerzył swoją działalność na szerszy proces zabezpieczania misji. Firmy SMT i Contegix współpracowały z interesariuszami z całego USSF, aby zarejestrować wymagania dotyczące narzędzia do zarządzania procesami długofalowymi, które zastąpiłoby dodatkowe starsze systemy. Zamiarem było zbudowanie pojedynczego źródła prawdy dla zabezpieczania misji, z obsługą niezależną od dostawcy usług startowych, które zarówno ujednolicałoby procesy, jak i obsługiwało specyficzne wymagania dostawców usług startowych. Ponownie, korzystając z Jira Software i Confluence, zespół odtworzył krytyczne możliwości starszych systemów, jednocześnie wprowadzając ulepszenia procesów, szybsze narzędzia i dodatkowe funkcje. W rezultacie powstał mocno spersonalizowany zestaw narzędzi Atlassian, zapewniający scentralizowane zatwierdzanie i przepływ pracy obejmujący odpowiednie procedury i zadania związane z oceną ryzyka misji. W ciągu sześciu miesięcy baza danych Launch Verification Database przeszła od koncepcji do użycia w trakcie pierwszego startu rakiety.

Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak małe rzeczy tworzą razem coś naprawdę wielkiego… Gdy wiele osób pracuje nad wspólnym celem, takim jak wizja cyfrowej transformacji generała dywizji Purdy'ego, można osiągnąć naprawdę niesamowite rezultaty”.

Major Katherine Carroll
Kierownik USSF Cloud Center of Excellence

Transformacyjny zestaw narzędzi przynosi eksadrze szybkie korzyści

Nowe, zintegrowane rozwiązanie 5. Eskadry SLS łączy kilka narzędzi w jedną zunifikowaną platformę, która zmieniła sposób współpracy USSF i jego dostawców usług startowych.

Rozwiązanie Jira Software zautomatyzowało filtrowanie zgłoszeń i przekazywanie danych, co pozwoliło jednej eskadrze zaoszczędzić nawet 120 godzin przetwarzania danych tygodniowo. Członkowie Sił Kosmicznych korzystają obecnie ze stron Mission Pages w Confluence w celu automatycznego udostępniania danych i aktualności w czasie rzeczywistym między eskadrami bez konieczności tworzenia czasochłonnych raportów. Przykładowo strona Cape Status Report and Meeting zawiera dane z 20 eskadr i źródeł zewnętrznych, takich jak Space Florida, FAA i prywatni dostawcy usług startowych. Strażnicy tworzą również strony U.S. Space Day-of-Launch w Confluence, aby rejestrować wydarzenia w czasie rzeczywistym i przekazywać informacje dotyczące lotów kosmicznych.

Dzięki Jira Service Management eskadra usprawniła proces gromadzenia wniosków dotyczących ulepszeń funkcji i raportów o błędach, udostępniając portal dla użytkowników do przesyłania danych bezpośrednio do zespołu programistów, który nadaje im priorytety wdrożenia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, takich jak dodanie pól lub zmiana wyglądu danych, strażnicy mogą wykonać pracę samodzielnie dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika narzędzia. Jest to znacząca poprawa w stosunku do starszych systemów, które blokowały wiele z tych funkcji poprzez dostęp administracyjny.

„W tym właśnie tkwi prawdziwa moc Atlassian” — wyjaśnia Shaun. „Aby obsługiwać starsze, firmowe oprogramowanie i dodawać nowe funkcje, potrzebny był zespół techniczny, który podołałby temu skomplikowanemu zadaniu. Piękno Jira Software, Confluence i Jira Service Management polega na tym, że użytkownicy mogą sami wprowadzać potrzebne im zmiany. Dostawcy usług startowych nie muszą przechodzić przez cały proces inżynieryjny, a następnie czekać sześć miesięcy i płacić 50 000 USD, aby uzyskać to, czego chcą. Mogą po prostu zrobić to sami w pół godziny”.

Dzięki usprawnionemu procesowi i narzędziu do śledzenia i rozwiązywania zgłoszeń Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych i ich dostawcy usług startowych mają zwiększone możliwości zabezpieczania misji. Na podstawie wyników tej inicjatywy w 5. Eskadrze SLS zastosowano to samo podejście i rozwiązanie w celu modernizacji bazy danych weryfikacji startu, a przejście od pierwszej rozmowy do użycia podczas startu rakiety zajęło zaledwie kilka miesięcy. Eskadra ulepsza teraz bazę danych i rozszerza możliwości, aby prowadzić jeszcze bardziej wpływowe działania, wykorzystując platformę Atlassian do obsługi szybkich iteracji w środowisku, w którym kodowanie jest ograniczone do minimum.

Inne zespoły w DoD również zauważyły nowe sposoby pracy w 5. Eskadrze SLS i chciały ulepszyć swoje procesy. Ze względu na powszechne zapotrzebowanie USSF współpracował ze swoimi Solution Partnerami i zespołem Platform One nad bezpiecznym przechowywaniem i dystrybucją zestawu narzędzi poprzez proces oparty na kontenerach z ograniczoną funkcjonalnością. Proces ten wykorzystał wcześniejszą współpracę firmy Contegix z USSF i Platform One w celu przetestowania oprogramowania Atlassian pod kątem typowych luk w zabezpieczeniach i zagrożeń (CVE), zapewniając bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa DoD. Po zaakceptowaniu narzędzia są przechowywane w repozytorium Iron Bank, aby Departament Obrony mógł je wykorzystać w ramach realizacji wspólnej misji.

Siły na miarę XXI wieku

Departament Obrony zmobilizował zespoły w całej organizacji do rozwoju i podjęcia przygotowań na wyzwania przyszłości. W strategii modernizacji oprogramowania Departamentu stwierdzono: „Zmiana tempa dostarczania oprogramowania z lat na minuty będzie wymagała znaczących modyfikacji w naszych procesach, zasadach, personelu i technologii… W dobie konkurencyjności i wyścigu o dominację cyfrową nie możemy zadowolić się stopniowymi zmianami. Departament musi połączyć siły, aby dostarczać lepsze oprogramowanie i działać na miarę XXI wieku”. Dzięki pionierskim wysiłkom 5. Eskadry SLS, bezcennemu wsparciu ze strony liderów i wskazówkom Solution Partnerów w USSF udaje się urzeczywistniać tę wizję. W 2021 roku eskadra otrzymała nagrodę im. pułkownika Bradforda W. Parkinsona za innowacje w Siłach Kosmicznych Stanów Zjednoczonych i jest dumna z tego, że doceniono ją za ogromne zmiany, które inspirują cały Departament Obrony.

„Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak małe tworzą razem coś naprawdę wielkiego…” — stwierdziła major Katherine Carroll, kierownik USSF Cloud Center of Excellence, przyjmując nagrodę za innowacyjność w imieniu zespołu. „Gdy wiele osób pracuje nad wspólnym celem, takim jak wizja cyfrowej transformacji generała dywizji Purdy'ego, można osiągnąć naprawdę niesamowite rezultaty”.

Ocena migracji do chmury

Rozważasz migrację do chmury?

Centrum zaufania

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zgodności, prywatności i niezawodności

Z chęcią Ci pomożemy

Skontaktuj się z ekspertem Atlassian, aby uzyskać więcej informacji.